Konya'da gençliğe yatırım yapıyor Pınar Derneği

'Şehir ve medeniyet sevdası olmayan derneklerin, vakıfların ileri gitmesi, geleceğe yol alması mümkün değil.' Konya'da faaliyet gösteren Pınar Eğitim Kültür Sanat ve Gençlik Kulübü Derneği'nden Mahmut Sami Şahin ile konuştuk.

Konya'da gençliğe yatırım yapıyor Pınar Derneği

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: http://www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Pınar Eğitim Kültür Sanat ve Gençlik Kulübü Derneği, Konya’da gençlerin maddi ve manevi olarak donanımlı bir şekilde yetişmeleri için gayret gösteren bir dernek. Bir grup eğitim gönüllüsü ile yola çıkmış Pınar Eğitim Kültür Sanat ve Gençlik Kulübü Derneği, bugün Konya’da hatırı sayılır bir konuma gelmiş. Açtığı gençlik merkeziyle de halen yüzlerce gence emek vermeye devam ediyor. Pınar Eğitim Kültür Sanat ve Gençlik Kulübü Derneği’ni, çalışmalarını ve vizyonunu derneğin yönetim kurulu başkanı yük. makine mühendisi Mahmut Sami Şahin Bey'e sorduk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Derneğimiz bir grup eğitim gönüllüsünün gayretleriyle 2005 yılında, geleceğimizi inşa etmek amacıyla, gelecekte toplumun her alanında yer alacak, belli konumlara gelecek, bunun ötesinde bir ailenin reisi olacak insanları maddi ve manevi açıdan yetiştirmek gayesiyle kuruldu. Malumu alinizdir ki eğitim uzun soluklu bir iş. Bugün attığınız tohumları yıllar sonra alıyorsunuz. Onun için geleceği inşa etme noktasında her dertli insan gibi dertlendik ve gençlerin inşası için derneğimizi kurduk.

Kurumunuzda ne tür kültürel/sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Derneğimizin öncelikli faaliyeti, eğitim. Dernek olarak hem maddî hem de manevî eğitimi önceliyoruz. Değerler eğitimi, yaptığımız eğitim faaliyetlerinin olmazsa olmazı durumunda. Bununla birlikte gençlerimizin ebru ve hüsnü hat çalışmaları yaptığı kulüplerimiz var. Burada gençlerimizden istidadı olanlar, ebru ve hüsnü hat çalışması yapıyorlar. Ayrıca Eski Türkçe derslerinin verildiği kulübümüz var. Bu kulüplerle gençlerimiz hem geçmişleriyle bağlarını sağlamlaştırıyorlar hem de sanatsal yönlerini geliştiriyorlar. Bununla birlikte izcilik kulübü faaliyetlerimiz var. Gençlerin sağlam karakterli yetişmeleri, birlikte hareket etme bilincine sahip olmaları açısından izcilik kulübü çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca mutad hale getirdiğimiz, her ay konusunda uzman bir konuşmacıyı davet ettiğimiz eğitim seminerleri yapıyoruz. Kitap okuma kampları, yaz okulu faaliyetleri yapıyoruz. Yine gençlerimizin ülkemizin tarihi yerleri hakkında bilgi sahibi olmaları, tarih bilinci elde etmeleri için tarihi geziler yapıyoruz. Her yıl farklı gençlerimizi götürmek suretiyle mutad hale getirdiğimiz Çanakkale Kampımız var. Bütün bu faaliyetler sürekli olarak derneğimiz bünyesinde devam etmektedir.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Derneğimizin gençlik merkezi binası var: Pınar Gençlik Merkezi. Bu merkez Konyamızın en merkezi yerinde. Alaaddin Tepesi civarında. Bu gençlik merkezimize özellikle hafta sonları yoğun bir genç katılımımız var. Her yıl yaklaşık üçyüz genç, gençlik merkezimizden istifade etmekte ve buradaki faaliyetlere bir yıl boyunca katılmaktadır. Neticede bu gençler Pınar’a aidiyet sağlamakta, sonraki yıllarda da mutlaka derneğimizle bağları devam etmektedir.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Gençleri işin içine katmadığınız zaman yapacağınız faaliyetler uzun ömürlü olmuyor. Zira hizmet işi bir bayrak yarışıdır. Bunun için ileride bayrağı devredeceğimiz gençlerimize sorumluluk muhakkak veriyoruz. Mesela gençlik merkezimizde yetişen donanımlı gençlerimize, kendilerinden yaş olarak küçük gençleri zimmetliyoruz. Bu abi diyeceğimiz gençler, kendilerine emanet edilen gençlere bizaat uygulamalı faaliyetler yapıyorlar, beraber sohbet ediyorlar, gezi yapıyorlar, iki günlük kaynaşmalarını sağlayacak, onlara verilen değerlerin dönüşümünü kontrol edecek ev kampları yapıyorlar. Beraber sabah namazına gidiyorlar, cemaatle namaz kılıyorlar, ev temizliği yapıyorlar, bulaşık yıkıyorlar, iş paylaşımını öğreniyorlar. Bu sayede hem hayata alışıyorlar hem de eğitim faaliyetinden istifade etmiş oluyorlar.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

İlk defa bu yıl yıllık bir bülten hazırladık. Bu bültenle gençlerimizle yaptığımız faaliyetler, yoğun olarak fotoğraflı bir şekilde anlatılmaya çalışıldı. Güzel dönüşler oldu. Bunu belli aralıklarla sürekli hale getirmeyi düşünüyoruz.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

İnternet sitemiz var: Pinarder.org. Fakat zaman itibariyle sosyal paylaşım siteleri daha yoğun olarak kullanılıyor ve buradaki sayfaların güncellenmesi daha kolay ve pratik oluyor. Bunun için sosyal paylaşım sitelerindeki sayfalarımızı daha yoğun olarak kullanıyor ve güncelliyoruz.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/eksileri neler?

Taşrada oluşumuzun en önemli avantajı, bireyselleşme hastalığından biraz daha az etkilenmiş insanlarla, gençlerle muhatap olabilmektir. Taşrada hâlâ yoğun bir birlikte hareket etme, bir şeylerin sızısını çekme, bazı değerleri kaybetme endişesi var. Bunun için faaliyetlerinizde katılımcı bulma sıkıntısı çekmiyorsunuz. İnsanlar evladını kaybetme ihtimaline karşı daha çok sahiplenme kaygısı taşıyorlar. Bunun için güvenilir müesseselere evlatlarını rahatça teslim ediyorlar. Taşrada insanlar genellikle hangi kurumun, derneğin ne iş yaptığını, neye hizmet ettiğini çabuk öğrenir. Bunun için bir dernek geçmişi açısından temiz ve güzel insanlarla hizmetini yürütüyorsa taşrada çabuk tanınıyor ve hizmet alanını çabuk genişletiyor.

Taşrada olmanın eksileri yok mu, o da var; mesela donanımlı, konusunda uzman birini, tanınmış bir konuşmacıyı illa İstanbul gibi bu işin menbaı konumundaki yerden getirteceksiniz. Bu da tabi ki maddi bir külfeti beraberinde getiriyor.

Bizim Konya’da oluşumuzun bir avantajı daha var, onu da zikretmeden geçemeyeceğim: Selçuklu’ya başkentlik yapmış bir şehirde hizmet ediyoruz, şehrimizin bir çok değeri var. Kültürel, sanatsal, tarihsel birikime sahip bir yerde hizmet ettiğimizden, diğer taşra vilayetlere göre daha çok imkana sahibiz.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Konya valimiz Muammer Erol Bey'in ortak faaliyet yapma noktasında büyük katkıları var. Mesela her ay Konya’da hizmet eden vakıf ve derneklerin temsilcilerini biraraya getiriyor, vakıflar ve dernekler hizmet alanları noktasında bilgiler veriyorlar, bilgi paylaşımı yapılıyor. Bu toplantılar, ortak faaliyet yapabilme noktasında önemli bir işlev görüyor. Dernek olarak eğitimci noktasında Halk Eğitimi müdürlükleriyle paydaşlık yapıyoruz, destek alıyoruz. Yine belediyelerden de ulaşım noktasında, yayınladıkları eserler noktasında katkı alıyoruz.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/ yürüttüğünüz projeler var mı?

Şehrine sevdalı herkes, şehrine bir şeyler verebilme noktasında çabalar, gayret gösterir. Aslında her dernek şehir ve medeniyet sevdasıyla kurulmuştur. Şehir ve medeniyet sevdası olmayan derneklerin, vakıfların ileri gitmesi, geleceğe yol alması mümkün değildir. Sadece kurum olarak varlığını belki devam ettirebilir. Biz şehrimize ve medeniyetimize sevdalıyız. Şehrimizin madden ve manen pozitif anlamda değer kazanması için mücadele etmek, bunu geleceğe taşıma azminde olmak bizim başlıca vazifemizdir. Bir şehrin geleceği, bir toplumun geleceği gençlerin gidişatına göre şekillenir. Bunun için gençleri yetiştirdiğiniz, onlara şuur kazandırdığınız zaman şehrinize, toplumunuza hizmet etmiş olursunuz. İşte biz dernek olarak gençlere emek vererek, onlara değer katarak, şehrimize ve medeniyetimize katkıda bulunmak noktasında çabalıyoruz.

Bu noktada iki proje çalışmamız oldu. İlki 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na hazırladığımız “Pınar Gençlik Merkezi” projesi. Bu projemizi başarıyla tamamladık. Bu projenin desteğiyle dizayn ettiğimiz gençlik merkezimiz faaliyetlerine halen devam etmektedir. İkinci proje 2014 yılında İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkalığı’na hazırladığımız “Dezavantajlı Gençler Bizim” projesi. Bu proje halen devam ediyor, Ağustos ayında tamamlanacak. Bu projemizle dar gelirli ailelerin çocuklarına hem ders katkısı veriyoruz, hem de onların topluma yararlı insan olarak değerlerimizle birlikte yetişmesi için destek veriyoruz.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

* Şehir: İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır. Şehri şehir yapan, içinde doğduğu medeniyettir.

* Kültür: Bizi biz yapan, unutulmaması için mücadele edilmesi gereken bütün değerlerdir.

* Gençlik: Ömrün baharı, tekrarı, geri dönüşü mümkün olmayan, ihmal edilmesi geleceği ifsad eden, inşa edilmesi geleceği ihya eden çağdır.

 

Sami Büyükkaynak konuştu

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2015, 11:38
banner12
YORUM EKLE
YORUMLAR
misafir
misafir - 4 yıl Önce

Samimi gayret ve çalışmalarınızdan dolayı Allah razı olsun sizlerden. Böyle hizmet veren müesseselerin sayılarının artması dileğiyle

banner19