Sinemanın din eğitiminde kullanımı mümkün mü?

Birçok imkânı bünyesinde barındıran sinemanın eğitimde kullanımına dair öncü çalışmalardan biri Bilal Yorulmaz’ın 'Sinema ve Din Eğitimi' çalışması. Serdar Arslan yazdı.

Sinemanın din eğitiminde kullanımı mümkün mü?

Yaşadığımız çağın diliyle konuşan sanatsal form sinemadır. Sinemanın çağın içindeki yeri ve çağla olan uyumu onu bu noktada konumlandırıyor. Yaşadığımız zaman, formların birbirini etkilemesinin çok ötesinde birbirine geçmesi gibi bir durum gösteriyor. Çağın paradoksu da tam olarak burada yer alıyor. Noktayı çoğaltma eyleminin hücrelere, atomlara kadar indiği günlerden geçiyoruz. Öte yandan çoğaltılanın ise tekrar noktada bir araya gelip toplanması iştiyakı söz konusu. Sinema tam da bu paradoksun merkezinde yer alıyor. Tüm sanat ve bilgi dallarını hayata yakın bir inandırıcılıkla bünyesinde barındırabilmesi, varlığı noktaya toplama potansiyeli taşıması, en önemli özelliği sinemanın.

Sinema ve eğitim alanında öncü çalışmalardan biri

Sinemanın ilk anlamıyla sanatsal bir form olmasının bilincinde kalarak onu başka alanlara taşımak ve bu formun gücünden yararlanmak gerekli. Özellikle eğitim alanında sinemanın kullanımı birçok imkânı beraberinde getirecektir. Bu konuya parmak basan ilk ve öncü çalışmalardan biri Bilal Yorulmaz’ın Sinema ve Din Eğitimi başlıklı çalışması. Doktora tezi olan çalışma aynı isimle Değerler Eğitimi Merkezi tarafından kitaplaştırılarak okura sunuldu.

Sinemanın imkân ve zaafları

Yorulmaz, çalışmasında Türkiye, İran ve Amerika sinemasından örneklerle sinemanın eğitimde nasıl kullanılabileceğine dair bir yaklaşım geliştirme yoluna gidiyor. Amerika, İran ve Türk sinemasının tarihsel olarak incelenmesi ile başlayan çalışma, sinemanın birey ve toplum üzerindeki etkilerinin boyutlarından hareketle eğitimde kullanılmasının önemine değinerek devam ediyor. Farklı sinemasal türlerin eğitim materyali olarak kullanımının incelenmesi ile detaylanan çalışmanın önemli taraflarından biri, sinemanın sadece imkânlarına değil zaaflarına ve olumsuzluk doğuran yanlarına da parmak basıyor oluşu.

Din eğitimine olumlu ve olumsuz anlamda etki eden filmler

Din eğitimine olumlu anlamda katkı sunan ve dine olumlu bakış geliştirilmesi noktasında yararlı olabilecek filmleri irşad ve tebliğ filmleri olarak sınıflandıran Yorulmaz, irşad filmlerine örnek olarak “Çağrı”, “Planet Earth-Mountains (Dünya-Dağlar) ve “Müslüman’ın 365 Günü filmlerine yer veriyor. Filmlerin çözümlemesini de yapan Yorulmaz, tebliğ filmlerine örnek olarak ise “Horton Hears a Who” ile “Allah’ın Rengi” filmlerini gösteriyor.

Şaban ismi bebeklere artık daha az veriliyor

Din eğitimini engelleyen bir araç olarak sinemanın incelendiği bölümde, filmlerin teknik yapısı kullanılarak izleyenlerin düşünce yapılarına, bilinçaltına müdahale edilmesinin mümkün olduğuna örneklerle dikkat çekiliyor. Yanlış din algısı oluşturma, dini değerleri aşağılama, dini bilgileri çarpıtma gibi daha doğrudan müdahalelerin de sinema yolu ile yapılabileceği gerçeğinin de altı çiziliyor. “Züğürt Ağa”, “Takva”, “Hababam Sınıfı”, “Beş Vakit” gibi filmlerin çözümlemeleri bu aşamada yer alıyor. Kitaptaki bir tablo yine aynı konuda oldukça dikkat çekici. Şaban isminin bebeklere verilme sayısının yıllara göre dağılımını içeren tabloda, 1960 yılında yeni doğan 3365 bebeğe Şaban ismi verilirken bu sayının 2008 yılında 225 bebeğe kadar düştüğü aktarılıyor.

Çalışmada din eğitimine çeşitli açılardan olumlu ve olumsuz anlamda etki eden oldukça fazla filmin çözümlemesine yer verilmiş. Bu çeşitliliğin fazla olması, özellikle din eğitimi gibi daha fazla hassasiyet gerektiren bir alanda yapılacak çalışmalara her yönüyle bakabilmeye imkân tanıması ve çalışmalar için en uygun yaklaşımının tespit edilmesi açısından oldukça önemli.

Örgün din eğitiminde filmlerin kullanımı

Sinemanın örgün din eğitiminde kullanımına dair bölümde ise din dersi özelinde filmlerin kullanımına dair detaylara yer veriliyor. Çeşitli yöntem ve teknikler uygulanırken filmlerin bir eğitim aracı olarak nasıl kullanılabileceği aktarılıyor. Bu bölümde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ünitelerine göre listelenen filmlerden sahneler, sinema ve din eğitimi konusundaki en somut tespitleri içeriyor. Ünitelere göre kullanılabilecek filmler, bu filmlerin hangi süre aralıklarının kullanılacağı ile filmlerin ilgili olduğu konular tabloda detaylandırılıyor.

Serdar Arslan yazdı

YORUM EKLE
YORUMLAR
Abdullah S
Abdullah S - 8 yıl Önce

Bilal Yorulmaz'ın daha önceden Rağbet'ten çıkan iki kitabını almıştım. Bu kitabından da yazınızla haberdar oldum...Her ne kadar seçtiği filmler arasında "My name is Khan" gibi absürd ve sakat bir İslam algısının olduğu filmler de olsa, çok önemli bir çaba...Ayrıca bu konuda ne kadar yetertsiz olduğumuzun da göstergesi...Hala sağdan say Çağrı soldan say Çağrı kıvamındayız..Herşeye rağmen "sinema çöplüğü içinde yetişen güller"i derme çabası takdire şayan...

Semra
Semra - 4 yıl Önce

Rengi hüda filmini Allah'ın rengi olarak çevirmişsiniz, fakat film cennetin rengi olarak çevrilmiştir, bilginize