Selefi zihniyetin varlık kodları

1 / 15
Ketebe Yayınları etiketiyle 2019 Haziran’ında yayımlanan Osman Cengiz’in “16. Yüzyıl Osmanlı Düşüncesinin Kaynakları” kitabı Osmanlı İmparatorluğu için pek çok açıdan bir değişim ve dönüşüm süreci olan 16. asrı düşünce tarihindeki süreklilik ve kırılmalar üzerinden inceliyor. Osman Cengiz, hem döneme damgasını vuran hem de sonraki asırlardaki düşünce geleneğinde belirleyici katkıları olan Osmanlı âlimlerinden Çivizâde, Ebussu’ûd ve Birgivî arasındaki tartışma konularından hareketle irdeliyor süreci.

Ketebe Yayınları etiketiyle 2019 Haziran’ında yayımlanan Osman Cengiz’in “16. Yüzyıl Osmanlı Düşüncesinin Kaynakları” kitabı Osmanlı İmparatorluğu için pek çok açıdan bir değişim ve dönüşüm süreci olan 16. asrı düşünce tarihindeki süreklilik ve kırılmalar üzerinden inceliyor. Osman Cengiz, hem döneme damgasını vuran hem de sonraki asırlardaki düşünce geleneğinde belirleyici katkıları olan Osmanlı âlimlerinden Çivizâde, Ebussu’ûd ve Birgivî arasındaki tartışma konularından hareketle irdeliyor süreci.

banner26