Necip Fazıl'ın rüyasını hakikat kılmak için varız

'Anadolu'da Kültür Sanat' söyleşilerimize Malatya'da faaliyet gösteren Büyük Doğu Fikir Ocakları ile devam ediyoruz. Genel başkan Mehmet Kaya ile konuştuk.

Necip Fazıl'ın rüyasını hakikat kılmak için varız

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: http://www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Söyleşilerimize Malatya'da faaliyet gösteren Büyük Doğu Fikir Ocakları ile devam ediyoruz. Genel başkan Mehmet Kaya ile konuştuk.

Derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Büyük Doğu Fikir Ocakları, Büyük Doğu Cemiyetinin kuruluş gününe atfen 28 Haziran 2007 yılında Malatya ilimizde kurulmuştur. Mevcut durumda genel başkanlığını yaptığım Büyük Doğu Fikir Ocakları'nın ayrıca kurucu genel başkanıyım.

Üstad Necip Fazıl’ın mimarı olduğu Büyük Doğu dünya görüşüne nispetle kurulmuş olan teşekkülümüz, Büyük Doğu Dünya görüşünü, fikir ve aksiyon planında, istikbale yol açıcı bir aşk ve vecd şuuru ile meydan yerinde tutmak gayesi ile kurulmuştur.

Batının son 150 yıldır özelde Anadolu ve genelde tüm müslümanları fikirde ve yaşam tarzında kuşattığı, ahalimizin iradelerine ipotek koyduğu ve kökleri ile olan irtibatını kopardığı bir dönemde kendi medeniyetimizi yeniden inşa etmemiz gerektiğine olan inançla ve bunun da ancak asrın yenileyicisi ve istikbale taşıyıcısı olan Büyük Doğu ile inşa edilebileceğine inanarak dünya görüşümüz çizgisinde fikir, kültür ve sanat çalışmaları yapmaktayız.

Kurumunuzda ne tür kültürel/sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Büyük Doğu Fikir Ocakları bünyesinde resim, müzik, tiyatro, edebiyat, grafik tasarım, baskı ve fikir atölyelerinin bulunduğu “Büyük Doğu Fikir ve Sanat Evi”nde özellikle öğrencilerin bu alanlarda çalışmalar yapması için gerekli eğitimler verilip ürünler ortaya konmaktadır.

Ayrıca ülkemizin aydın mecrasına katkıda bulunulması gayesi ile “Yazarlık Okulu” faaliyetlerimizden de gençler istifade etmektedir. Bu kapsamda kurduğumuz bir kütüphanede düzenli kitap okuma etkinlikleri tertiplenmektedir.

Her hafta düzenlediğimiz ve an itibari ile 60.sını gerçekleştirdiğimiz “Büyük Doğu Sohbetleri” başlıklı seminerler ve her ay halka açık olarak gerçekleştirilen yine “Büyük Doğu” merkezli konferans çalışmaları yapmaktayız.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Çalışmalarımızın büyük bölümü gençler üzerine bina edildiğinden genel itibari ile ocağımızda gençler aktif hizmet almakta ve hizmet vermektedir.

Keyfiyetçi bir hareket olduğumuzdan dolayı etkinlikleri sayısal verilerden değil de ortaya çıkan sonuçları itibari ile değerlendiriyoruz.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Düzenli faaliyetler genellikle gençler tarafından organize edilmektedir. Ayrıca projelerimizde de yine gençler görevlendirilmektedir.

Bunun yanısıra gençlerimizin aktüel mevzular etrafında savrulmamaları ve belirli mevzularda ihtisaslaşmaları için “Büyük Doğu Araştırmalar Merkezi” başlığı ile çalışma komisyonları kurma çalışmamız devam etmektedir.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Büyük Doğu Fikir Ocakları merkez yapılanmamız tarafından “Oluş” ve İstanbul İl Başkanlığımız tarafından çıkarılan “Akademya” isimli dergilerimiz mevcuttur.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

Etkinlik ve çalışmalarımızı muhataplarımız ve takipçilerimiz ile paylaşmak için sürekli güncellenen www.buyukdogu.org adresinden ulaşılabilir bir sitemiz mevcuttur.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/eksileri neler?

Anadolu’da insani ilişkilerin ve toplumsal duyarlılığın daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Samimi ve pazarlıksız bir faaliyet sürecinin işlediğini de gözlemliyoruz. Ayrıca özellikle bizim gibi mukaddesatçı yapılanmalar için asli güç unsurunun taşra olduğu bir bedahat. Neticede İstanbul’u fetheden iradenin Anadolu ruhu olduğu malum. Bu anlamda Anadolu’da faaliyet göstermekten gayet memnunuz.

Tabi ki bu durumun olumsuz sonuçları veya yansımaları da var. Özellikle yapılan çalışmaların kamuoyuna duyurulması noktasında medya önemli bir sacayağı iken maalesef medyanın tavrı daha çok İstanbul etrafında belirlenmekte. Ve genelde faaliyetlerimiz İstanbul’un gölgesinde kalabilmektedir.

Yine fikir hareketleri için kaynaklara yakınlık önemli bir unsur iken kaynakların İstanbul’da toplanışı da bizler için menfi bir unsur.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

2013-2014 yılında Kalkınma Bakanlığı, SODES programı kapsamında düzenlediğimiz “Büyüyen Malatya’da Eğitime Destek” projesinde 240 ilköğretim öğrencimize ücretsiz eğitim desteği sunulmuştur. 2014-2015 yıllarında ise İçişleri Bakanlığı’nın desteği ile “Büyük Doğu Fikir ve Sanat Evi” kurulmuş olup bu proje dahilinde 8 sanat atölyesinde öğrenciler eğitim almaktadır. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Destek Programı kapsamında düzenlediğimiz “Güneş Doğu’dan, Fikir Büyük Doğu’dan Yükselir” projemizde ise yazarlık eğitimi alan gençlerin bu vesile ile edebiyata karşı ilgi ve duyarlılıklarının arttırılması amaçlanmıştır.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/yürüttüğünüz projeler var mı?

Malatya’ya fikri manada bir seviye getirdiğimize inanıyoruz. Siyasi bir ikbal veya gündelik politikaların etrafında savrulmayan, sadece hak bildiği davada mücadelesini sürdüren ve Büyük Doğu dünya görüşüne nispetle mevzusu etrafında mevzilenen duruşu ile Büyük Doğu idealini ilimize ve ülkemize sirayet ettirip cemiyet davası olma yolunda fikir, kültür, sanat ve eğitim projelerimizin Malatya ve ülke sathında ufuk açıcı olduğuna inanıyoruz. Gerek “Büyük Doğu Fikir ve Sanat Evi” projemizle gençlerimizin kültür ve sanata dair duyarlılığını arttırmada ve gerekse “Güneş Doğu’dan, Fikir Büyük Doğudan Yükselir” projemizle gençlerin fikir ve edebiyata ilgisini arttırmada katkı sunduğumuz söylenebilir. Bunun yanında ülkemizde vuk’u bulan hadiselere dair Büyük Doğu zaviyesinden tahlil ve çözüm önerilerimizi ortaya koyuyoruz.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

* Şehir: Mana ve şahsiyeti ile ruh kökümüzü yansıtması, her karışı aidiyet duyduğu medeniyetten parçalarla nakış nakış billurlaşması gereken mekân.

* Kültür: Ruh kökümüzde saklı bilgi hassası.

* Gençlik: İstikbali inşa edecek olan; aşk, vecd, ruh ve heyecanı ile İslam inkılabının ruhunu akıtacağı kalıp.Buğra Atlı konuştu

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2017, 18:06
banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13