Gelecek dönem Bursa'da kitap okuma yılı olacak

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşilerinde Bursa'da faaliyetlerini sürdüren Yedi Hilal Derneği Bursa Şubesi başkanı İsmail Küçük ile konuştuk.

Gelecek dönem Bursa'da kitap okuma yılı olacak

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Bursa'da faaliyetlerini sürdüren Yedi Hilal Derneği Bursa Şubesi başkanı İsmail Küçük ile konuştuk.

Vakfınız/ derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Yaşantısı ile topluma örneklik teşkil eden, özgürlük, adalet ve refahın yaygınlaşmasını sağlayacak öncü bir neslin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2012 yılında yola çıkan Yedihilal kervanına Bursa, 2014 yılı Mayıs ayında katılmıştır. Gençlik çalışmasının yapılması gerektiğine inanan 40 kadar arkadaşımızla çıktık uzun yolculuğumuza.

Kurumunuzda ne tür kültürel/ sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Cami merkezli bir gençlik yetişmesi çıkış noktalarımızdan biri. “Hoca camide gençler camide” başlığıyla çeşitli camilerimizde program yapıyoruz. “Hocam izindeyiz” diyerek şehrimizin manevi büyüklerini gençlerimizle tanıştırıp, örnek hayatlarını öğrenip kendilerine rehberler edinmelerini amaçlıyoruz.

Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerimiz ayrı ayrı oluşturdukları okuma grupları ile Müslüman öncülerle ve kitaplarıyla tanışıyorlar.

Bu yıl deneme mahiyetinde 12 okulda uyguladığımız “Gençler okudukça zihinler ve gözler açılacak” projemiz ile 400 öğrencimiz kitap okudular.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Hamdolsun gençlerimiz kendilerini anlamaya çalışan ve kendilerini ilim, iman, istişare, irfan, hikmet, ahlak ve hareket sahibi bir genç olarak görmek isteyen Yedihilal ile çok hızlı ve sağlam bir ünsiyet bağı kurdular.

Özellikle “Gençler okudukça zihinler ve gözler açılacak” projemize katılım çok güzel. Projemizi tanıttığımız okullarda talebeler adeta “Gençler kitap okumuyor” önyargısını yıkarcasına yoğun katılım gösterdiler. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında 4000 talebenin sekizer kitap okuması hedefimizin kolayca aşılacağını görmüş olduk.

Hoca camide gençler camide” programlarımıza da katılım çok iyi. Örneğin Fatih Sinoğlu Hocamızla Kestel-Beşevler Camii'nde her hafta devam eden sohbetlerimize 40 civarında gencimiz iştirak ediyor.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Gençlik kendi yöneticisini, reisini, başkanını kendi seçmeli ve bu gelenekten gelmeyenler gençliği yönetmemelidir. Gençliğe sorumlulukla birlikte yetki de verilmelidir. Bu düşüncelerle hareket ediyor ve gençlerimizi sorumluluk almaya teşvik ediyoruz. Örneğin üniversite çalışmalarımızı tamamen gençlerimiz kendileri organize edip gerçekleştirmektedir.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Hazırlık aşamasında olduğumuz dergi çalışmamız var. İnşallah Ekim ayında gençlerimizle buluşacak.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

Genel merkezimizin internet sitesinde şubemizin sayfası da mevcut ancak biz daha çok faaliyetlerimiz için facebook kullanıyoruz.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/ eksileri neler?

Taşrada en önemli eksiklik, nitelikli ve bir şeyler yapılması gerektiği gayretliliğine sahip insan unsurunun yetersizliğidir. Buna karşın samimiyetin taşrada daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Kitap projemiz İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izni ile yürütülmekte olup öğretmenlerimizin destekleriyle devam etmektedir. Cami programlarımız da Müftülüklerimizin izni ile yapılmaktadır.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/ yürüttüğünüz projeler var mı?

Gençler okudukça zihinler ve gözler açılacak” projemiz ile nitelikli kitap okutarak kendi kültürü ve tarihi mirası ile barışık, okuyan, özümseyen ve sosyal hayatta sorumluluk alan bir gençliğin yetişmesine katkı koymayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki yeterli finansmanı bulduğumuzda önümüzdeki eğitim öğretim yılı Bursa’da kitap okuma yılı olacak.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

* Şehir: Bütün bir kaderimizin ufku ve çerçevesidir, şehir.

* Kültür: Hafıza, mana, gaye ve aklın eşyada tecellisidir.

* Gençlik: Bir toplumun gelecekte ne halde olacağının belirleyicisi ve bu yüzden en önemli sermayesidir gençlik.

 

Zeki Dursun konuştu

Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2015 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2015, 11:31
banner25
YORUM EKLE

banner26