Kayseri'de hafızalarda iz bırakan işlere imza attık

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Kayseri'de faaliyet gösteren İlim Hikmet Vakfı'ndan Mustafa Doğu ile konuştuk.

Kayseri'de hafızalarda iz bırakan işlere imza attık

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Kayseri'de faaliyet gösteren İlim Hikmet Vakfı'ndan Mustafa Doğu ile konuştuk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

1994 yılından beri toplumumuza hizmet yolunda adım adım ilerleyen İlim Hikmet Kültür Dayanışma Vakfımız, 1993 yılında on altı genç fedakâr insanımızın hizmet aşkıyla yola çıkarak zor şartlar altında kıt ve dar imkânlarla, insanlığa ve memleketimize karşı duymuş oldukları hizmet aşkı sonucunda meydana getirdikleri kıymetli bir kurumumuzdur.

Amacımız, özellikle geleceğimizin teminatı olan genç kuşaklarımızı ve insanımızı maddi ve manevi yönden olgunlaştırıp geliştirerek, özü sözü sağlam, ruh ve beden sağlığı yerinde, ülkesine ve insanlığa katkısı olan hayırlı nesiller yetiştirmektir. Vakfımız, bu amaçla 1994’ten beri çıktığı yolda Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve gönlü geniş insanlarımızın desteğiyle büyük mesafeler almış ve halen de almaya devam etmektedir.

Amaçladığımız yolda karşılaştığımız birçok engele ve engellemelere rağmen temel ilkelerimizden sapmadan ve doğru bildiğimiz duruşumuzu hiç bozmadan devam etmeye çalışmaktayız. Şunu belirtmeden geçmeyelim ki vakfımız, gelecekte toplumumuzun ihtiyacı olan tüm alanlarda daha güzel hizmetlere emek vermenin azmi ve kararlılığı içerisindedir.

1994’ten bugüne kadar geçen yirmi yıl yıl boyunca Kayserili hemşehrilerimizin hafızalarında izler bırakan birçok hizmetlere, fedakâr arkadaşlarımızın, kadınlarımızın ve gençlerimizin desteğiyle imza atmış bulunuyoruz.

Kurumunuzda ne tür kültürel/ sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Kurulduğumuz günden beri devam eden yaz kurslarımızda gençlerimizin maddi ve manevi yönden inşa edilmesini sağlamaya çalıştık. Esmaü’l-Hüsna yarışma programıyla insanımızın dini hayat ve bilincinin gelişmesi için uğraştık. Binlerce ciltlik kitabı ve binleri aşan üye sayısına sahip kütüphane hizmetimizle, özellikle gençlerimizin kültür, eğitim ve moral dünyalarının gelişimiyle geleceğe hazırlanmalarının alt yapısını oluşturmayı hedefliyoruz.

Kutlu Doğum Haftası programları çerçevesinde yaptığımız “Gül Gecesi” programlarıyla, konferanslarla insanımızın Rabbi ile olan yakınlığını arttırmayı, kardeşliğin, dostluğun tazelenerek arttırılmasını gaye ediniyoruz. Her yıl yapmakta olduğumuz yaz piknikleriyle birlik ve beraberlik, kardeşlik ruhumuzun zenginleştirilmesine çalışıyoruz. Şehrimizde, ülkemizde ve ülkemiz dışına yaptığımız tarih ve kültür gezileriyle, gönül ve kültür dünyamızın bilinçlenerek zenginleşmesini, insanlarımız ve bölgemiz arasındaki yakınlaşmayı ve dayanışmayı tesis etmeyi hedefliyoruz.

Mübarek Ramazan ayında yaptığımız gıda yardımları, iftar çadırları ve toplu iftar programlarıyla bu ayın bereketinden yararlanarak, zengin-fakir, bay-bayan, yaşlı ve gençlerimiz arasında kardeşlik ve birlik ruhunun arttırılması, yardımlaşma bilincinin gelişmesine çalışıyoruz. İnsanımız, ülkemiz, bölgemiz ve dünya meselelerinin gündeme getirildiği, olayların arka planının kamuoyuna açıkladığı konferans, panel, sempozyum gibi programlarımızla ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız hakkında insanımızı bilinçlendiren ve olaylar konusunda uyanık olması yollarını göstermeyi hedefliyoruz. Şehrimizde hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlarla yaptığımız ortak çalışmalarla kurumlarımız arasında birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesini amaçlıyoruz.

Eğitim öğretim sezonlarında haftalık ve aylık konferanslarımız, seminerlerimiz oluyor. Haftalık olanları genellikle Kayseri içinden yazar, ilim ve fikir adamlarımız gerçekleştirirken, aylık olanları da şehir dışından davet ettiğimiz yazar, ilim ve fikir adamlarımız gerçekleştiriyor.

Kuruluş yıllarından bugüne baktığımızda İlim Hikmet Kültür ve Dayanışma Vakfımız, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla birçok hayırlı hizmetlere imza atmıştır. Bunların hepsi kardeşlerimizin, dostlarımızın yardım ve destekleriyle olmuştur. Bu destek devam ettiği müddetçe hizmetlerimiz de devam edecektir. Bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimize, dostlarımıza vakıf olarak buradan tekrar şükranlarımızı sunuyoruz.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Etkinliklerimize gençlerin katılımı gayet iyi elhamdulillah. Her yıl daha da iyiye gitmekte olduğunu gözlemlemekteyiz.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Gençlere sorumluluk verilmektedir tabi ki. İstişare heyetlerimize gençlerin katılımı sağlanmakta, organizasyonların gençlerin liderliğinde yapılması sağlanmaktadır. Piknik, gezi, yaz kursu, konferans ve seminer türü organizelerimizde, özellikle gençlerimize görevler veriyoruz.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Herhangi bir yayınımız yok.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

Var ve sürekli güncelleniyor: www.ilimhikmet.org

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/eksileri neler?

Çalışmalarımızda, şimdiye kadar bu anlamda herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Kamu kurumlarıyla ortak faaliyetlerimiz şimdilik yok.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/ yürüttüğünüz projeler var mı?

Kur’an ve sünnet çerçevesinde şehrimize önemli katkılarımızın olduğunu düşünüyoruz. EKE (Evde Karakter Eğitimi) ve Aile Eğitimi projelerimiz başarıyla yürütülmüş ve önemli etkileri görülmüştür.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

* Şehir: Hizmet alanımız.

* Kültür: İnsanlarla ünsiyet kurma, irtibata geçme vesilesi.

* Gençlik: Tevhid sancağını teslim edeceğimiz yeni nesil.

 

Fatih Pala konuştu

Yayın Tarihi: 08 Haziran 2015 Pazartesi 15:21 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2015, 10:29
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26