Şehrin ve insanımızın yararına adanan bir kurumuz

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Kayseri'de faaliyetlerini sürdüren MAZLUMDER Kayseri Şubesi başkanı Ahmet Taş ile konuştuk.

Şehrin ve insanımızın yararına adanan bir kurumuz

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Kayseri'de faaliyetlerini sürdüren MAZLUMDER Kayseri Şubesi başkanı Ahmet Taş ile konuştuk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

MAZLUMDER (İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği), 28 Ocak 1991 tarihinde 54 kişi tarafından Ankara’da kuruldu. Daha çok MAZLUMDER kısa adıyla tanınmaktadır. Kayseri Şubesi 1998’de bir grup inançlı, gayretli, mazlum dostu insan tarafından kuruldu. İlk başkanı Av. Kadir Hikmet Beyazıt’tır. Şu an âcizane biz yürütüyoruz başkanlığını.

Devletten ve siyasal parti ve gruplardan bağımsız çalışan bir insan hakları örgütü olan MAZLUMDER, insan haklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlar için çifte standartsız bir temelde savunmaya kararlı bir grup insanın ortak girişimi olarak doğdu. MAZLUMDER, Türkiye içinde ve dışında insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi; her türlü insan hakları ihlallerinin son bulması için çalışmaktadır. MAZLUMDER, kurulduğu ilk günden beri şu sloganının içeriğinden sapmadan faaliyetlerini sürdürmektedir: “Kim olursa olsun, zalime karşı mazlumdan yana.”

Kurumunuzda ne tür kültürel/ sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Belli zamanlarda, halkımızı bilinçlendirmek amacıyla insan hakları ile ilgili fotoğraf sergisi, seminer, konferans, basın açıklamaları ve paneller düzenlenmekteyiz. Örnek vermek gerekirse, Ocak ayının başında yazar ve TYB Kayseri Şubesi başkanı Vedat Sağlam, “Hak Aramada Sivil Toplumun Rolü” başlıklı bir seminer gerçekleştirmişti. Burada Sağlam, sivil toplum örgütleri olan vakıf, dernek ve sendika gibi kuruluşların haksızlıklar karşısında bireyleri korumak için uygun kuruluşlar olduğunun altını çizmişti.

Özellikle de fotoğraf sergilerini önemsiyoruz. Zaman zaman belli konuları (bilhassa mazlum coğraflarımızın mekân ve insanlarını) ifade eden fotoğrafları tablolar halinde hazırlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda halkımızın bilinçlenmesi için sergiliyoruz.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Seminer, panel ve konferanslarımıza gençlerin katılımı tüm katılımın % 50’sinin üzerinde olmaktadır. Örneğin, şair ve yazar Metin Önal Mengüşoğlu’nu bilge önder Aliya İzzetbegoviç’i Kayserililere tanıtması ve anlatması için davet etmiştik. Mengüşoğlu, aynı gün içerisinde önce Özel Safa Lisesi’nde liseli gençlere, sonra İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'ne ait olan Şehid Furkan Doğan Öğrenci Yurdu’nda üniversiteli gençlere ve sonrasında da Hunat Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yine ağırlığı gençlerin oluşturduğu konferanslar vermişti.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Gençler, panel, seminer ve konferanslara görevli, dinleyici ve düzenleyici olarak katılıyorlar. Yani hemen hemen bütün alanlarda kendilerini görebiliyoruz. Özellikle de düzenlemiş olduğumuz programların sunuculuğunda ve tanıtımlarında gençleri aktif bir şekilde görebiliyoruz.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/ dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Matbu yayın olarak yıllık faaliyetlerimizi gösteren faaliyet bültenimiz ve derneğimizdeki panoda duvar gazetemiz var.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

Şube internet sitemiz var ve sürekli güncelleniyor: //kayseri.mazlumder.org/

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/eksileri neler?

Ulusal medyadan uzak olmamız, faaliyetlerimizin ülke genelinde tanıtımı açısından olumsuz etki yapıyor.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle, liselerde insan hakları seminerleri yapıyoruz ve gösterilen ilgiden çok memnunuz.

Ayrıca, 2014’ün nisan ayında Erciyes Üniversitesi, Kayseri Ticaret Odası, küçük Millet Meclisi (kMM) ve Mazlumder olarak Liberal Düşünce Topluluğu üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Atilla Yayla’yı şehrimize davet etmiştik. Mazlumder için “Türkiye’de Özgürlük Mücadelesi” konulu bir konferans vermişti. Konferansında Yayla, özgürlüğün, insanın başkasının tesirinde kalmadan kendi halinde yaşayabilmesi olduğunu, seçimini kendi yapabilen insanın özgür olduğunu, her fikir grubunun ve anlayışın özgürlüğe farklı anlamlar yüklediğini, sosyalistlerin ise köleliği özgürlük olarak kabul ettiklerini söyledikten sonra, insanoğlunun diğer insanlarla birlikte yaşamak zorunda olduğunu, kişinin özgürlüğünün başkasına zarar verecek yolda kullanımının sakıncalı olduğunu, ne olmak istiyorsak o olmaya ulaşma imkanı’nın özgürlüğün ispatı olduğunu vurgulamıştı.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/ yürüttüğünüz projeler var mı?

Kurumumuzun, şehrimizin ve insanlarımızın yararına adanmış bir kurum olarak görülmesini arzuluyoruz. Zira faaliyetlerimiz de bunu göstermektedir.

Kayseri’de gönüllü kuruluşlar, küçük millet meclisi (kMM), milli eğitimle yapılan panel, konferans, seminer, yardım kampanyası geliştirip yürüttüğümüz projelerimizdendir. Olumlu sonuçlar verdiğini, gösterilen teveccühden gözlemleyebiliyoruz.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

* Şehir: Medeniyeti, birlikte yaşamayı ve gelişmeyi hatırlatıyor.

* Kültür: Milli ve manevi değerler çerçevesinde değerlerle yaşama biçimini anlatır.

* Gençlik: Geleceği, geleceğin inşasını, donanımlı insanlarla geleceği inşa etmeyi ifade ediyor.

 

Fatih Pala konuştu

Yayın Tarihi: 05 Haziran 2015 Cuma 13:55 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2015, 17:24
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26