29
Eyl 2012
Sana verilen şeyi nihayet değil, bidayet say

Felsefe-tasavvuf münasebetleri –biliyorsunuz- uzun bir hikâyedir. Gazali, felsefeyi eleştirebilmek için o ilmin zirvesine kadar öğrenme yoluna gitmiş. El Münkız'da bildirdiğine göre sonunda tasavvufta karar kılmış. Böyleyken bizim ne...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2011
Osman Gülşen Hoca her daim camide

Kuşkusuz ki camiye, cemaate, hacıya, hocaya, imama, müezzine hürmet etmek bir anlamda dine hürmet etmek demektir. O yüzdendir ki kalbinde iman kıvılcımı olan insanlarımız dini sembollere karşı hassasiyet gösterirler. Kaldı ki dine dair ne...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner26