Kayseri'de birçok noktada okuma salonu açtık

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Umut Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Umut Der) başkanı Mahmut Sami Göktaş ile konuştuk.

Kayseri'de birçok noktada okuma salonu açtık

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Kayseri'de faaliyet gösteren Umut Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Umut Der) başkanı Mahmut Sami Göktaş ile konuştuk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Öncelikle bizlere böyle bir söyleşi imkânı sunan size ve dunyabizim.com’a teşekkürü bir borç biliyoruz. Allah yâr ve yardımcınız olsun.

Derneğimiz Umut Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, öncelikli olarak İslami konularda eğitim, bilgilendirme program düzenleme ve ihtiyaç sahibi aile ve kişiler için yardım faaliyetlerinde bulunma amacı ile 2005 yılında imkânsızlıklar içinde, bir elin parmaklarını geçmeyecek kişiler tarafından tüm imkânlar ortaya konularak kuruldu.

Kurumunuzda ne tür kültürel/ sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Derneğimizde düzenli olarak haftalık sohbet eğitim programları, periyodik olarak neredeyse haftanın her günü olmak üzere devam etmektedir. 15 günde bir olan programlarımız, yaz dönemi programlarımız, yarıyıl tatili ve yaz tatili programlarımız ile belirli günlerde yapılan ve o günün alam ve önemini anlatan programlar yapılmakta; ayrıca ihtiyaç sahibi kimse ve ailelere de düzenli olarak yardım yapılmaktadır.

Şimdilerde derneğimize ait farklı mahallelerde okuma salonları, dernek şubeleri açtık ve aynı faaliyetleri buralarda da yapmaya başladık.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Etkinliklerimize % 85-90 oranında gençler iştirak etmektedir.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Eğitim, sohbet ve yardım organizasyonlarının tamamını gençler üstlenmektedir. Periyodik yapılan sohbet ve eğitim programlarında gençlerden belirli konularda sohbet etmeleri ve seminer vermeleri ve bu konularda hazırlanmaları istenmektedir. Yaz ve yarıyıl tatillerinde, çocuklara yönelik eğitim programlarını gençlerimiz organize etmektedir.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Derneğimizle birlikte yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren kardeş dernek ve vakıflarla birlikte yıl içerisinde yaptığımız programları ve yardım faaliyetlerini anlatan yayınlar, farklı isimlerde basılmaktadır. Matbu yayınlar haricinde Rehber TV’de Umut Kapısı programı adı altında tüm yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren derneklerimizin yaptığı yardım faaliyetleri programlaştırılmakta ve izleyenlere bilgi aktarılmaktadır. Yardımda bulunacak kişi ve kurumlarla TV programı sayesinde irtibata geçilmekte, bir nevi zengin ile fakir buluşturulmaktadır.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

www.umutder.org adında internet sitemiz var. Güncellenmesi istediğimiz düzeyde olmamakla beraber sitemiz ileriki zamanlarda daha güncel halde bulunacaktır.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/ eksileri neler?

Her sene yaptığımız programların alanını daha da genişletmeye çalışıyoruz. İlk kurulduğumuz yıllarda, sadece şehir merkezlerinde programlar düzenlerken, şimdilerde programları öncelikle merkezin tüm mahallelerinde yapmaya çalışıyoruz. Kısa zaman sonra da ilçe ve köylere taşıyacağız. Kardeş derneklerimizden özellikle doğu ve güneydoğuda faaliyet gösteren kurumlarımız, bulundukları ilin tüm ilçe ve köylerinde program tertip etmekte ve çalışmalar düzenlemektedir. Yardım faaliyetlerinde kişilerin nerede ikamet ettiğine bakılmaksızın çalışmalarımızı yapmaya gayret gösteriyoruz.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Şu ana kadar kamu kurumları ile ortak yaptığımız bir çalışma veya faaliyet olmadı.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/ yürüttüğünüz projeler var mı?

Şehrimizde yardım, kültür ve eğitim faaliyetlerinin yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Son zamanlarda savaşlar sebebiyle ülkemize ve şehrimize gelenler için gerek yardım, gerekse eğitim faaliyetlerinin önemi daha da artmış ve ihtiyaç sahibi kimseler sayıca çoğalmıştır. Şehrimizdeki vakıflar ve yardım kurumları, bu konularda tek başlarına yetersiz kalmaktadır. Bunun için mutlaka işbirliği yapılması gerekmektedir. İhtiyaç sahibi mülteci veya yerli ailelerde eğitim seviyesi düşük olmakta ve çocukları okula dahi gidemeyen aileler bulunmaktadır. Tüm bu konularda Kayseri’deki yardım ve eğitim kurumları birlikte hareket etmeli ve bu eksiklikleri hep birlikte ortadan kaldırmalıdır. Bu konularda üzerimize düşen ne tür görev varsa yapmaya biz hazırız.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

Şehir: İnsanların, eğitim alanında hiçbir zaman boş bırakılmaması gerektiğini düşündüğümüz mekân.

Kültür: Bilinçli yaşadığımız hayat tarzı.

Gençlik: Organize edildiğinde bir milletin yönünü değiştireceğine inandığımız kitle.

 

Fatih Pala konuştu

Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2015 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2015, 16:59
YORUM EKLE

banner19

banner36