Külliye projemizde gençlere önemli iş düşecek

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Mersin'de faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Vakfı Mersin İl Temsilcisi Mehmet Şamil Şensoy ile konuştuk.

Külliye projemizde gençlere önemli iş düşecek

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Mersin'de faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Vakfı Mersin İl Temsilcisi Mehmet Şamil Şensoy ile konuştuk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Yaklaşık bir buçuk yıldır etkinlik gösteren ve ‘Yeni Nesil Gençlik Vakfı’ sloganıyla kurgulanan, gençlik için gençlerle beraber yola çıkan, ülke genelinde teşkilatlanma sürecinde olan Türkiye Gençlik Vakfı’nın Mersin İl Temsilciliği, 28 Ağustos 2015’de ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır. Toplum ve nesilde ümmet bilinci ve Allah korkusunun yerleşmesi, değer sahibi ve nitelikli bireylerin yetişmesi için vakfetme bilincinin yine ve yeniden gençlerin düşünce ve vicdanlarıyla buluşturulması gerektiği kabul edilerek yola çıkılmıştır.

Karar alma süreçlerinden uygulama ve eyleme koyma süreçlerine kadar her alan ve aşamada gençlerin rol aldığı TÜGVA Mersin, kent genelinde gençlerin düşünceleri ve vicdanlarında etkili olacak çalışmalar hazırlığı içerisindedir.

Bu çerçevede tek aidiyet şemsiyesi ümmet olan TÜGVA Mersin gönüllüleri, liderlik kapasitesi yüksek, problem çözme yeteneği olan, sadece Allah'tan korkup sadece Allah'a güvenen gençlerin yetişmesi veya yetişmiş olanların bir araya gelmesini sağlamak endişesiyle hareket edecektir.

Ayrıca TÜGVA Mersin etkinlikleri ve çalışmaları, kentin değerler inşası sürecine gençler aracılığı ile nitelikli katkı sunabilmesi hedefi taşımaktadır.

Aliya'nın dediği gibi “başkaları uğrunda veya hakikat için, adalet ve iyilik endişesiyle yapılan mücadele, her zaman, hayatın sınırlı ve nihai olduğunun inkârıdır.” Bu kapsamda bireye indirgenmiş sosyal hayatı, faydacılığı, maddi karşılığı sebebiyle edinilen bilgiyi ve Allah'ı unutturan her şeyi reddediyor; ümmet şemsiyesini, vakfetmek bilincini, hikmet sahibi kılan ilmi ve Hak olanı kabul ediyoruz.

Gençler için belirtilen endişeleri taşıyan her kesimden herkesle çalışmaya hazır olan TÜGVA Mersin gönüllüleri, belirlenen koordinatörlükler çerçevesinde temsil ve hizmet edeceklerdir.

Kurumunuzda ne tür kültürel/ sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler? 

Türkiye Gençlik Vakfı Mersin Temsilciliği ilk çalışmalarını, buluşmalarını, toplantılarını Mersin Kent Tarihi Müzesi çatısı altında gerçekleştirmiştir. Temsilciliğimiz ve Kent Tarihi Müzesi imtiyaz sahibi sayın Mustafa Erim hocanın katkılarıyla müze ile aynı avluya bakan geleneksel sivil mimarinin örneklerinden olan bir binada kent mektebi, kent tarihi kütüphanesi ve kent kahvesinden oluşan bir külliye sosyal hayata kazandırılacak inşallah.

Ayrıca, vakfımız bünyesinde belirlenen günlerde “Akasya Altı Sohbetleri” düzenleniyor. En son 'Modern Çağın Hastalığı Popüler Kültür' konusu ve Alex Haley'in kitabı üzerinden Malcolm X'i konuştuk. Önümüzdeki günlerde 'Yine ve Yeniden Paganizm' konusu, Şeriati'nin kaleminden 'Hac ve Kurban' ve 'Apocalypto' filmi üzerinden sohbet edeceğiz. Sohbetler monolog değil, herkesin görüş bildirdiği entelektüel diyaloglar şeklinde gerçekleşmektedir ki bu da gençlerin sohbetlere olan ilgisini artırmaktadır.

Mersin kent mektebinde öncelikle gençlere yönelik çeşitli çalışma ve etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlik ve çalışmalar şimdilik “Diplomat Akdeniz”, “Temaşa Mektebi”, “Sinekritik”, “Lisan Mektebi”, “Enstrümental”, “Amatör Futbol Kulübü”, “Amatör Basketbol Kulübü”, “Lakırdı Divanı (Edebiyat)”, “e-Gençlik”, “Din ve Değer Mektebi”, “Basın Yayın”, “Siyer Mektebi”, “Keklik Makamı (Halk Oyunları)” ve “Masa Tenisi Kulübü” başlıkları altında gerçekleştirilecektir.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Faaliyetlerimize ilgi oldukça yüksek. Ama şunu vurgulamamız gerekiyor ki biz bir dernek değiliz, vakıfız. Vakıflar niceliklerle değil nitelikli süreçlerle anılırlar. Vakıfların çalışma ve etkinliklerini gerçekleştirenler nitelikli azınlıklar iken gerçekleştirilen etkinlik ve çalışmalardan faydalanan kalabalıklardır. Bu çerçevede vakıf idaresi demokratik bir idare şekli değildir; ehliyet sahibi emaneti yüklenir ve vakti geldiğinde bir başka ehliyet sahibinde emaneti teslim eder.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Biz bir gençlik vakfıyız. Vakfımızın kurucuları da gençler. O sebeple vakfımızın her aşamasında gençler yer alıyor, yönetim kurulumuz başta olmak üzere. Ayrıca Mersin Kent Tarihi Müzesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz Mersin Kent Külliyesi projesinde de gençlere çok önemli yer veriyoruz. Burada gençler gönüllü olarak görev alıp vakıf geleneği ve değerleri ile tanışacaklar.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Basın yayın ekibimiz kuruluyor. Aylık bir dergi planlamaktayız.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

Genel merkezimizin sitesi var. Orada temsilciliğimiz ile ilgili haberler yayınlanıyor. Sosyal medyayı kullanıyoruz.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/ eksileri neler?

Biz taşrada değil, nüfusu hızla artan düzensiz büyük bir kentte yaşıyor ve çalışıyoruz. Mersin, girişimci bireyler ve sivil toplum için geniş bir şehir. Kentin bu potansiyelinin farkındayız.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Türkiye Gençlik Vakfı Mersin İl Temsilciliği Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kamu kurumuyla proje bazlı veya doğrudan faaliyetlerimiz elbette olacak. Çalışmalarımızın alanına giren kamu kuruluşları her zaman muhatabımız olacak ve koordineli olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/ yürüttüğünüz projeler var mı?

Mersin Kent Külliyesi projemiz kentte örneği olmayan bir çalışma olacak. Ayrıca TÜGVA Mersin gönüllüleri, tüm çalışmalarıyla kentin değerler inşası sürecinde nitelikli tuğlalar koyan bireyler olacaklardır.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

Ben birer kelime ile anlatayım:

Şehir: İnsan

Kültür: Miras

Gençlik: Varis

 

Muaz Ergü yazdı

YORUM EKLE