Şeriat Gemi, Tarikat Deniz, Hakikat İnci

Salih Aydın, İslam düşüncesi üzerine çalışan, bu konuda bilgiler veren bir yazar. Bu alandaki çalışmalarında ana iskeleti resmedici bilgiler vermeyi denediğini, kendi yorumlarıyla da konuyu anlaşılır kılmaya çalıştığını söylüyor. İslam düşüncesini bir umman olarak değerlendiren yazar, onu, “asla kokuşmaz, derinliği insanı ürkütecek derecededir, rengini kaybetmez, genişliğine göz erişmez ve her varlık nasibince gıdasını alır” sözleriyle vasıflandırır.

Külliyat Yayınları tarafından 2016 yılında yayınlanan İslam Düşüncesi - III Tasavvuf ve İslam Düşüncesi – IV Felsefe isimli eserlerinde yazar bu alanların temel kavramlarını, önemli temsilcilerini, kaynaklarını, kökenlerini ve ekollerini ele alıp inceliyor, yanlı yaklaşımlar hususunda aydınlatıcı bilgiler veriyor.

Tasavvuf kitabında, suf – yün kelimesi üzerinden yürüyen ve bu kelime ekseninde devam eden İslam tasavvufunun kökenlerini Hıristiyanlığa bağlama tartışmalarına temas eden ve bunun oryantalist bir yaklaşım olduğunu belirten Aydın, Arap yarımadasında İslam’dan önce ve sonra Hıristiyan ruhbanların ve onlardan önce Havarilerin beyaz yünlü elbise giydiklerini, bunun İslam’daki ruhani hayatın kökenlerinin Hıristiyanlığa dayandığı iddiasını haklı çıkarmayacağını belirtir. Tasavvuf kelimesinin İslam’ın ilk dönemlerinde kullanılmadığını; zâhid, âbid, sâih, bekka vb. kelimelerin kullanıldığını ifade eden yazar, kelimenin İslam’ın ikinci asrının sonlarında ve üçüncü

YORUM EKLE