Konya hâlâ kitabın en çok okunduğu şehirdir

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Konya'da faaliyet gösteren İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Derneği başkanı Adem Ceylan ile konuştuk.

Konya hâlâ kitabın en çok okunduğu şehirdir

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Konya'da faaliyet gösteren İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Derneği başkanı Adem Ceylan ile konuştuk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Derneği, MTTB ve Akıncılar'la yola revan olmuş öncülerin Müslüman gençlik hayallerini 2000'lere İnsan ve Medeniyet adıyla taşımalarının uzantısı olarak 2013 yılında Konya'da kuruldu. Fakat kurucu kadro 2000'lerin başından 2008‘e kadar kurum olmaksızın, 2008'den itibaren de Çıdam Derneği adıyla faaliyet yürütmekte idi. Kuruluş amacını da yürek coğrafyalarının çölleşmesini önlemek ve gümrah bir coğrafyanın hadimi olmak olarak belirledi. Derneği aynı öğrenci evlerinde ortak rüyalar görmüş, arkadaşlıklarını yolculuklarıyla, ticaretleriyle yıllandırmayı başarmış çoğunluğu öğretmenler olan güzel dostlar kurdu.

Kurumunuzda ne tür kültürel/ sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Ortaokul, lise, üniversite düzeyinde ve genele açık şeklindeki tasnifle yapılan faaliyetler, erkek ve hanımlara hitap edecek şekilde planlanıp uygulanmakta. Klasik Türk el sanatlarından okul destek derslerine, Arapça takviye kurslarından okuma gruplarına, aylık konferanslardan söyleşilere kadar geniş bir yelpazede faaliyetlere devam etmekte. Söyleşiler, kitap okuma grupları, çorba günleri, konferanslar, fakülte bazlı tecrübe paylaşımları, tefsir ve hadis dersleri ise sürekli faaliyetlerimiz. Yaptığımız bütün çalışmaları “az da olsa devamlı olan” şeklinde kurgulamaya çalışıyoruz.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Kurum merkezli faaliyetlerimizin muhatap kitlesi genellikle gençler. Dolayısıyla faaliyetlerimize gençlerimizin katılımı yoğun elhamdülillah.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Başta yönetimde temsiliyet olmak üzere gençlik çalışmasının planlanması ve uygulanmasını gençler üzerinden yürütüyoruz.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Abdullah İbn-i Mübarek’e ait Kitabu’l Cihad ile Cemal Abdurrahman’a ait Ashabın Kalbindeki Peygamber ve Yüz Hadiste İstikamet kitaplarını yayınlamış idik vakti zamanında.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

Sitemiz var lakin yoğun olarak güncellenen taraf sosyal medya hesapları.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/eksileri neler?

Taşra neresidir, onu bilmiyorum. İstanbul olmayan her yer taşra ise evet. Medeniyetin izlerinin silindiği bir yerse taşra; tabi ki Konya taşra değil. Bir başkent her zaman başkenttir sözü de hafızalarımızda olunca biz kendimizi hiç taşrada faaliyet gösteriyormuş gibi hissetmedik. Konya hâlâ kitabın en çok okunduğu, kültürel atmosferin çok canlı olduğu bir şehirdir elhamdülillah. Konya’nın eksisi demeyelim ama zorlukları da kendine hastır. Zira burası sözü olan herkesin sözünü ulaştırmak istediği bir şehirdir.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Yaz etkinliklerimizi MEB ve Halk Eğitim Merkezleri, sanat atölyemizi de Halk Eğitim Merkezleri ile yürütüyoruz.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz?

Bu şehrin mütevazı da olsa önemli ve asli bir damarını temsil ettiğimize inanıyoruz. Yaptığımız tüm faaliyetlerin bu anlamda hem dindarlık düzeyinin yükselmesine hem de bilgi ve bilinç seviyesinin artmasına ciddi katkılar sağladığını ifade edebilirim.

Geliştirdiğiniz/yürüttüğünüz projeler var mı?

Hayata Dokunmak” ismiyle devam ettirdiğimiz liseli gençliği yedi haftada hayatın farklı yüzleriyle buluşturduğumuz projemizi, “Çorba’da Muhabbetimiz Olsun” adıyla yaptığımız genç kızlarımızla belli konular eşliğinde öncü ablalarımızı buluşturduğumuz ve sohbetin tadını sıcacık çorba ikramları ile sonlandırdığımız sohbet dizesini ve bir de “Yolname/ İz Bırakanlar” adı ile fakülte fakülte rol-model buluşmasını amaçladığımız söyleşi programlarımızı zikredebilirim.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

Şehir: Hayat ve eşyayı duyuş biçimimizi ete kemiğe büründürdüğümüz mekân.

Kültür: Vahyin imbiğinden geçirip ortaya çıkardığımız hayata dair her şey.

Gençlik: En büyük hazinemiz.

 

Ayşegül Uyar konuştu

Yayın Tarihi: 09 Temmuz 2015 Perşembe 12:19 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2015, 15:47
YORUM EKLE

banner19

banner36