Biz, şehrimize manevi değer katma gayretindeyiz

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi'nin başkanı Vacit Kip ile konuştuk.

Biz, şehrimize manevi değer katma gayretindeyiz

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Kayseri'de faaliyet gösteren Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi'nin başkanı Vacit Kip ile konuştuk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Anadolu Gençlik Derneğimiz 2002 yılında Milli Gençlik Vakfı’nın kapatılması neticesinde tüm Türkiye’de aktifleşen bir kuruluştur. Prof. Dr. Necmettin Erbakan öncülüğünde Ankara merkezli olarak başlayarak tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Kayserimizde de derneğimizin kuruluşu aynı doğrultuda olmuştur. Kuruluş amacımız ise geçliğe hizmet etmektir. Biraz açacak olursak derneğimizin amaçlarını şu şekilde ifade edebiliriz:

1- Gençlerimizi ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek topluma kazandırmak.

2- Gençlerimizin kendilerini toplumda ifade edebilmeleri ve haklarını koruyabilmelerini sağlamak.

3- Gençlerimizi milli kültür değerlerine saygılı ve bilgili yetiştirmek.

4- Gençlerimize ferd -toplum meselelerini tanıma ve çözüm arama alışkanlığı kazandırmak.

5- Gençlerimizi yaratılış gayesini bilen ibadet yaldızlarıyla bezenen kişiler yapabilmek.

6- Gençlerimizin el becerileri ve zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamak.

7- Gençlerimizin boş zamanlarını; kendisine, ailesine ve topluma yararlı işlerle değerlendirmelerini sağlamak.

8- Gençlerimizi toplumda sivrilen, örnek gösterilen ve inançlarına bağlı ferdler olarak yetiştirmek.

9- Gençlerimizi "Benim olmadığım yerde kimse yoktur." sorumluluğunda yetiştirmek.

10- Kim var, diye sorulduğunda; sağına soluna bakmadan “ben buradayım!” diyebilen bir gençlik yetiştirmek amacındayız.

Kısacası ülkesine, milletine faydalı, zorluktan kaçmayan lider ve öncü gençler yetiştirmektir Anadolu Gençlik Derneği'nin amacı.

Kurumunuzda ne tür kültürel/ sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Temel hedefi gençlik olan bir teşkilatta bulunması gereken her türlü sanatsal/ kültürel faaliyetlere sahibiz. Gençlerimizi bilinçlendirmek adına gündemi yakından takip ederek temiz ve güvenilir kaynaklardan beslenmelerini sağlamak için kitap okuma grupları, sinema günleri, kariyer planlamaları ve her türlü sportif faaliyetleri düzenlemekteyiz. Bununla birlikte yaz tatilinde ve kışın 15 tatilde olmak üzere il dışında kamplar yapıyoruz. Her kış gençlerle birlikte Kayseri gezisi ve Erciyes gezisi organize ediyoruz. Onun dışında yine her sene Çanakkale Şehitliklerini ziyaret ederek milli görüşün ruh kökü olan ecdadımızın aziz hatıralarını gençliğimizin belleklerine kazıyoruz. Diyarbakır’ın Fethi, çağ açıp çağ kapatan Aziz İstanbul’un fethi, Maraş’ın Kurtuluşu, Şarıkamış şehitlerimizi anmak gibi tarihe altın harflerle yazılan anları unutturmamak ve gençlerimizi de aynı şuur ve inançla yetiştirmek için gayret ediyoruz. Yıl içerisinde yapılan programlarımıza sanatçı ve hatipler davet ediyoruz. Ayrıca bu organizasyonları kendi içimizde yetişen şarkı ve tiyatro grupları ile destekliyoruz. Bu vesile ile o arkadaşlarımızı da geliştirmeye çalışıyoruz.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Yeni nesil gençlerimiz maalesef artık bilgisayar başında asosyal bir hayat sürmektedir. TV programları, bilgisayar oyunları vs. derken toplumdan kopuk bir nesil yetişiyor. Gençlerimizi sosyal diye aldatarak facebook, twitter, vs. gibi yerlerde vakit geçirmesini sağlayan teknolojinin, bizim çalışmalarımızı engellemesine karşı mücadele ediyoruz. Her ne kadar gençleri teknoloji esir almış gözükse de, hitap ettiğimiz genç kitle gerçek sosyal hayatı derneğimizin faaliyetlerinde buluyor. Bundan dolayı çalışmalarımız her geçen gün çığ gibi büyüyerek çoğalıyor. Çoğu zaman dernek merkezimiz yoğun çalışmalarımız için kapasitesini fazlasıyla aşıyor. Ortaokullarda ve liselerde toplamda 500 civarında gencimizle, kitap okuma grupları başta olmak üzere sohbetler, seminerler, çiğ köfte programları, halı saha ve yüzme gibi sosyal aktivitelerde buluşuyoruz.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Bir teşkilattan bahsediliyorsa sorumluluk olmadan teşkilat olunamaz. Tanıştığımız her gence görev vererek onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Nitekim gençlere sorumluluk yüklemeden onların özgüven sahibi olmasını beklemek mümkün değildir. Öncelikle tebliğ çalışmalarında okul sorumlusu, sohbet sorumlusu, sosyal faaliyetler sorumlusu, vb. gibi sorumluluklar veriyoruz. Gençler bu sayede yönetmeyi, koordine etmeyi öğreniyor. Daha sonra kişisel kabiliyetlerine göre, mesela sesi güzel gence ezgi söyletiyoruz, hayal gücü kuvvetli gence tasarım yaptırıp resim çizdiriyoruz. Fotoğraf çekmek bir kabiliyet işi, kabiliyetli gençlere yapılan çalışmaların fotoğraflarını çektiriyoruz.

Sorumlu arkadaşlarımıza, diğer tüm arkadaşlarının yanında sorumlulukları ile ilgili rapor sunmalarını istiyoruz. İlk defa rapor verirken çekinerek kürsüye çıkan gencimizi bir yıl sonra basına demeç verirken bulabilirsiniz. İşte bu yüzden hep şu ifadeyi kullanırız. “Müsait durakta inecek var, demeye çekinen Anadolu çocuğunun ufkunu açıp; kürsülerden binlere hitap ettiren teşkilatın adıdır Anadolu Gençlik.”

Her öğrenci kendi yetenekleri doğrultusunda görevlendirilir. Örneğin, sosyal birisi, planlama yapıp iş bitiren birisi ise organizasyon birim başkanı, kitaplar, araştırmalarla ilgileniyorsa eğitim başkanı, görsel sunuya eğilimli ve bilgisayarla ilgilenen biriyse tanıtım başkanlığına getiriyoruz. Bu şekilde olduğu zaman birey kendini geliştirme fırsatı buluyor. Geçen yıllarda üniversite komisyonumuzda yer alan bir gencimiz tanıtım başkanlığına seçildikten sonra kendini öyle bir geliştirdi ki, ulusal çapta faaliyet gösteren bir takım tanıtım firmalarının dikkatini çekti ve önemli iş teklifleri geldi.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Derneğimize bağlı olarak çıkan 2 dergimiz vardır. Bunlardan birincisi Anadolu Gençlik dergisi, diğeri ise Genç İstikbal’dir. Temel farkı, Genç İstikbal dergimizin daha ziyade alt yaş gruplarına hitap etmesidir. Anadolu Gençlik dergimiz ise kültürel ağırlıklı, biraz daha akademik alana yönelik çıkan, temelini ahlak ve maneviyatın oluşturduğu dergimizdir.

Bunun dışında bizim temel kaynağımız, ülke genelinde 41 yıldır aralıksız çıkan Milli Gazetemiz var ki teşkilatımız için hayati önem taşır. Teşkilatın söylem birliğini koruyan en önemli yayın organımızdır.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

İnternet sitemiz var. Daha önce kullandığımız siteden net verim alamadığımız için daha güncel ve şık tasarımlı sitemizi yakın bir süre önce kullanıma açtık. Sık güncellemelerle yaptığımız faaliyetleri duyuruyoruz ve katılımları için irtibatı buradan da sağlamaya çalışıyoruz. İnternet sitemiz www.agdkayseri.com olmakla birlikte sosyal medyada da şubemiz çok aktif bir şekilde yer almaktadır. Facebook, twitter, periscope, Google+ ve youtube sayfalarımız sürekli güncellenerek aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/ eksileri neler?

Taşrada faaliyet göstermemizin en önemli artısı daha çok gence ulaşabiliyor olmamız. Düşüncemizi, faaliyetlerimizi ücra noktalara kadar bu şekilde ulaştırabiliyoruz. Kuruluşumuz itibariyle biz hiçbir zaman merkez teşkilattan ibaret olmadık. Herkese hak bildiğimizi ulaştırmak için taşra-merkez ayırt etmeksizin çalışıyoruz.

Birliğimizi bozmak isteyen şer güçlerin en önemli hedefi taşradaki insanlardır. Onların zihinlerini bulandırdıkları vakit, istedikleri fitneyi yayabilmekteler. Bunun için şer odakları sürekli olarak ajanlarını halkın arasına salmakta, birliğimizi bozmaya yönelik fitne tohumlarını atmaktadırlar. Böyle bir ortamda, bizler taşrayı boş bırakamayız. Taşrada şuurlu Müslümanların çalışması demek, birlik ortamını sağlamak demektir. Bizler, en ücra mahallelerde dahi temsilcilik açma hedefiyle taşrada çalışma yapmaktayız. Hemen hemen her ilçede temsilciliğimiz, bazı mahallelerde irtibat büromuz bulunmakta. Bu yerlerimizde halka yönelik sohbetler, gençlere yönelik faaliyetler gerçekleştirerek İslam kardeşliğini en üst düzeyde yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz.

Eksi yanı ise daha çok mali yük demektir. Yapılan çalışmalar, tutulan temsilcilikler, alınan eşyalar, ikramlar… hep masraftır. Bu masrafları karşılayabilmek ise bizim gibi menfaat temin etmeyen bir kurum açısından bir hayli zor olmaktadır. Biz yaptığımızı Allah rızası için yaptığımızdan ne kadar büyük mali yükün altında olsak da, Rabbimizin yardımıyla tüm bu zorlukların altından kalkmaya çalışıyoruz. Hayır sahiplerinin desteklerini her an bekliyoruz. Haliyle bu karşılıksız gelecek hayır parası mevzusu çok zor ve yorucu bir mesele.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Kayserimizde özellikle kamu kurumları ile sıkı irtibat halindeyiz. Temel kitlemiz gençlik olduğu için, her ne kadar yeteri kadar destek vermeseler de belediyelerin sosyal imkânlarını kullanmaya gayret ediyoruz. Melikgazi Belediyesi'ni ayrı tutuyorum. Çalışmalarımıza vermiş oldukları destekten ötürü de, değerli başkanına ve yardımcılarına ayrıca teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi'nin desteğiyle Suriyeli sığınmacıların ortaokul seviyesindeki çocuklarına yönelik eğitim programımız var. Bu eğitim programımıza 130 tane Suriyeli çocuğumuz katılmakta. Çok verimli bir eğitim programı uygulanmaktadır. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerindeki çocuklara da mümkün oldukça destek sağlamaya çalışıyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile bazı ortak çalışmalarımız oluyor. Daha şu an sayamadığım pek çok kurum ile sıkı ilişkilerimiz var ve mümkün oldukça birlikte çalışma yapmaya gayret gösteriyoruz.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/ yürüttüğünüz projeler var mı?

Bizim en önemli gücümüz ahlak ve maneviyat sahibi gençlerimizdir. Merhum Erbakan hocamızın bir sözü vardır, hepimiz duymuşuzdur: “Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı gençliğidir.” Biz, şehrimize manevi değer katma gayretindeyiz. Şehrimizin parmakla gösterilen, güzide sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Çünkü gençlere sahip olmak demek, memleketin dinamiklerini elinde tutmak demektir. Biz de bu güce sahibiz. Bizim gücümüz şahsi/siyasi veya dernek anlamında değil, gençliğe yönelik yapılan manevi çalışma anlamındadır. Dolayısıyla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyan, ülkesine, milletine faydalı gençler yetiştiren bir teşkilat olarak Kayseri ilimize değer katma açısından en önde yürüyen sivil toplum kuruluşlarının başında Anadolu Gençlik Derneği gelmektedir. İnançlı ve imanlı bir nesil olmadığı sürece halkın gelirinin yüksek olmasının, teknolojinin ileri olmasının veya kültür seviyesinin en yüksek düzeyde olmasının bir önemi yoktur. Saydığımız gelişmişlik ancak imanlı gençliğin varlığıyla değer kazanır. Şu anda doğrudan yürüttüğümüz projemiz yok, kendi faaliyet alanlarımızda yoğun çalışmalar yürütmekteyiz.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

Şehir: Değerli yazar Lütfü Bergen’in tanımını aktarmak isterim: “Müslüman bir toplumdan ağaca, kuşa, güneşe, insana, yolcuya, âleme doğru vakfedilmektir.” Şehir medeniyettir, Medine’dir. (Kent değil, şehir.)

Kültür: Toplumsal miras, tarihi birikim.

Gençlik: İnancı ve ideali uğrunda fedakarlık yapabilen insan.

 

Fatih Pala konuştu

Yayın Tarihi: 17 Eylül 2015 Perşembe 16:18 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2015, 16:25
YORUM EKLE

banner19

banner36