03
Mar 2016
Sağlam bir akaid ve ahlak kitabı

Dinimizi, dinimize ait esasları, gerçek, sahih din âlimlerinin eserlerinden, kitaplarından okuyup öğrenmemiz lazım. Ehliyetsiz, salahiyeti ve yeterliliği olmayan kimselerin yazdığı kitaplardan dinimizi öğrenemeyiz. Bu tür eserlerden öğreneceğimiz...

MAKALEYİ OKU
02
Mar 2016
II. Abdülhamid'in Bağdat ve Musul politikası

Orta Doğu olarak tabir edilen bölge, tarihten bu yana dünyanın büyük devletlerinin ilgisini çekmiş her daim. Verimli araziler ve oldukça zengin su kaynakları, modern zamanlarda keşfedilen petrol yönünden de zenginliğinin anlaşılması, bu bölgeye...

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2016
Halkla beraber iken de daima Hak'ladır o veliler

Tasavvuf tarihimizin en seçkin simalarından birisi Hacı Bayram Veli (D.1348-1350/Ö.1429) Hazretleridir. O, aynı zamanda tasavvuf tarihimizin en aksiyoner önderlerindendir. Hacı Bayram Veli, hem ilme ve hem de tasavvufa önem vermiştir. Bu özelliği...

MAKALEYİ OKU
23
Şub 2016
Onların menkıbeleriyle maneviyatımız tazelenir

Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere, ehli beyti, en yakınındaki dört büyük halife efendilerimiz, ashab-ı kiram hazretleri, İslam dinini yaymak, insanları İslama ve imana davet etmek için çok büyük gayretler göstermişlerdir. Bu uğurda...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2016
Nihad Sami Banarlı'ya göre Osmanlı kimdir?

Nihat Sami Banarlı, Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri kitabında, tarihimizin büyüklüğünü, Türk dilinin güzelliğini, ceddimizin yiğitliğini, kahramanlıklarını, vücuda getirdiğimiz sanatın, mimarinin eşsizliğini anlatır. Milletimizin yüce,...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2016
Tasavvufi kurumlar Osmanlı'da nasıl işlev gördü?

Tekkeler, zaviyeler, medreseler… Bu müesseseler, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devletinde toplum hayatının her safhasının düzenlenmesinde, sosyal ahengin oluşmasında, ilmi, askeri ve iktisadi hayatın belli bir düzen içinde işlemesinde önemli...

MAKALEYİ OKU
11
Şub 2016
Aslında Türkler nasıl Müslüman oldu?

Derin Tarih dergisi, Şubat 2016 tarihli 47. sayısının kapak dosyasında, Türk, İslam ve hatta dünya tarihinin en önemli hadiseleri arasında yer alan Türklerin Müslüman olması konusunu işlemiş. Kapakta ‘Aslında Türkler Nasıl Müslüman...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2010
Bursa Amerikan Mektebi'nde Kızlarımız Tanassur mu Ettiriliyor?

Dr. Ahmet Uçar'ın, Çamlıca Yayınları tarafından 2017 yılında yayınlanan 1928'de Hıristiyanlaştırılan Kızlar isimli kitabı, Bursa Amerikan Kız Koleji'nde 1928 yılında meydana gelen dört Müslüman...

MAKALEYİ OKU
30
Kas -0001
Nasreddin Hoca bir Mevlevi dervişi olabilir mi?

Türk-İslam kültür tarihinin dünyaya mal olmuş değerlerinden birisi de Nasreddin Hoca'dır. Nasreddin Hoca, günlük hayatın içinden birçok konuyu, dini hakikatleri, tasavvufi meseleleri fıkra ve latifelerinde mizahi bir üslupla anlatmasıyla...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner36