07
Eyl 2019
17. yüzyıla damgasını vuran kavga: Kadızadeliler ve Sivasiler

Ali Fuat Bilkan'ın İletişim Yayınları'ndan çıkan Fakihler ve Sofuların Kavgası ; 17. yüzyılda Kadızadeliler ve Sivasiler kitabı; Osmanlı Devleti'nin duraklama devri olarak adlandırılan 17. yüzyılında, ilahiyat mevzularından...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2019
Abdullah Biraderler'den Pascal Sebah'a Eski İstanbul Fotoğrafçıları

Endüstri devriminden sonraki en önemli buluşlarından biri olan fotoğrafın ortaya çıkışı 19. yy'ın başlarına tarihlenir. Birçok muhtelif faktörün yanı sıra fotoğrafın icadı ve kısa bir zamanda üretiminin kolaylaşması, modernitenin...

MAKALEYİ OKU
26
Ağu 2019
Henri Bergson'ın Gülünç Olgulardan Çıkardığı Kanunlar

Nobel ödüllü Fransız filozof Henri Bergson'un klasik yapıtı Gülme ; Komiğin Anlamı Üzerinde Bir Deneme adlı eseri Dergâh Yayınları'ndan Mustafa Şekip Tunç'un tercümesiyle neşredildi. Öncelikle bu...

MAKALEYİ OKU
23
Ağu 2019
Evliya Çelebi rüyasında kendini neden Ahi Çelebi Camii'nde gördü?

Çağının sıradışı yazarı Evliya Çelebi, coğrafyalar arşınlayan bir cihan seyyahı olmasının yanı sıra Osmanlı kültür atmosferinden çıkan belki de en yaratıcı sanatçılardan biridir. Bunun hakkı çoğu zaman verilmez veya bu görmezden...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2018
İki Dostun, İki Gönüldaşın 60 Yıl Saklanan Mektupları Bu Gurbetname'de

Kubbealtı Neşriyatı, Süheyl Ünver ile Uğur Derman arasındaki mektuplaşmaları Gurbetnâme adıyla yayımladı. Kitabı yayına hazırlayan Samiha Uluant Ataman, kitabın sunuş bölümünde eski yazımız ile yazılmış...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2018
18. Yüzyıl Sonlarından Günümüze Haliç Kıyılarında Bir Gezinti

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Baha Tanman, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde Arka Oda Toplantısı kapsamında, 31 Ocak Çarşamba günü, '18. Yüzyıl Sonlarından Günümüze Haliç...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2017
Fetihten Bugüne Osmanlı İstanbul'unun Dönüşümü

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feridun Emecen, 19 Aralık Salı günü İstanbul Üniversitesi'nde 'Osmanlı İstanbul'unun Dönüşümü” adlı seminerde konuştu. Emecen sözlerine, İstanbul'un...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2017
İvaz Efendi Camii Surlarda İstanbul'u Beklemeye Devam Ediyor

Osmanlı mimarlığının en güçlü devrinin aynı zamanda bu imparatorluğun siyasi, ekonomik ve kültürel olarak zirvede yer aldığı bir yüzyılda yani 16. yy'da ortaya çıkmış olması tesâdüf olmasa gerektir. İstanbul'un fethinden...

MAKALEYİ OKU
21
Ağu 2017
Eski İstanbul'dan Bugüne Kalsaydı Dediğimiz 5 Mekan

İstanbul, üzerinde bugün yer almakta olan birçok kıymetli eserin yanı sıra yitirdikleriyle de anmamız gereken bir şehir niteliği taşır. İki büyük medeniyete başkentlik yapmakla imparatorlukların özel bir ihtimam gösterdikleri bu şehirde, geçenlerdeki...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2017
İstanbul'da Keşke Bugüne Ulaşsaydı Dediğimiz 5 Yapı

Şehr-i İstanbul, müthiş bir tarihi ehemmiyeti hâiz, iki büyük medeniyetin pâyitahtlığını yapmış ve bu husûsiyetinden dolayı buranın her hükümdârı tarafından inanılmaz bir şekilde gözetilmiş, bakılmış ve bu hükümdârlar ve devlet...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2017
Modern Şehir Tasavvurunda Sokak Hayvanlarına Yer Yok mu?

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde 8 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen 'Köpeksizleşen İstanbul” başlıklı konuşma, çalışmalarını The New School Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde sürdüren Mine Yıldırım tarafından...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2017
Mevlana'nın Dünyaya, Tabiata ve İnsana Bakışı

Mevlânâ'nın Dîvân-ı Kebîr'inden seçme 303 gazeli, alanının en yetkin isimlerinden biri olan Profesör Naci Tokmak'ın itinalı çevirisi ile Bir Demet Gül kitabında bizlere sunuluyor. Dîvân, klasik dönem şairlerinin...

MAKALEYİ OKU
09
Kas 2016
Gecesi Sünbül, Türkçesi Bülbül Kokan İstanbul'u Yazmıştı

'Canım İstanbul” adlı şiirinde Necip Fazıl'ın İstanbul'a duyduğu iştiyâk ve iltifât 'İstanbul benim canım; Vatanımda vatanım...” dizeleriyle billûrlaşırken; onun doğduğu, büyüdüğü ve yetiştiği bu şehre...

MAKALEYİ OKU
21
Eyl 2016
Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası: Hacı Beşir Ağa

Jane Hathaway'in 'Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası” alt başlığıyla çıkan Hacı Beşir Ağa adlı biyografik denemesi, Beşir adlı Habeşli bir kölenin XVIII. yy'da Osmanlı imparatorluğunun en nüfuzlu ve etkili...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2016
İstanbul'un adalarını ne kadar tanıyoruz?

İstanbul, kendisine bahşedilen sayısız güzelliklerle bezeli bir şehirdir hiç kuşkusuz. Üzerinde hiç göz kamaştıran şâheser inşâ edilmemiş olsaydı bile kurulduğu coğrafyanın konumu itibariyle eşsiz bir şehir olmayı pekâlâ sürdürebilirdi....

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2016
Koca Bir Kültür ve Gelenek Var Taş'ın Ardında

Kültürü en kısa şekilde ifade edersek insanların, toplulukların maddî ve manevî birikimleri, daha ziyâde kazanımlarıdır diyebiliriz. Belirli bir kültür, yılların ve yüzyılların değerler dağının eteklerine yığdığı parçaların...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2016
Osmanlı mimarlık tarihine kısa bir bakış

Bugünden baktığımızda hepimizi şaşırtan ve bizde hâlen capcanlı bir heyecan uyandıran Osmanlı'nın mimarlık eserleri, estetik karakteri kadar hiç şüphesiz inşa edildikleri yüzyıllardaki kültürel ve siyasi anlayışınbakış...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner26