Değer merkezli bir neslin inşasına çalışıyoruz

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Mersin'de faaliyet gösteren İlim Yayma Cemiyeti Mersin Şubesi başkanı Tahsin Poyraz Bey’le konuştuk.

Değer merkezli bir neslin inşasına çalışıyoruz

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Mersin'de faaliyet gösterenİlim Yayma Cemiyeti Mersin Şubesi başkanı Tahsin Poyraz Bey’le konuştuk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Türkiye’de çok partili sisteme geçildikten sonra ekonomik, siyasî ve kültürel hayatta önemli ve olumlu gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. Toplumun, ehemmiyet ve âciliyetine binaen çözüm beklediği meseleler arasında yer alan din eğitimi ve hizmetleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi gibi konularda atılan adımlar, bu müspet gelişmeler arasında bulunmaktaydı. Nitekim İstanbul Sirkeci ’de bir araya gelen 68 mümtaz hayırsever ve vatanperver insan da, millî ve manevî değerlerimizi ihya ederek geleceğe taşımak, ilim ve irfan çalışmalarını destekleyerek yaygınlaştırmak için 11 Ekim 1951 tarihinde İlim Yayma Cemiyeti'ni kurmuştu.

Cemiyetimizin ilk yönetim kurulu, şu muhterem zatlardan oluşmaktaydı: Av. Seniyüddin Başak (Başkan), Vehbi Bilimer (Başkan Vekili), Nazif Çelebi (Umumî Kâtip), Cemalettin Tunç (Muhasip), Yusuf Türel (Üye), Hamid Çağıl (Üye), Mazhar Sündüs (Üye).

Cemiyetimiz, kuruluşunun hemen ardından, Maarif Vekâleti’nin (Milli Eğitim Bakanlığı’nın) talebi ve okulun ilk müdürü olan (merhum) Celâlettin Ökten’in (Celâl Hoca) gayretleriyle, 17 Ekim 1951’de İstanbul’un Samatya-Etyemez semtinde ilk İmam-Hatip Okulu’nu açmıştır.

İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşundan iki yıl kadar sonra, o güne dek yaptığı ve ileride yapacağına kanaat getirilen çalışmalar ve hizmetler sebebiyle 10.02.1953 tarih, 4/169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsünü kazanmıştır.

İlim Yayma Cemiyeti Mersin şubemiz on yılı aşkın süredir insanımıza hizmet vermekte. Başka yerlerden Mersin’e gelen öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak, milli ve manevi hayatımızı canlandırmak için bir araya gelen birkaç duyarlı insanımızın gayretleriyle faaliyete başlayan şubemiz, ilk kurulduğu gündeki heyecan ve azimle yoluna devam etmektedir.

Kurumunuzda ne tür kültürel/ sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler? 

Ana faaliyet alanımız, topluma ve ümmete katma değer üretebilecek gençlerimize başta barınma -yurt- hizmeti olmak üzere lojistik destek sağlamaktır. Bunun yanında gençlerimize dini, kültürel bir bilinç kazandırma amacındayız. Sadece okula giden ve gelip yurtta yiyip içip yatan bir gençlik elbette ki idealimizdeki gençlik değil. Ahlaklı, edepli, çalışkan, dürüst, dinine diyanetine bağlı bir nesil en büyük idealimiz. Bu vesileyle toplumun manevi ve kültürel gelişimine katkı sunmak en büyük hedefimiz. Eğitim komisyonlarımız sürekli olarak eğitimlerine devam ediyor. Gönüllü eğitimcilerden oluşan bu kurullar yılın on iki ayı aktifler. Arapça, fıkıh, siyer derslerimizin yanında yüzme, sinema izleme, tarihi ve turistik yerlere gezi programları var.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Genelde yurdumuzda kalan öğrencilerin büyük çoğunluğu faaliyetlerimize büyük bir coşkuyla iştirak ediyor. Dışarıdan gelen öğrenciler de azımsanmayacak oranda.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Gençlerin eğitim çalışmalarını pratiklerle geliştirirken onlara kazandırdığımız birikimden de yararlanma yoluna giderek, eğitim çalışmalarına katkı sağlamalarını istiyoruz. Belletmenlik, spor hocalığı, yüzme öğreticiliği gibi kurslara destek sağlamalarını istiyoruz. Böylece hem gelişimleri sağlanıp pekiştiriliyor, hem de yeni insanlara bir şeyler öğretmiş oluyoruz. Yani gençlerimizi eğitim komisyonlarımızda ve kültürel/sanatsal faaliyetlerde görevlendirmiş oluyoruz.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Şubemizin şu an herhangi bir matbu yayını yok.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

Genel merkezimizin internet sitesi yanında şubemizin de internet sitesi bulunmaktadır. Güncellemeler yapılıyor.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/eksileri neler?

Güçlü organik ağa ve geleneğe sahip bir yapının içinde yer almamız sebebiyle faaliyet gösterdiğimiz alanlarda taşraya mahkûmiyet gibi bir açmazımız yok. 155 şube ile 81 vilayette örgütlü, 65 yıllık maziye sahip bir yapı söz konusu. Bu olgu dolayısıyla taşranın kendine ait sıkıntılarından özellikle eleman ve yol haritası açısından herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarıyla düzenli ilişki içerisindeyiz. SODES projesi içinde yer alıyoruz. Zaten derneğimiz 'kamu yararına faaliyet gösteren dernek' statüsünde olduğundan, kamu kurum ve kuruluşları ile iç içeyiz.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/yürüttüğünüz projeler var mı?

Geçen dönem madde bağımlısı 100 çocuğumuza SODES desteğinde eğitim verdik. Değişik kurslarımız, il içi ve dışı kültürel gezilerimiz vs. her dönemde yapılmaktadır. Biz gençlere eğitim desteği vermenin yanında onların vatana millete faydalı, dini değerleriyle barışık, kendine güvenen insanlar olarak yetişmeleri için gayret ediyoruz. Buradan bakılınca değer merkezli bir neslin inşasında şehrimize katkı sunuyoruz.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

Şehir: Mersin için klasik standardı ifade etmiyor. Mersin bir 'Medine' değil, medeniyetler mozaiğinin kötü bir tezahürü… Bir cümleye sığmayacak.

Kültür: Yine bu coğrafyada alt profille ve ayrışık kimliklerle ifade edilebilir. Net bir tanımlama getirmek mümkün gözükmüyor.

Gençlik: Bu tariflerin bileşkesinin sonucu problemler yumağını ifade eder desek, çok da ileri gitmiş olmayız sanırım.

 

Muaz Ergü konuştu

Yayın Tarihi: 02 Ekim 2015 Cuma 14:18 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2015, 10:48
YORUM EKLE

banner19

banner36