'Sûfi kime derler' sorusuna 19 sufiden 19 cevap

1 / 20
İslam’ın manevi yorumu olan tasavvuf yoluna müntesip zatlara derviş, mutasavvıf ve sûfi gibi farklı isimler vermişler. Derviş Farsça’da kapı eşiği anlamına gelir. Tasavvuf yolunun müntesibi de nefsini kapı eşiği gibi ayaklar altına almak niyetindedir.

Mutasavvıf, tasavvufla ilgisi, alakası olan, tasavvufa nisbet edilen gibi manalara gelir. Sûfi ise keçeyi andıran bir yün olan suf’dan türetilen bir isimdir. Kelime manalarına ya da isimlendirmelere çok takılmayarak, Müslümanlığını tasavvuf ekseninde yaşama gayretinde olanlara diğer iki ismi bir kenara koyarak sûfi diyelim. Kimdir sûfi, kime derler? Sûfilerin kendilerinden ‘Sûfi kimdir?’ sorusunun cevaplarını derledik.

İslam’ın manevi yorumu olan tasavvuf yoluna müntesip zatlara derviş, mutasavvıf ve sûfi gibi farklı isimler vermişler. Derviş Farsça’da kapı eşiği anlamına gelir. Tasavvuf yolunun müntesibi de nefsini kapı eşiği gibi ayaklar altına almak niyetindedir.

Mutasavvıf, tasavvufla ilgisi, alakası olan, tasavvufa nisbet edilen gibi manalara gelir. Sûfi ise keçeyi andıran bir yün olan suf’dan türetilen bir isimdir. Kelime manalarına ya da isimlendirmelere çok takılmayarak, Müslümanlığını tasavvuf ekseninde yaşama gayretinde olanlara diğer iki ismi bir kenara koyarak sûfi diyelim. Kimdir sûfi, kime derler? Sûfilerin kendilerinden ‘Sûfi kimdir?’ sorusunun cevaplarını derledik.

banner26