26
Oca 2022
Bin yıllık heyecan: Çift Başlı Kartal’ın huzurunda

Osmanlı modernleşmesinin bir sonuç ifadesi diyebileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan devraldığı askerî kadro ve bürokratlarla kuruluşunu gerçekleştirmiş ve oluşumunu Osmanlı devlet mekanizmasının üzerine inşa ederek de kurumsallaşmasını...

MAKALEYİ OKU
10
Ara 2021
Kubbeyi yere koymak yahut yerine koymamak

Kalbimiz bugün Moğol istilasından daha acımasız, daha vahşi, daha zalim bir sistemin altında eziliyor. Bir dergâhın eşiğinde, bir velinin dizinin dibinde kendimizi bulmak da hayli zorken ne gurbetten bir haber alabiliyor ne sılada bir dost yüzü...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2021
Sivas’ta Selçuklu rüzgârları

Konya'da, Alaaddin Tepesi'nde Selçuklu sultanlarına özel olarak inşa edilen sultanlar türbesi varken I. İzzeddin Keykavus'un neden Sivas'ta kendi yaptırdığı şifahaneye gömüldüğü sorusu, Selçuklu devlet aklının nasıl...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2021
Sivas: “Yerdedir göklerin derinliği”

Türk milletinin nasıl bir medeniyet tasavvuruna sahip olduğu sorusuna en esaslı cevaplardan birisi, hiç şüphesiz özellikle Maveraünnehir, Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında inşa ettikleri şehirlerdir. İstanbul başta olmak üzere dünyada eşi...

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2021
İnşa ile ibadet arasındaki mutedil çizgide: Selçuklu’yu düşünmek

Her taraftan bozguna uğrayan kalbimiz ve ruhumuza kuvvet sağlayacak hikmetli soluk, göğüs kafesimize uğramıyor. Bu soluksuz kalışın ızdırabı, dünyamızı karanlıklar altında bırakırken geleceğimizin teminatı noktasında bizi ümitsizliğe...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2020
Allah’ın tarihe masalsı müdahalesi: Selçuklular

Oğuz'un yiğit evlatları, âleme nizam vermenin yüksek bir medeniyet anlayışı ve dört başı mamur bir dünya görüşüyle mümkün olduğunun elbette farkındaydı. Bilge Kağan'ın Türk milletine dair öğütlerinin bengü taşlara veciz...

MAKALEYİ OKU
22
Eyl 2020
Ebu’l Manucehr ve Ayasofya: İkinci binde Türkler

İkinci bin yılda, Türk devletinin Türk yurdundaki varlığıyla alakalı olarak hesap kitap içerisinde olanları düşünürken Farabi'nin medeniyet felsefesinde 'Medinetü'l-Fazıla/Erdemli Şehir”in niçin önemli olduğunu tetkik...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2020
Erzurum’da camiler çift kapılı, çeşmeler çift oluklu

Türk yurdunun taç şehirlerinden Erzurum, asırların getirmiş olduğu yorgunluğa rağmen susamış gönüllere inşirah vermeye devam ediyor. Onda, Türk irfanının hikmetli soluklarını hissetmek güç değil. Erzurum, Türklerin ihya ve imar hareketlerinde...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2020
Aliya İzzetbegoviç’ten Tanrısız ahlâka eleştiri

Dinin ve ahlâkın ne olduğu, kaynağı, ikisi arasındaki ilişki ve farklılıklar düşünce tarihi boyunca üzerinde sürekli kafa yorulan konulardandır. İlkel kabilelerden modern toplumlara kadar insanların sıkı bir şekilde din ve ahlâkla etkileşim...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2020
Türkçe, Yûnus olup yetmiş iki millete bir gözle bakmaktır

Bir milleti meydana getiren unsurların en başında, belki de dil gelmektedir. Zira bir milletin tarihi, hafızası, duyguları, düşünceleri, hayalleri, ülküleri dil vasıtasıyla nesilden nesillere aktarılır; dil, nesiller arasında köprü işlevi...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2020
Felsefeyi Anadolu’da yeniden yurtlandırmak mümkün mü?

Felsefe, en genel tarifiyle 'kişinin kendisini ve hayatını anlamlandırma çabası”dır. Felsefenin temelini, salt zihnî faaliyetten ziyade bu faaliyetin nasıl yürütüldüğü yani düşüncenin metodu oluşturur. Kişi, farkında olsun veya...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2020
İslam ahlâk felsefesinde birey ve özgürlük

İlk insandan bu yana, kesintisiz bir şekilde üzerinde tartışılan konulardan biri de insanın konumu ve özgürlüğü meselesidir. Antik Yunan'dan Skolastik döneme, İslam filozoflarından Aydınlanma filozoflarına kadar felsefe tarihinin tamamında...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2020
Maturidilik niçin ihmal edildi?

Tarihin karanlık bir devrine yeni bir soluk olarak ortaya çıkan İslâm dini, Hz. Muhammed'in (sas) dinî ve dünyevî karizmasının öncülüğünde Medine'de bir devlet ve toplum meydana getirdi. Vahyin inmeye devam etmesi ve doğal bir dinî...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2020
Bozkırın ortasında bir çağlayan: Kesikköprü Kervansarayı

Mutasavvıflar ve hikmet sahibi filozoflar, âlemdeki yaratılışın devam ettiğinin bilincinde olarak küçük âlem olarak nitelendirdikleri insan için de bir tekâmül nazariyesi ortaya koymuşlardır. Böylece insan için hayat, sürekli bir hareket...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2020
Akdeniz’e uzanan kısrak başı: Ertokuş Medresesi

İçimdeki bütün kapıların Anadolu'ya açılması isteği, ya bir Neşet Ertaş türküsünde yahut bir Mustafa Kutlu öyküsünde karşıma çıkıyor. Horasan erenlerinin bu topraklar üzerinde bin yıl önce yaktığı kutlu meşalenin ışıkları,...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2020
İslâm düşüncesinde sivil itaatsizlik

'İnsanlık tarihi kanla yazılmıştır.” Erich Fromm, Sevgi ve Şiddetin Kaynağı kitabında bu cümleyi kuruyor. Habil ve Kabil'den bu yana ne akan kan durmuş ne kötülük azalmıştır. Bu açıdan tarih, bir bakıma savaşın ve şiddetin...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2019
Felsefeyi Anadolu’da yeniden yurtlandırmak

En genel anlamıyla felsefe, 'kişinin hayatı anlamlandırma çabası” olarak tarif edilebilir. Bu çabanın merkez noktasını ise, hayatı anlamlandırmaya çalışırken nasıl bir yöntem izlenilmesi gerektiğini oluşturur. Felsefe tarihi belki...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2019
Ruh cephemizdeki üç komutan

'Anadolu'nun kurtuluş savaşı ruh cephesinde henüz yapılmadı.” Nurettin Topçu, başyapıtlarından birisi olan Yarınki Türkiye'ye böyle başlıyor. Bu söz, çocuğu elinden zorla alınan bir annenin çığlıklarını andırıyor....

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2019
Sanal âlemde hakikatli bir dünya: Deruhte Dergi

'Deruhte Dergi, kendini içinde bulunduğu işin tamamından mesul görenlerden oluşur. Biz işin bir ucundan tutarak vicdanını rahatlatmayı başaramayanlarız. Edebiyatı umut ve kaygı ile seyrediyor ve bu kaygının diri tutulmasını umudumuz...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
Hamamönü’nde bir dergâh: Hasret Kitabevi

Eski Ankara, zihnimin en hülyalı köşelerinde kendisini sürekli hissettiren bir şehir. Büyük İskender'den bu yana, Doğu'nun zenginliklerine ulaşmak için geçilmesi gereken en önemli güzergâhlardan birisi olarak yer edinmiş tarihte....

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2019
Gönül dağımızın zirvesi: Neşet Ertaş

Gönülden gönüle kurduğumuz köprüler yıkılalı çok oldu. İnsanlık, son bir asırdır şu gök kubbenin altında Yûnus'un müjdelerini duymuyor. Şehirlerimize inşa edilen ucubeler, aslında kalbimize dökülen birer beton yığınından...

MAKALEYİ OKU
27
Ağu 2019
Amasya’da kuşlara saray inşa ettiren bir devlet

Sevda derinlerdedir, oysa ferhad             Üstünü kazmada dağın İki dağın arasını kendisine yurt edinen Amasya, sırtını dağa yaslamanın verdiği güvenceyle asırlar boyu Osmanlı sultanı...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2019
Kalbimize dökülen ırmak: Konya

-Semih Uzun'a- Kilometreler boyu ağaca ve suya nadiren rastlayacağınız bozkırın ortasında Konya, bir çocuk neşesiyle karşınıza çıkıyor. Velî ruhlu insanların kalbindeki enginlik mesabesince, geniş bir ovanın üzerine asırların getirdiği...

MAKALEYİ OKU
27
Tem 2019
Erzurum: Kümbetler, camiler, minareler şehri

Yakutiye'nin taç kapısında soluklanırken, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir'deki Erzurum bahsini, seri konferanslarla Erzurum ahalisine anlatacağı hissine kapıldım. Erzurum, Türk yurdunun ne olduğu ve ne olmadığının farkını...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner36