Selman Okumuş: Hafızların muhafızları meleklerdir

Hafız Selman Okumuş, öğrenci yetiştirmek için kurduğu ''Kur’an Ailesi'' ve ''Kalbe Yolculuk'' oluşumları ile dikkat çekiyor. Kendisiyle uluslararası Kur’an okuma yarışmalarında birinci olan öğrencilerini, çocuklarda Arapça ve Kur’an eğitimini, Mevlid Kandili’ni ve Türkiye’yi konuştuk.

Selman Okumuş: Hafızların muhafızları meleklerdir

Hafız Selman Okumuş, öğrenci yetiştirmek için kurduğu “Kur’an Ailesi” ve “Kalbe Yolculuk” oluşumları ile dikkat çekiyor. Bir ilahiyatçı olarak, Diyanet görevlisiyken yabancıların ziyaret ettiği camilerde İngilizce vaaz vermesi de çok konuşulmuştu. Kendisiyle uluslararası Kur’an okuma yarışmalarında birinci olan öğrencilerini, çocuklarda Arapça ve Kur’an eğitimini, Mevlid Kandili’ni ve Türkiye’yi konuştuk.

“Kalbe Yolculuk” nasıl bir yolculuk öyküsü? Hem manevi olarak nasıl bir yolculuk hem de siz bu yola nasıl çıktınız?

“Kalbe Yolculuk” bir içe yolculuktur. Medeniyeti, maneviyat ile yakalayabilecek nesilleri yetiştirebilmek için bir araya gelen gönüllüler teşekkülüdür. “Kalbe Yolculuk” bir şeyleri empoze etmez, kalplere eşlik eder yolculuğunda. Öze, özümüze yolculuktur. “Kalbe Yolculuk” mührü açmaktır.

Bu çatı altında yaptığınız çalışmaları nasıl başlıklandırabiliriz?

Değerler eğitimini okul tatilinde, yaz tatilinde değil, hayat okulunun her bir aşamasında, haftalık eğitim sistemi içinde, uygulamalı eğitim olarak yerleştiriyoruz. Kısaca manevi değerler eğitimi veriyoruz. İlahi kelamı kendi dilinden okumak ve en güzel seslendirme ile Kur’an yolculuğuna çıkmak isteyenlere hizmet veriyoruz. Bu alanda öncü hafızlar yetiştiriyoruz. Dünya Kur’an okuma yarışmalarına hafızlar yetiştiriyoruz. Ses, nefes, diyafram, makam, eda, seda, etkili hitap, kişisel gelişim, iletişim, ailelere yetişkin ve çocuk eğitimini bir arada vermeye çalışıyoruz.

“Kur’an Ailesi” adıyla da çalışmalarınız var. Uluslararası Kur’an okuma yarışmalarına öğrenci hazırlıyorsunuz. Bu yarışmalara hafızlar nasıl hazırlanıyor?

“Kur’an Ailesi”, aile boyu eğitim vermek, ailece eğitim almak ve tüm insanlık ailesine Kur’an öğretme arzusu ile yaptığımız radyo programımızın 3 yıllık yayın adıdır. Kur’an yarışmaları dünyada farklı kategorilerde yapılıyor. Kur’an’ın 5 cüzü, 15 cüzü ve 30 cüzü ya da 10, 20 ve 30 cüz olarak yarışmalar tertip ediliyor. Bu kategoriler Kur’an’ı adım adım ezberleyenlere teşvik amacıyla gerçekleşiyor. Bir de tilavet kategorisi var. Biz Türkiye’de buna aşır okuma diyoruz. Kıymeti en fazla olan tabii ki Kur’an’ın tamamını ezbere okuma dalında birinci olmaktır. Hafızlara, dünya hafızlarının en iyileri ile yarışacakları için daha iyi olabilecekleri seviyeyi kazandırmaya çalışıyoruz. Dünya yarışmalarındaki jüri üyeleri ile merkezimizde öğrencilerimizi buluşturuyor, yarışma öncesi hataları ortadan kaldırıyoruz. Tüm dünyadaki yarışmaların kayıtlarını dinliyoruz. Nefesi doğru alma, rahat okuma, makamı doğru icra, ses ve nameyi yerinde kullanma hususunda yıl boyu imtihanlarla en mükemmel seviyeye getirmeye çalışıyoruz.

Hafız adayları sıfırdan size gelen öğrenciler mi?

Hafızlar Elif-Ba’dan da geliyor, hafızlıktan da geliyor. Merak ve mahareti olan ve bu işi aşkla yapacak öğrencileri yola çıkarıyoruz.

Hafızlık Eğitimi ve Öğrenme Etkisi

Hafızlar Kur’an’ı hıfzeden kimseler. Kur’an’ın muhafazasında da ayetlerin nüzulünden bugüne ezberin önemli bir rolü var. Hafızlık ve öğrenme ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz?

Kur’an’ı ezbere bilene hafız denmiş, Efendimiz (s.a.) döneminden bugüne. Hâlâ bu şekilde dünyada anılmaktadır. Hafızların muhafızları meleklerdir. Yüce Allah hafızlara bolca ikramda bulunur. Hafız olan kimse okul hayatında ve hayat okulunda kolayca ve korkmadan yol alır. Kolayca imtihanları geçer. Üniversiteyi rahat okur. Kur’an ayetlerini yerli yerine koymayı ve sırasıyla okumayı bildiği için öğrendiği tüm ilimleri yerli yerince kullanmayı da çok iyi bilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.) döneminde hafız olmayan vali olarak tayin edilmiyordu.

Hafızlar ve hafız adayları, genellikle hafızlığın ardından veya eş zamanlı eğitim hayatlarını nasıl biçimlendirmekte? Öğrenim hayatlarına hafızlığın etkileri ve onlara kazandırdığı vizyon nedir?

Hafızlar, Kur’an’ı her gün tekrarlayarak eğitime devam etmelidir. Özel takviye derslerle kısa zamanda eğitimine ara verdiği zamanı ve dersleri kapatabilme yeteneğine sahiptir. Kur’an ezberi, formülleri bile kişiye kolaylaştırır. Konuşmayı ve hitabı mükemmelleştirir. Zihni açar, mefkûreyi yüksek tutar. Kişiye zindelik katar ve daima memnuniyet duygusu verir. Allah tarafından hususi olma hissiyatı kazandırır.

Siz ilahiyat ve işletme okudunuz. “Kur’an Ailesi” ve “Kalbe Yolculuk” nasıl bir yapıdır? Nasıl yönetiliyor? Ücretli eğitimlerin yanı sıra hafızlara sağlanan imkânlar var bildiğim kadarı ile. Nasıl yürüyor tüm bu çalışmalar? 

İkisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Hayırseverler tarafından ve üyelerimizin bağışları ile eğitim ve faaliyetlerimiz sürüyor. Ders alan öğrencilerimizin velileri bağış yapmak isterse bu da mümkün.

Nasıl bir kadro ile çalışıyorsunuz? Yol arkadaşlarınız kimler?

Uzmanlar, hafızlar, eğitmenler, hayırseverler, iş adamları ve gönüllülerle yol alıyoruz.

Arapça bilmek Kur’an’ı anlamlandırmakta meal çevirilerinin ötesinde nasıl bir vizyon sağlar? Kurumunuza bu alanda katılanlar hafta sonu eğitimler almakta. Hangi yaş grupları var?

Arapça, Kur’an’ın dilidir. Bize seslenen Kur’an’ı daha iyi anlamak ve yaşamak için bu dil problemini çözmeye karar verdik. Dil, dinin önündeki engel olmamalı. Bunu çözmek için özel dil eğitimi veriyoruz.

Kur’an okuma yarışmalarında anlam vurgusunu başarabilmekte, okunan ayetin mealini bilmek yeterli mi yoksa dil biliyor olmak daha avantaj sağlar mı? Vurgu da ezber ile başarılabilen bir şey mi? İkisi birbirini besliyor herhalde?

Kur’an’ı okurken manayı bilerek okumak çok önemli. Ayet ortasında durunca nereden geriden alacağını bilmek ve okumayı devam ettirmek çok mühimdir. Zira Kur’an, düşüne düşüne ağır ağır okumayı tavsiye ediyor.

Okulla Eş Zamanlı Kur’an Eğitimi Nasıl Olabilir?

Çocuklar hafta içi okullarında veya dışarıda, okul sonrası sanat dersleri alabiliyor. Hafta sonu da bu derslere saat ayıranlar var. Kur’an okuma eğitimine nasıl bir zaman dilimi gerekmekte? Nasıl bir program uygulanabilir çocuk için?

Öncelikle anne babalar, Kur’an ve maneviyat eğitimini önemsemeli. İlk haftalar hafta sonu bir gün ve bir saat olmalı. Çocuğun yapabileceği dersi kendisine vermeliyiz. Okulla beraber haftada bir sayfa, bir sure, bir dua, muhteşem bir arşiv oluşturuyor çocuklarda. Başarabildiğini ve ödüllendirildiğini gördüğünde de ben bunu devam ettireceğim, diyorlar. Başarmış çok öğrencimiz var.

Ve Kur’an Okuma Birincileri...

Son olarak yetiştirdiğiniz öğrencilerden Hafız Faruk Şahin, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenen yarışmada 15 cüz okuma yarışmasında, kardeşi Muharrem Şahin de 5 cüz okuma yarışmasında birinci oldu. Bu yarışmalara hazırlanan kardeşlerimizi biraz tanıyabilir miyiz? Onlar nasıl bir takvimle ve zaman vererek bu noktaya geldiler?

Faruk 11 ayda, Muharrem 4 ayda, Kur’an’ı baştan sona ezberlediler. Dünya yarışmalarına hazırlık işte bundan sonrabaşlar. Dünyanın en iyi tertil okuyucularını dinlediler. Yarışmaları izlediler. Örnek yarışmalar yaptık. Birbirleriyle ve namzetlerle yarıştılar. Camilerde mukabele okudular. Dedelerinin, babalarının ve hocalarının dualarını aldılar. Kalbe Yolculuk Derneği’nin çatısı altında gece gündüz çalıştılar.

Muharrem’in imam hatip lisesinde okuyor olmasının aldığı birincilikte payı var mıdır?

Tabi ki var. Okul müdürü; Kur’an âşığı, başarı âşığı, talebeleriyle övünen bir hocamız Rüştü Özker… Okul içinde ve okullar arası Kur’an okuma yarışmalarının olması, mescitlerinde Cuma kılınması ve Kur'an 'ı güzel okumak konusunda teşvik ediliyor olmaları önemli.

Bu çocuklara Türkiye’de nasıl geri dönüşler oldu? Onları motive edecek bir ses getiriyor mu bu birincilikler?

18 Ekim’de İstanbul Valimiz sayın Vasip Şahin, okul müdürü Rüştü Özker’i, bendenizi ve iki hafızımızı makamında ağırladı ve tebrik ederek kendilerini ödüllendirdi. Bazı televizyon ve gazeteler haber yaptı. Maalesef, Türkiye’nin gündemine oturmadı.

Mevlid Kandili Yeniden Doğuşumuz

Mevlid kandili ne demektir? Nasıl geçirilmeli?

Mevlid, Efendimizin (s.a.) doğumu vesilesiyle biz Müslümanların ihyasıdır, yeniden doğumudur. Gece Kur’an’la ihya edilmeli, hayırlar yapılmalı, çocuklarla ailece camilere gidilmeli. Bol bol salat-u selam getirmeli, Rabbimize yönelmeliyiz.

Mevlithanlığın Türkiye’deki duygu dünyasında yeri ve gelişimine dair bilgi verir misiniz? Mevlid-i Şerif okutulması âdetinden ve kökeninden bahseder misiniz?

Mevlidi icra eden kişi bahirlerin özünü bilmeli, hissetmeli ve dinleyene de hissettirmeli. Mevlit okutulması, Osmanlı döneminden beri ecdadın devam ettirdiği ve bugün de devam edilen bir icradır. Hz. Peygamber (s.a.) dönemi ve sonrasında tüm dünya Müslümanları kendi dillerinde Mevlid-i Nebi diyerek birçok beyit yazmış O’nun (s.a.) doğumuna, dünyaya teşrif edişine ithafen nice sözler yazılmış ve güzel sesli mevlithanlar tarafından icra edilmiştir. Böyle de devam ediyor.

Eskiden mevlitlerde akrabaları aramak yaygındı. Bugün bu alışkanlık hâlâ mevcut mu sizce?

Mevlidlere halkın teveccühü hâlâ devam ediyor. Çok şükür evler, haneler, iş yerleri ve makamlar Kur’an ve mevlit ile icra ve ihya ediliyor. Allah bu hassasiyetimizi devam ettirsin inşallah.

“Selman Okumuş: Mevlid Kandili Yeniden Doğuşumuz”, Kitabın Ortası dergisi, Kasım 2017, sayı 8.

Yayın Tarihi: 20 Mart 2018 Salı 16:44 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2020, 14:22
banner25
YORUM EKLE

banner26