Selâhaddin Eyyûbî'nin adalet konusunda dört elle sarıldığı ilkeler

1 / 18
İslam dünyasında yaygın olan nasihatname türünün güzel örneklerinden biri olan “Nehcü’s-sülûk fî siyâseti’l-mülûk” 12. asırda Eyyûbîler devleti hükümdarı Selâhaddin-i Eyyûbî'ye ithafen yazılmış. Tarihi kaynaklar Selâhaddin-i Eyyûbî'nin bu naihatlere itibar ettiğini, hayatı boyunca kitabı yanından ayırmadığını ve içindeki bilgilerden faydalandığını vurguluyor.

İslam dünyasında yaygın olan nasihatname türünün güzel örneklerinden biri olan “Nehcü’s-sülûk fî siyâseti’l-mülûk” 12. asırda Eyyûbîler devleti hükümdarı Selâhaddin-i Eyyûbî'ye ithafen yazılmış. Tarihi kaynaklar Selâhaddin-i Eyyûbî'nin bu naihatlere itibar ettiğini, hayatı boyunca kitabı yanından ayırmadığını ve içindeki bilgilerden faydalandığını vurguluyor.

banner19

banner36