İzmir'de misafir öğrencilere kucak açıyorlar

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde İzmir'de faaliyet gösteren İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği'nden Ahmet Bertan Sabuncu ile konuştuk.

İzmir'de misafir öğrencilere kucak açıyorlar

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede İzmir'de faaliyet gösteren İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği'ndenAhmet Bertan Sabuncu ile konuştuk.

Vakfınız/ derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

2011 yılının Mayıs ayında kurulan İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği; dünyanın farklı coğrafyalarından eğitim için İzmir’i tercih eden uluslararası öğrencilere yönelik, Anadolu'nun misafirperverlik kültürü gereğince hem burada yaşadıkları ve yaşabilecekleri sorunlara çözüm getirmek amacıyla, hem de Türkiye ve İzmir'e uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, aynı zamanda öğrencilerin kendi aralarındaki ve toplumumuzla olan eğitim, kültür, meslek ve ilgi alanlarına yönelik etkileşimlerine fayda sağlayacak faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetler doğrultusunda tüm dünyada adalet temelli bir barış kültürünün oluşmasına hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

Derneğimizin kurucu başkanı Osman Akbıyık, başkanlık görevini hali hazırda devam ettirmekte olan Mehmet Çevik’e devretmiştir.

Kurumunuzda ne tür kültürel/ sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Derneğimizin en büyük organizasyonu, gelenekselleşerek her Mayıs ayında halka açık olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Uluslar arası Öğrenci Buluşması’dır. Katılımcı ülke sayısının her geçen sene arttığı bu organizasyonda öğrenciler, ülkelerini ve kültürlerini tanıtmakta, yöresel eşyaları ve kıyafetleri ile dünyanın renklerini bizlere sunmaktadırlar. Etkinlikte sergilenen yöresel müzik, şarkı ve dans performansları da uluslararası misafir öğrencilerimiz ile birlikte keyifli zamanlar geçirmemizi sağlamaktadır.

Derneğimizin haftalık periyotlarla yürüttüğü diğer bir etkinlik, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Daire Başkanlığı (YTB)’nın katkılarıyla düzenlenen ‘Uluslararası Öğrenci Akademisi’dir. Uluslar arası öğrencilerimizin akademik becerilerinin arttırılmasını amaçladığımız bu programda sosyal ve fen bilim alanlarında uzman kişiler tarafından dersler verilmektedir.

Sene içinde belli periyotlarla gerçekleştirdiğimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bir başka etkinliğimiz de lise öğrencilerine yönelik olarak planlanan ‘Yürek Atlası’ projemizdir. Bu proje kapsamında ‘Uluslar arası Öğrenci Buluşması’ formatı benzeri olarak, 5 farklı ülkenin öğrencileri kendi kültürlerini lise öğrencilerine tanıtmaktadırlar.

Kurulduğumuz tarihten itibaren belli zamanlarda gerçekleştirdiğimiz büyük organizasyonlar kapsamında 1 adet ‘Uluslar arası Öğrenciler Satranç Turnuvası’, 2 adet ‘Mini Dünya Futbol Turnuvası’ bulunmaktadır.

İzmir ve çevresinde gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşleri, gezi ve piknik programlarını ve yine, dernek binasında belli zamanlarda yürüttüğümüz farklı ülkelerin yöresel yemeklerinin ikram edildiği ‘Ülke Tanıtım Günleri’ni, dünya sinemasının örneklerinin izlendiği ‘Sinema Günleri’ni, Ramazan aylarında iftar programlarımızı ve haftalık tefsir sohbetlerimizi faaliyetlerimiz arasında sayabiliriz.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Bütün etkinliklerimiz öncelikli olarak uluslar arası öğrencilerimize yönelik olduğu için, gençlerin oranı diğer yaş gruplarına göre her etkinlikte en üst düzeydedir.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Öğrenci derneği olması hasebiyle gençler, yönetim kurulunda yer almaktan etkinliklerin planlanması ve icra edilmesine kadar derneğin her kademesinde sorumluluklar almaktadırlar.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Celal Fedai hocamızın yürüttüğü ‘Uluslar arası Öğrenci Akademisi’nin meyvesi olarak ortaya çıkan, uluslar arası öğrencilerin emekleriyle hazırlanan edebiyat dergisi ‘Her Boydan’ı matbu yayınımız olarak zikretmekten onur duyarız.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

İnternet sitemiz var, fakat düzenli güncelleyemiyoruz maalesef.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/eksileri neler?

İzmir, kültürel ve sanatsal etkinlikler açısından Anadolu’daki ortalamaya göre daha fazla imkanlara sahip bir şehir olmasıyla birlikte, İstanbul ile kıyaslanabilecek bir düzeyde değil tabiî ki.

Bu alanlarda öğrencilerimizin talepleri ve katkıları ne kadar çok olursa, bizlerin atıl vaziyetteki potansiyellerini de o oranda harekete geçirecektir.

Bunun yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kadar önemli olduğunu düşündüğümüz bir alanla ilgili yaptığımız faaliyetlere, ortalama bir sivil toplum kuruluşuna gösterdiğinden daha az bir ilgi ve olanak sağlıyor oluşu, şehrimize sağlayacakları vizyon açısından bizleri üzmektedir.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Önceden zikrettiğim, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Daire Başkanlığı (YTB) katkılarıyla ‘Uluslararası Öğrenci Akademisi’ni ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Yürek Atlası Projesi’ni yürütüyoruz.

Ayrıca yine, yaşam ve eğitim alanları ile ilgili memnuniyetlerini ve problemlerini öğrenmek amacıyla uluslar arası öğrenciler ile anket ve mülakatlar yaptığımız ‘Uluslar arası Öğrenciler Memnuniyet Saha Çalışması’nı da YTB’nin katkısı ile yürütmekteyiz.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/ yürüttüğünüz projeler var mı?

İzmir, eski çağlardan beri önemli bir liman kenti olması sayesinde bu coğrafyanın dünyaya açılan kapısı olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren konjonktürle birlikte başlayan içe kapanma süreci tüm Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasını etkilemiş, İzmir de bu süreçten payına düşeni almıştır.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte dünyanın bir ucunda meydana gelen olumlu veya olumsuz bir gelişmenin, dünyanın öteki ucunu da hızlı bir şekilde etkisi altına almaya başladığı günümüzde, küreselleşme ve dünya ile entegrasyon her coğrafyaya kendini dayatmaktadır. Kaçınılmaz olan bu sürece, yerelde İzmir halkı olarak zihinsel ve duygusal boyutta yeteri kadar hazırlıklı olmadığımızı düşünmekteyiz.

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kardeşlerimizle birlikte iş yapabilme ve sorun çözme becerisi kazanarak birbirimizi anlamaya başlamak, onları olduğu kadar biz İzmirliler’i de geliştireceğine inandığımız bir süreçtir. Bu yüzden projelerimizi, düşünme alışkanlıklarını ve tutumlarını daha kolay değiştirme ve geliştirme potansiyeli olan özellikle genç nesillere yönelik planlamaktayız.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

Şehir: Nüfusun ve sermayenin yoğunlaşarak meydana getirdiği birlikte yaşam kültürü alanı.

Kültür: Nispeten uzun süreli sürdürülebilir toplumsal alışkanlıklar, tutumlar ve inanışlar.

Gençlik: İnsanın, içinde bulunduğu kültüre uyumlulaşma sürecinin başında yer aldığı, değişen çevre şartlarına daha kolay adapte olabileceği veya hayalleri ve umutlarıyla çevresini değiştirebilecek potansiyelinin daha yüksek olduğu hayat evresi.

 

Metin Erol konuştu

Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2015 Cuma 12:45 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2015, 14:22
YORUM EKLE

banner19

banner36