Gayemiz gönlü ve hali güzel insanlar yetiştirmek

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Konya'da faaliyet gösteren Büyük Selçuklu Vakfı hakkında vakıf müdürü Mustafa Korkmaz ile konuştuk.

Gayemiz gönlü ve hali güzel insanlar yetiştirmek

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Konya'da faaliyet gösteren Büyük Selçuklu Vakfı hakkında vakıf müdürü Mustafa Korkmaz ile konuştuk.

Vakfınız hangi amaçlarla, kimler tarafından ve ne zaman kuruldu?

Vakıf, 1992 yılında Konya'da özel bir ağırlığı olan rahmetli Dr. Mehmet Hulusi Baybal ve Nuri Baş ağabeylerin öncülüğünde kurulmuştur. Genç nesle yardım etmek, onların elinden tutmak ve yarınlara çınar olacak nesilleri yetiştirmek için kuruldu. Kuruluşunda aşevi faaliyetleri de vardı. Yani halkın fakir ve düşkünleri de özel olarak ilgi alanında idi.

Kurumunuzda ne tür kültürel / sanatsal faaliyetler yapılmaktadır? Sürekli faaliyetleriniz nelerdir?

Özel anlamda sürekli faaliyet olarak, öğrenci hizmetleri vardır. Burada Kur'an eğitimi özel bir yer tutar. Kız çocuklarının eğitimi önemsenmektedir. Her yıl vakfımızın kurucusu ve Konya'nın yakın zamana damgasını vurmuş manevi mimarlarından rahmetli Dr. Balbal ağabeyi anma programları yapılır. Üniversite öğrencilerinin buluşmaları, onların arasındaki kültürel yarışmalar da yer alır. Kutlu Doğum Haftası gibi özel zamanlarda ve değişik sosyal konularda (Aile eğitimi gibi) konferanslar düzenlenmektedir.

Etkinliklere gençlerin katılım düzeyi nedir?

Eğer bir gıda vb. dağıtım varsa, buna her kesimden katılım olacaktır. Ancak, bazı etkinlikler var ki, burası sadece gençlere hastır. Bu nedenle, öğrenci bazlı etkinliklere katılımda gençler elbette yoğundur. Asıl hedef kitlesi gençler olunca onlar da yalnız bırakmıyor.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyorlar?

Kurumda gençlerin sadece öğrenmesi hedef olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle onlara sorumluluklar veriyoruz. Vakıf bünyesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarında görev yapan hocalar bizim buralardan yetişen gençlerdir. Böylece hem öğreniyor, hem de öğretiyor.

Matbu yayınlarınız (Aylık bülten / dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Vakfı tanıtan broşürlerin dışında vakfa ait matbu ve süreli yayın çıkmamakta. Bu durum, hitap ettiğiniz kitle açısından bir eksiklik olarak görülmektedir. Ancak vakfımıza gönül veren, maddi ve manevi desteklerini sunan kardeşlerimiz, çoğunlukla Erkam Yayınları ve Altınoluk dergisini takip ederler. Bu nedenle de yeni bir yayın, ihtiyaç olarak görülmemiştir.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

Vakfımızın internet sitesi vardır. Bunu hem bir iletişim hem de bir eğitim yöntemi olarak düşünüyoruz: //www.buyukselcukluvakfi.com Sitemizden bize de ulaşmak mümkün olmaktadır.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları ve eksileri nelerdir?

Taşrada faaliyet göstermek, elbette artı ve eksileriyle gelir. Zira kalabalık ve gürültüden daha az etkilenmiş insanlar var burada. İstanbul ile madden uzak, manen yakın olmak değerlendirilebilecek bir artı yöndür. Burada okuyanlar var. Ancak yazan yok. Konuşan yok ama dinleyenler var. Bazı imkanlar açısından sıkıntılı gibi görülse de daha hasbi insanları bulmak mümkün. Rahmetli Dr. Ağabey bunlardan birisiydi. Ama taşra, sadece kıtlık demek değildir.

Konya bu anlamda hâlâ en çok kitabın ulaştığı şehirlerdendir. Bir üniversite şehridir. Bu nedenle, burada olmayı bir eksiklik olarak telakki etmiyoruz. Zira Allah, bizi burada yaptıklarımızdan ve yapamadıklarımızdan dolayı sorumlu tutacaktır.

Şehrinizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

M. Hulusi Baybal

Geçen yıl yaptığımız Doktor ağabeyi anma programını Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapmıştık. Elbette şehrimizde bulunan kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket ediyoruz. Bazı imkanlardan yararlanmak gerekir.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/ yürüttüğünüz projeler var mı?

Dr. Baybal ağabey özelde Konyamızın, genelde Türkiye’nin tanıdığı ve saygı duyduğu bir gönül adamıydı. Onun "hal” üzere olan yaşamı, vakfımızın kuruluş amacına da yansımış ve binlerce gönle ulaşılmıştır. Vakfımızın gayesi "hali güzel" insan yetiştirebilmektir. Aslında burada insanların sadece midesini doyurmak, cebine hitap etmek yerine, onun gönlünü doyurmayı hedefliyoruz.

Gönül almayı seven, sofrasını, gönlünü ve yüzünün celadetli tebessümünü herkese açmış bir insanın mirası olarak, buradan yetişen öğrencilerin gönül dünyalarını önemsiyoruz. Projelerimiz daha çok gönlü güzel insan yetiştirmeye yöneliktir. Vakıf çatımız altında faaliyet gösteren Kur'an kurslarımızda da aynı şekilde, sadece Kur'an okumasını bilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemiyoruz.

Eğer insan Allah'tan korkarsa, gizli yerlerde günah işlemekten ve yanlış yapmaktan sakınır. Ama sadece insandan korkar- çekinirse, açık alanlarda bu yanlışı işlemekten utanır. Ancak ikisi de yoksa durum gerçekten vahimdir. Bu nedenle biz Allah'tan korkan, kuldan utanan örnek bir nesil yetiştirmek istiyoruz.

Şu üç kavramın sizin için ne ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

Şehir: İnsan kalabalıkları, ve yanındakini duymayan bireylerin hayat mekanı.

Kültür: Yaşadığımız hayatın ve toplumun çok derinlere salınmış kökleri.

Gençlik: Yarın ödenmek için alınmış borçlar, geleceğe atılacak ve her daim sulanmak isteyen tohumlardır.

 

Haşim Akın konuştu

Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2015 Pazartesi 15:37 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2015, 15:37
YORUM EKLE

banner19

banner36