Dünyabizim yazarlarından 10 kitap önerisi (1)

Sitemizin yazarlarına, yaz aylarında, tatilde hangi kitapların okunmasını önerebileceklerini sorduk.

Dünyabizim yazarlarından 10 kitap önerisi (1)

Yaz ayları pek çok kişi için tatil olduğu gibi, yenilenme ve farklı alanlara olan ilgilerini tazeleme ayı da oluyor. Sene içinde biriken düşünceler, kitaplar okunuyor, tartışılıyor.

Birkaç senedir Ramazan-ı Şerif'in yaz aylarına gelmesiyle de, yaz okumalarımız bu noktaya kaymakta.

Bu sene, yaz için bazı yazarlara kitap tavsiyelerini sormak istedik. Fakat sonrasında, bu söyleşiyi sitemizin haberciler ile yapmaya karar verdik.

İki parça halinde yayınlayacağımız bu tavsiye kitaplar listeleri, habercilerimizin sizlere tavsiye ettiği 10'ar kitabı içeriyor. Ramazan kitapları, tavsiyeler arasında ciddi bir yekün tutsa da, ramazan dışı ilgilere hitap eden de pek çok eser mevcut...

Kitapların görsellerine de fotoğraf galerimizden erişebilirsiniz. )

Halil Arslan:

 1. Yılların İzi – Mahir İz

 2. Din ve Estetik – Aydın Işık

 3. İnanç Krizi – Aydın Işık

 4. Sufi Tecrübenin Epistemolojisi – Ramazan Ertürk

 5. İbnülemîn Mahmut Kemâl – Hüseyin Vassaf

 6. İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri – Mahmut Kaya

 7. Yahya Kemal'in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar – Sadettin Ökten

 8. Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar 4

 9. Diriliş Neslinin Amentüsü – Sezai Karakoç

 10. Sözü Dilde Hayali Gözde – İsmail Kara

Ali Hasar:

 1. Andrey Platonov - Muhteşem Vahşi Dünya

 2. Kâmil Doruk - Yağ Sevgili Yürek

 3. Julius Evola - Modern Dünyaya Başkaldırı

 4. Ferîdüddîn Attâr - Esrârnâme

 5. İhvân-ı Safâ Risâleleri

 6. Giorgio Agamben - Nesir Fikri

 7. Şebüsterî - Gülşen-i Râz

 8. Mihail Nuayme - Arkaş'ın Günlüğü

 9. İbn Atâullah El İskenderî - Hikmetler / Hikem-i Ataiyye

 10. Hazînî - Cevâhirü'l-Ebrâr min Emvâc-ı Bihâr / İyilerin Dalgalı Denizlerden Çıkardığı İnciler - Yesevîlik Âdâbı ve Menâkıbnâmesi

Fatih Pala

 1. Fi zilali'l-Kur'an - Şehid Seyyid Kutub

 2. İslam Düşüncesi - Şehid Seyyid Kutub

 3. Tefhim'ul-Kur'an - Ebu'l ala el-Mevdudi

 4. Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı - Ebu'l ala el-Mevdudî

 5. Müslümanların Tarihi - İhsan Süreyya Sırma

 6. Camiu Beyani'l-İlmi ve Fadlihi - İbn Abdilberr

 7. Arınma Yolu 1-2 - Abdulhamid Bilalî

 8. Riyazu's-Salihîn 8 cilt şerhli - İmam Nevevî

 9. Kur'an ve Sünnet'e Göre Müslüman Şahsiyeti - M. Ali Haşimî

 10. Kur'an ve Sünnet'e Göre Müslüman Kadının Şahsiyeti - M. Ali Haşimî

Ömer Yalçınova:

Eskiden, yaz sıcakları altında dini, felsefi, tarihi, sosyolojik… alanlarda kitap okuyamadığım için suçluluk duyardım. Sonra bir şair dedi ki yazın roman ve hikaye dışında pek bir şey okuyamıyorum. O zaman rahatlamış, çok şükür, bu durum bana özgü değilmiş diye sevinmiştim.

2002 veya 2003 yazıydı sanırım, elime Diriliş dergisinin son dönem sayıları geçmişti. Yaz boyu onları okumuştum. Bir tavsiye istenirse eğer, böyle bir fırsat yakalandığında kaçırılmamalı derim.

Aşağıdaki liste, bu yaz okumaya niyetlendiğim kitaplardır.

 1. Hatıralar 1-2-3-4 – Ali Ulvi Kurucu

 2. Konuşmalar – Cahit Zarifoğlu

 3. Benden Sual Ederseniz – Ahmet Yaşar Ocak

 4. Savaş Meydanında Başıboş Atlar – Bülent Ata

 5. Cümlemiz – Ziya Osman Saba

 6. Mimi’nin Hayaleti – Tim Parks

 7. Bülbülü Öldürmek – Harper Lee

 8. Bereketli Topraklar Üzerinde – Orhan Kemal

 9. İnce Memed – Yaşar Kemal

 10. Biz İnsanlar – Peyami Safa

Kamil Büyüker:

Yazın okunmasını önerdiğim kitap bağlamında önce benim yazın okumayı düşündüğüm tezgâhımdaki 10 kitabı yazmak isterim. (Temelde yazın hatırat, biyografi, seyahatname türü kitaplar okunabilir diye düşünüyorum.)

 1. İlk Müslümanlar - Asma Afsaruddin

 2. Kabe Yollarında - Ahmet Salahattin Bey

 3. Seyahatname-i Süreyya - İhsan Süreyya Sırma

 4. Tabsiratü'l İnsan (İnsana Tutulan Ayna) - Diyarbekirli Mehmet Said Paşa

 5. Yüzler Hali Söyler-Risa-i Kiyaset-i Firaset/İlm-i Firaset - Mustafa Bin Bâlî

 6. İslamofobi Endüstrisi - Nathan Lean

 7. Naim Hoca - H. Ömer Özden

 8. Pir Muhammed Küfrevi - Vahyeddin Küfrevi

 9. İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı - Bedruddin ibn Cemaa el-Kinani

 10. Neyi Arıyorsan O'sun Sen - Necmettin Şahinler

Suleyha Şişman:

 1. İlim Yolunda – Abdulfettah Ebu Gudde

 2. İslam Müesseselerine Giriş – Muhammed Hamidullah

 3. Mekanlar ve Olaylar Hz. Muhammed’in Hayatı – Talha Uğurluel

 4. Mehmet Akif Hayatı-Seciyesi-Sanatı – Mithat Cemal Kuntay

 5. Amerika’da Bir Türk – Tosun Bekir Bayraktaroğlu

 6. Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi – Timothy Mitchell

 7. Mekke’ye Giden Yol – Muhammed Esed

 8. Kızıl Ağaç – Shaun Tan

 9. Kalbin Kararı – Ahmet Murat

 10. Ne Nedir – Dave Eggers

Bu da Ramazan hediyesi: Beyaz Mercan Siyah İnci. (Çıkacak bir kitap, Ramazan'da çok şahane... M. Fatih Çıtlak/Nesil)

Hatice Kübra Karadeniz:

 1. Çöle İnen Nur - Necip fazil

 2. Trende Bir Keman - Mustafa Kutlu

 3. Aşkın Diyalektigi - Rasim Özdenören

 4. Cinnet Mustatili - Necip fazil Kısakürek

 5. La Sonsuzluk Hecesi - Nazan Bekiroğlu

 6. Alışmak Ölümüne Karşı - Asım Gültekin

 7. Beyhude Ömrüm - Mustafa Kutlu

 8. Mukaddime - İbni Haldun

 9. Müslümanların Tarihi - Ihsan Süreyya Sırma

Ve en önemlisi Kuran'ı Kerim meali

Ekrem Sakar:

 1. Ömer Tuğrul İnançer – Bir Muhammedî Aşık Hz.Mevlana

 2. Kenan Rıfai – Sohbetler

 3. Mahmud Erol Kılıç - Sufi ve Sanat

 4. Teoman Duralı – Sorun Nedir

 5. İhsan Fazlıoğlu – Kendini Aramak

 6. Kasım Şulul – İlk Kaynaklara Göre Hz.Peygamber Devri Kronolojisi

 7. Tolstoy – Diriliş

 8. Hüseyin Vassaf – Gülzar-ı Aşk (Mevlid Şerhi)

 9. Peyami Safa – Matmazel Noraliya’nın Koltuğu

 10. Ahmed Cevdet Paşa – Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa

Mustafa Uçurum:

 1. Necip Tosun - Modern Öykü Kuramı

 1. Sadık Yalsızuçanlar - Yalnızlar Koridoru 

 1. İsmail Kılıçarslan – Benim Meselem

 1. M. Önal Mengüşoğlu - Mağrur Öfke: Necip Fazıl

 1. Muhsin Macit – Filmin Ağlanacak Yeri

 1. İsmet Özel - Türk Olmadıysan Oldun Amerikalı

 1. Mustafa Öztürk - Tefsirde Batınilik ve Batıni Tevil Geleneği

 1. Mustafa Armağan - Büyük Osmanlı Projesi

 1. Semiha Ayverdi – Yeryüzünde Birkaç Adım

 1. Agop Arslanyan - Adım Agop Memleketim Tokat

Şeyma Subaşı:

 1. Hüsrev Hatemi - Şiirler

 2. Sezai Karakoç - Yitik Cennet

 3. Hüseyin Atlansoy - Kaçak Yolcu

 4. İsmet Özel - Erbain

 5. Hakan Albayrak - Ebuzer

 6. Gökhan Özcan - Ruh Yordamı

 7. Mustafa Kutlu - Ya Tahammül Ya Sefer

 8. Sezai Karakoç - Diriliş Muştusu

 9. Abdullah Harmancı - Kurmacanın Büyülü Sureti

 10. Amak-ı Hayal - Filibeli Ahmed Hilmi

Deniz Baran:

 1. Mekke'ye Giden Yol - Muhammed Esed

 2. Sana Gül Bahçesi Vaadetmedim - Joanne Greenberg

 3. Yıldızın Parladığı Anlar - Stefan Zweig

 4. İsyan Ahlakı - Nurettin Topçu

 5. RobinsonCrusoe – Defoe

 6. Yunan ve Roma Mitolojisi - Colette Esteen

Sefa Toprak: 

 1. Kültürden İrfana - Cemil Meriç

 2. Tenbihul Gafilin Bostanül Arifin - Ebulleys Semerkandi

 3. Gülünç Hakikatler - Osman Yüksel Serdengeçti

 4. O ve Ben - Necip Fazıl Kısakürek

 5. Hızırla Kırk Saat - Sezai Karakoç

 6. Safahat (Osmanlıca) – Mehmed Akif Ersoy

 7. Omurgasızlaştırılmış Türklük - Ş. Teoman Duralı

 8. Esrarname - Hasan Ayçın

 9. İsyan Ahlakı - Nurettin Topçu

 10. Mavi Kuş - Mustafa Kutlu

 Haberin fotogalerisi için tıklayınız: http://www.dunyabizim.com/?aType=fotohaber&FotoID=9239

İkinci bölüm için tıklayınız: http://www.dunyabizim.com/Manset/20917/dunyabizim-yazarlarindan-10-kitap-onerisi-2.html

Mehmet Erken sordu

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2015, 12:46
banner12
YORUM EKLE

banner19