13
Ara 2019
Mukaddes emanetlerin İstanbul’a gelişi

Tarihi yazan ve yaşayan her ne kadar insanoğlu olsa da tıpkı beşer hafızası gibi tarihe tanıklık eden eşyaların da bir hafızası, tarihî şuuru vardır. Bu minval üzere değerlendirildiğinde toplumların tarihilerinde sahip oldukları eşyalar...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2019
Geçmişten günümüze Türk ailesi ve aile medeniyeti

İnsan toplumsal bir varlıktır. Yaşam serüvenini toplumsal aidiyet bağı ile güçlendirir. İnsan yaşamında toplumsallaşmanın en temel koşulu aile olmaktır. Aile insanlık tarihi kadar kadim bir yapıdır. Tarihi süreçte insanoğlunu birleştiren,...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2019
Kadim ve kutsal şehir Kudüs’ün serencamı

Yeryüzü, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren insanın varoluşunu tamamladığı ve devamlılığını sağladığı kadim şehirler ile doludur. İnsanoğlu kendi yaşam serüvenini inşa ettiği şehirler ve medeniyetler ile sağlamıştır....

MAKALEYİ OKU
23
Ağu 2019
Kapitalizm için dünyayı topyekûn sömürmenin diğer adı: Evrensel kültür

Kültür, esas itibârı ile birçok farklı tanım ile açıklanılmaya çalışılan bir kavram olsa da, sosyologlar ve kültür bilimciler genellikle kültür kavramı için bir milleti oluşturan maddi ve manevi bütün değerler ile kültür kavramının...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2019
‘Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır’

İnsanlık tarihi boyunca birçok devlet ve toplum başta kendi varoluşları olmak üzere tarihe ad verecek birçok başarılara imza atmışlardır. Muhtelif topluluklar kendi milli vasıflarını tarihi tecrübede elde ettikleri kazanımları ile sağlamışlardır....

MAKALEYİ OKU
07
Ağu 2019
Medeniyet, üretmektir

Medeniyet, Arapça 'Medine” yani 'Şehir” ile ilgili bir olgudur. Çünkü medeniyet demek üretmek ve sistemleştirme demektir. Medeniyet kurmak ve dinamik bir şekilde devamlılığını sağlamak yâni üretmek ancak yerleşik bir düzen...

MAKALEYİ OKU
18
Tem 2019
‘Türk Müslümanlığı’ sosyolojik bir kavramdır

Türk Müslümanlığı olgusunu ele almadan önce ilk olarak ifâde etmemiz gereken husus bu kavramın sosyolojik bir kavram olduğudur. İslamiyet'in farklı bir formu olarak asla ve asla algılanmamalıdır. Çünkü esas itibarı ile Müslümanlık/İslamlık...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2019
İcât edilmiş bir kompleks: Öteki

'Fobi” kelimesi lügat mânası itibarı ile belirli durumlar karşısında insanın kapıldığı korku, baskı ve kaygılı bir psikolojiyi ifade etmektedir. Tarih boyunca insanlar, kendileri için doğal bir tehdit olarak gördükleri ve yarattıkları...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2019
Kolonizatör Türk dervişleri

'Kolanizatör Türk Dervişleri” tâbiri merhum tarihçi üstad Ömer Lütfi Barkan'ın meşhur Kolanizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler adlı eseri ile tarih ve sosyoloji literatürüne kazandırılmış bir ifâdedir. Müessese ve Medeniyet...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2019
Medeniyet kurucu bir felsefe: Ahilik ve fütüvvet

Ahi kelimesinin etimolojisinin ne olduğu hususunda muhtelif görüşler ve deliller sunulmuştur. Bazı araştırmacılar Arapça 'kardeşim” manasına gelen 'ahi”den geldiği hususu üzerinde dururken; bazı araştırmacılar ise Kaşgarlı...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Modern eğitimin kâdim öncüsü: Nizâmiye Medreseleri

'Orduların mızrağı ancak bir mil öteye gider; eğitim ordusunun etkisi ise yüzyılları kuşatır.” Nizamü'l Mülk İnsanoğlunun yaşamı boyunca tecrübî ve teorik olarak edindiği bilgiler eğitim, talîm ve terbiye olarak ifâde edilmiştir....

MAKALEYİ OKU

banner19

banner36