Batman'da son üç yılda 2000 öğrenciye ulaştık

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Batman'da faaliyetlerini sürdüren İlim Yayma Cemiyeti Batman Şubesi başkanı Dr. Davut Okçu ile konuştuk.

Batman'da son üç yılda 2000 öğrenciye ulaştık

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Batman'da faaliyetlerini sürdüren İlim Yayma Cemiyeti Batman Şubesi başkanı Dr. Davut Okçu ile konuştuk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Osmanlı imparatorluğunun yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşundan sonra Osmanlı’yı inkar eden bir politika izledi ve sahip olduğu kültürel değerlerden uzak bir nesil yetiştirmek üzere rotasını değiştirdi. 1931-1949 yılları arasında takip edilen devlet politikası ile din dersleri kaldırıldı, imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinin önü kapatılarak kapanmaya zorlandı. Kur’an-ı Kerim öğretimi yasaklandı, ezanlar Türkçeleştirildi ve İslami kisveler yasaklandı. Nihayet dini bilgiler unutuldu, cenaze namazı kıldıracak dini bilgiye sahip insan bulmak güçleşti. Çok partili hayata geçildikten sonra din öğretimine de izin verildi.

İşte bu aşamada toplumun inanç ve ibadet konusunda ihtiyaç duyduğu din adamlarını yetiştirmek üzere 1951 yılında İstanbul’da 61 inanmış adam bir araya gelerek İlim Yayma Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyet aynı yıl din öğretiminin yasaklandığı Milli Şeflik döneminden sonra ilk defa İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni kurarak faaliyetlerine başladı. İlim Yayma Cemiyeti 85 yıldır imam hatip liseleri kurmak, orta ve yükseköğretim öğrencilerine eğitim, barınma ve iaşe hizmetleri vermektedir.

İlim Yayma Cemiyeti Batman Şubesi ise 1993'te aralarında eski milletvekillerimizden Musa Okçu ve Ziver Özdemir'in de aralarında bulunduğu 20 kişilik kurucular tarafından kuruldu. Batman İlim Yayma Cemiyeti 22 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Kurumunuzda ne tür kültürel/sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Cemiyetimize bağlı olarak Batman'da hizmet vermekte olan 3 kız evi ve 1 yükseköğretim erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Ayrıca il merkezinde ulaşımı kolay bir mekanda cemiyetimizin şube merkezi bulunmaktadır. Yurt binamız kültürel ve sportif faaliyetlere müsait geniş mekanlara sahiptir. Bu yüzden yurt binasının ortak bir eğitim merkezi olarak kullanılması amacıyla Halk Eğitim Merkezi'ne yazılı talepte bulunuldu.

Cemiyet merkezinde bulunan geniş kütüphanemiz ile kitap okurlarına katkı sunmaktayız. Ayrıca 200’e yakın bir kitleye hitap eden “Akademik Söyleşiler” programımız 3 yıldır devam etmektedir. Bu arada 2 SODES projesi ve Gençlik Spor Bakanlığı ile müşterek 1 projeyi başarı ile tamamladık. Önümüzdeki süreçte “Felsefi Okumalar”, “Arapça” ve “Farsça” kurslar açılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Projelerimiz gençlerle birlikte yürütülmüştür. Kız evlerimizde ve yükseköğrenim yurdumuzda üniversite okuyan gençlerimiz barınmaktadır. Yurt binamızın eğitim merkezi olarak tescil edilmesiyle birlikte yurtta kalan öğrencilerimize yönelik olarak Halk Eğitim Merkezi'yle müşterek bir dizi kültürel faaliyet gerçekleştirilecektir.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Projelerimiz tamamen orta ve yüksek tahsil öğrencileriyle yürütülmektedir. Yurtta belletmenlik ve kulüp üyeliği gibi çalışmalarla liderlik özellikleri geliştirilmekte, sportif faaliyetlerle sosyalleşmeleri sağlanmaktadır.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Cemiyetimizin genel merkezi tarafından dergi ve bülten çıkarılmaktadır. Şubemiz ayrıca dergi ve bülten çıkarmamaktadır.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

Şubemize ait müstakil bir internet sitesi bulunmamaktadır. Ancak genel merkezin sitesinde bize ait bölümü kullanmaktayız. Gerek genel merkezin internet sayfası ve gerekse şubemize ait sayfa güncellenmektedir.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/eksileri neler?

Taşra teşkilatları daha çok maddi imkan temin etmekte zorlanmaktadır. Katkıda bulunacak hayır sahibi bulmakta güçlük çekilmektedir. Öğrencilerimizin bölgeden gelmesi ve yurt kirasını bulmakta zorlanmaları şubemizin yükünü bir kat daha arttırmaktadır. Ayrıca kültürel faaliyetlerde lokomotif görevi üstlenecek düzeyde eğitimli insan bulmakta sıkıntı çekilmektedir.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Valilik ile SODES, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile “Gençlik Merkezi” projesi ve Halk Eğitim Merkezi ve Müftülük ile ortaklaşa kurslar yürütülmektedir.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/yürüttüğünüz projeler var mı?

Cemiyetimiz son üç yılda yaklaşık 2000 öğrenciye ulaşarak kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştirmiştir. Halen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'yle birlikte hazırladığımız proje devam etmektedir.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

Şehir: Maddi ve manevi gelişmenin ve sosyalleşmenin yoğun olarak yaşandığı medeniyet merkezi.

Kültür: Farklı düşünce, gelenek, sosyal yapıdaki insanların maddi ve manevi etkileşimi ve bu etkileşimin oluşturduğu maddi ve manevi zenginlik.

Gençlik: Bir milletin geçmişini temsil edip onu geleceğe taşıyacak motor güç.

 

Kübra Özkan konuştu

YORUM EKLE