Sıkı bir İstanbullunun tanıması gereken 10 ifade ve cümle-5

1 / 12
Sevgili okur böyle bir yazı serisine cüret ettiğimizi daha önceki takiplerinden hatırlayacaktır ancak biz bunun sebebini tekraren hatırlatmakta beis görmüyoruz. İstanbullu olmanın hem Arabî hem Farisî kültürlerin başlangıç seviyelerine aşinalık gerektirdiğini, bunları mezcedip harika bir terkip çıkaran Osmanlı dünyasına girmenin, o âlemi oluşturan insanları tanımanın ve takipçisi olmanın bazı kavramlarla içli dışlı olmayı icap ettirdiğini biliyoruz.

Bu seride nakletmeye çalıştığımız ibareler o dünyanın kendisi değiller; ama çözümlemelerini hazmettiğimizde zihnimize kapıların açılmasını sağlayabiliriz. Bir yazı da zaten yalnızca bir anlamı olmaktan ibaret değil; usta hattatının elinden, usulü olan bir biçimle ortaya konuyor, kim bilir hangi mühim zat tarafından yazdırılıyor ve isimler ortaya çıkarıldıkça yine kim bilir hangi deryalara yol almamızı sağlıyor.

Önceki dört metinde aktardığımız ibareler daha kısa ve özgün seçimlerdi. Şimdikiler ise daha çok biçimsel karmaşaları sebebiyle zorlanılma ihtimali bulunan ya da dil farklılığı ve uzunluk nedeniyle çözülmesi hemencecik kabil olmayabilen örnekler de içeriyor.

Evvela kısacık bir taneyle başlayalım:

Sevgili okur böyle bir yazı serisine cüret ettiğimizi daha önceki takiplerinden hatırlayacaktır ancak biz bunun sebebini tekraren hatırlatmakta beis görmüyoruz. İstanbullu olmanın hem Arabî hem Farisî kültürlerin başlangıç seviyelerine aşinalık gerektirdiğini, bunları mezcedip harika bir terkip çıkaran Osmanlı dünyasına girmenin, o âlemi oluşturan insanları tanımanın ve takipçisi olmanın bazı kavramlarla içli dışlı olmayı icap ettirdiğini biliyoruz.

Bu seride nakletmeye çalıştığımız ibareler o dünyanın kendisi değiller; ama çözümlemelerini hazmettiğimizde zihnimize kapıların açılmasını sağlayabiliriz. Bir yazı da zaten yalnızca bir anlamı olmaktan ibaret değil; usta hattatının elinden, usulü olan bir biçimle ortaya konuyor, kim bilir hangi mühim zat tarafından yazdırılıyor ve isimler ortaya çıkarıldıkça yine kim bilir hangi deryalara yol almamızı sağlıyor.

Önceki dört metinde aktardığımız ibareler daha kısa ve özgün seçimlerdi. Şimdikiler ise daha çok biçimsel karmaşaları sebebiyle zorlanılma ihtimali bulunan ya da dil farklılığı ve uzunluk nedeniyle çözülmesi hemencecik kabil olmayabilen örnekler de içeriyor.

Evvela kısacık bir taneyle başlayalım: