Osmanlıca kurslarımıza gençlerin ilgisi yoğun

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Rehber Derneği kurs müdürü Ömer Faruk Altıparmak ile konuştuk.

Osmanlıca kurslarımıza gençlerin ilgisi yoğun

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: http://www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Eskişehir'de faaliyet gösteren Rehber Derneği kurs müdürü Ömer Faruk Altıparmak ile konuştuk.

Vakfınız/ derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Derneğimizin adı "Rehber Eğitim ve Kültür Derneği’dir. Dernek merkezi Eskişehir’dir. Amacımız, toplumun tarihi, kültürel, dini, ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak, her alanda eğitim ve araştırmaya destek vermektir. İslamiyet’le, Kur'an’la ve tarihimizle bağlantımızı sağlayan bir köprü vazifesi gören Osmanlıcayı yeni neslimize sevdirmek, öğretmek ve bunun vesilesiyle birçok ilmi kaynağa vasıtasız ulaşılmasını sağlamaktır.

Bir diğer amacımız, başta ülkemiz olmak üzere, dini ve ahlaki meziyetler cihetinde topluma, millete yararlı gençler yetiştirmek, bu gaye ile çalışan herkese destek vermek ve bu bağlamda seminerler, paneller, sosyal etkinlikler düzenlemektir. İnsanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını geliştirmek, muhtaç olanlara yardımda bulunmak, insan hak ve özgürlüklerinin ülkemizde ve bütün dünyada korunması, gelişmesi ve yerleşmesine katkıda bulunmaktır. Derneğimiz, 2010 yılında Mustafa Ali Özata başkanlığında kurulmuştur.

Kurumunuzda ne tür kültürel/ sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Eskişehir'de Osmanlıca ve Kur'an-ı Kerim eğitimleri noktasında ulaşabildiğimiz herkese eğitim vermeyi amaçlıyor ve her geçen gün daha fazla kitleye erişmek için aktif olarak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerimizden bazıları Osmanlıca, Kur’an’ı Kerim, Tefekkür Seminerleri, yaz okulu öğrenci çalışmaları ve kreş çalışmalarıdır.

Osmanlıca eğitimlerimiz 4 farklı kur olarak devam etmektedir. İlk olarak hiç bilmeyen kursiyerlerimiz 1. seviyeden başlayarak temel eğitimlerini tamamladıktan sonra dileyenler ileri seviye eğitimlerle kendilerini geliştirmeye devam edebilmekteler.

Kur’an-ı Kerim eğitimlerimiz Elifba ve Tecvid grupları olmak üzere 1'er ay sürmektedir.

Kurslarımızın ilk dönemi Ekim-Kasım aylarında, 2. dönemi Mart-Nisan aylarındadır.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Muhataplarımızın yarıdan fazlası üniversite talebesi olan gençlerimizdir. Hususen gençlik merkezlerinde verdiğimiz kurslarımızda gençlerin alakası dikkat-i calibdir.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Derneğimizde gönüllü çalışan birçok gencimiz vardır. Bunların bir kısmı kurs hocalığı yaparken bir kısmı ise ilk ve ortaokul talebelerine hafta sonu verdiğimiz kurslarda vazife alarak çocuklarımızın okul derslerine yardım etmekten tutunuz da değerler eğitimi noktasında muavenet etmektedirler.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Matbu yayınımız yoktur.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

İnternet sitemize www.rehberder.org adresinden ulaşılabilir.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/eksileri neler?

Eskişehir gibi bir ilde faaliyet yapmanın kolaylıkları ve zorlukları vardır. Zorluğundan bahsedecek olursak, Odunpazarı belediye başkanımızın reklam afişlerimizi astırmaması, sertifika merasimleri için salonları kiralamamıza engel olmasını sayabiliriz. Kolaylığı olarak ise üniversite talebesinin çok olması sayılabilir.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Halk Eğitim Merkezleri’nde, gençlik merkezlerinde ve İl Milli Eğitim personeline mahsus, yani öğretmenlerimize özel Osmanlıca kurslarımız devam etmektedir.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/ yürüttüğünüz projeler var mı?

Milletleri millet yapan değer kültür ise; biz de kendi çapımızda kültürel faaliyetler yaptığımızı, bunu da hiçbir ücret almadan, hatta kendi cebimizden para harcayarak yaptığımızı düşünürsek; kendimizi, toplumun manevi değerlerine katkı sağlamak maksadıyla yola çıkmış önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak görüyoruz.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

Şehir: Manevi hizmete çok muhtaç bir mekân.

Kültür: Kur’an-ı Kerim ve Osmanlıcayı imani hakikatlerle öğretmek.

Gençlik: Çok emek gereken, Doğu’ya gitmesi gerekirken Batı’ya giden bir nesil.

 

İsmail Kaplan konuştu

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2015, 09:41
YORUM EKLE

banner19