21
Kas 2016
Güzellik Sevgisine Ulaşmak İnsan Tekâmülünün Son Merhalesidir

Modern Türkiye'nin en büyük meselelerinden birisi de, hiç şüphesiz plansız ve çarpık şehirleşmedir. Plansız şehirleşme başka problemlerin doğmasına, birçok bunalımın ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. Türkiye'de şehircilik...

MAKALEYİ OKU
19
Kas 2016
İsmail Kara'nın kaleminden kütüphanelerimiz

Uçak düşürme krizinden sonra Türkiye'de yazılı ve görsel medya tarafından, ‘Türkiye-Rusya' konusu özellikle tarihi, siyasi, ekonomik konular başta olmak üzere, bütün yönleriyle ele alınarak işleniyor. Derin Tarih dergisi de...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2016
Sudanlı Tıp Doktorunun Hatıraları: Drina Köprüsü

Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif, samimi, feraset sahibi, dini için mücadele eden, hizmet ehli, gayretli ve daha başka güzel vasıflara da sahip şuurlu bir Müslümandır. 1946'da Sudan'ın Sincar eyaletinin Karakoç şehrinde...

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2016
Musul'u Anlamak İçin 1982 Tarihli O Rapora da Bakılmalı

Musul, bizim için tarihten kaynaklanan sebepler, coğrafya, Türkmen nüfus, mezhepsel faktörler gibi daha birçok unsurdan dolayı hayati derecede önem arz eden bir meseledir. Musul'un elimizden nasıl çıktığı veya elimizden nasıl çıkardığımız...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2016
İskilipli Atıf Hoca Nasıl 'Üsküplü Atıf' Oldu?

Yedikıta dergisinin Kasım 2016 tarihli 99. sayısında, Prof. Dr. Ali Birinci'nin 27 Mart 2015 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği ‘Neden Biyografi?' başlıklı konferans derlenerek ‘Türkiye'de...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2016
Bir Devlet Destanı, Devletçilik Ülküsü: Oğuznameler

Prof. Dr. Fuzuli Bayat, Ötüken Neşriyat tarafından 2016 yılında yayınlanan Mitten Tarihe Sözden Yazıya Dede Korkut Oğuznameleri isimli eserinde, Türk destanlarını, özellikle Dede Korkut Oğuznamelerini ilmi olarak ele alır. Bu...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2016
Selahaddin'i Tarihe Mal Eden, Zamanın Şartları ve Ruhudur

Türk-İslam tarihinin mümtaz simalarından birisidir Sultan Selahaddin Eyyübi. Devrinde dağınık vaziyette bulunan Müslümanları birleştirici gayretleri, hayatını Allah için cihada adamış olması onu müstesna kılan özelliklerden sadece...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2016
Selahaddin Eyyubi Yalnız Dünün Değil, Bugünün de Kahramanıdır

Selahaddin Eyyubi, Türk ve İslam tarihinin en önemli simalarından, en büyük kahramanlarından birisidir. Haçlılarla yaptığı savaşlar neticesinde kazandığı zaferler, Kudüs'ü fethederek Haçlıların elinden kurtarması hemen aklımıza...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2016
Amerika'nın İlk İslam Misyoneri: Muhammed A. R. Webb

Yedikıta dergisinin Ekim 2016 tarihli 98. sayısında, ABD'nin ilk beyaz Müslümanı olan Muhammed Alexander Russell Webb'in hayatı ve İslam'a hizmeti hakkında bilgi veriliyor. Konuyu Harun Tuncer araştırmış ve...

MAKALEYİ OKU
16
Eyl 2016
Halil İnalcık Türk Tarihçiliğinin Kutbudur

Başarısız 15 Temmuz darbe girişiminin ülkemizdeki ve dünyadaki yansımaları devam ediyor. Bu girişimden kaynaklanan gelişmeler, değişmeler, hemen her gün ülkemiz içinde, dışında ve bölgemizde somut bir şekilde kendini gösteriyor. Derin...

MAKALEYİ OKU
11
Ağu 2016
15 Temmuz Türkiye'de Darbelerin Bitişinin Miladıdır

15 Temmuz tarihinde yine bir darbe girişimiyle yüz yüze geldik. Eşi az görülen bir ihanete uğradık. Ülke olarak büyük bir tehlike atlattık. Darbelerden çok zarar görmüş, çok çekmiş ve bıkmış olan milletimiz bu darbe girişimine...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2016
Teşkilat-ı Mahsusa, Gayrınizami Harpte Önemli Bir Merhaledir

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan, Osmanlı coğrafyasında Müslümanları sömürge devletlerine karşı gayrınizami harp usul ve teknikleriyle korumaya çalışan, İspanya'dan Endonezya'ya, Balkanlardan Kafkaslara,...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2016
Avrupa Gezisine Çıkan Tek Padişah: Sultan Abdülaziz

Osmanlı sultanları askeri seferler haricinde yurt dışına seyahate çıkmamışlardır. Bunun istisnası Sultan Abdülaziz'dir. Abdülaziz'in 1867 yılında Avrupa'ya gerçekleştirdiği seyahat, o dönemde Avrupa kamuoyunda büyük...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2016
Ayşe Sultan Babası Abdülhamid'i Nasıl Anlattı?

Ayşe Osmanoğlu'nun Babam Sultan Abdülhamid isimli hatıratı, Sultan Abdülhamid'i ve dönemini anlatan önemli bir kaynak. Kitap ilk yayınlandığı yıllarda hatırı sayılır bir ilgi görmüştür. Yayınlandıktan sonra...

MAKALEYİ OKU
01
Haz 2016
Osmanlı'da Eğitim Meselesi Etraflıca İnceleniyor

Eğitim-öğretim, toplumların, milletlerin bekasına, hükümranlığına direkt tesir edecek önemde ve hassasiyette olan bir iştir. Toplumların huzuru da ilmi yönden gelişmişlikle çok yakından alakalıdır. Bunun şuurunda olan milletler eğitim-öğretim...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2016
Milli Hafızamızı Tazeleyen Bir Eser: Kitaplar ve Portreler

Nihad Sami Banarlı, zengin bir kültür birikimine ve kuvvetli bir edebiyat bilgisine sahip; Türk dili ve milli meselelerdeki hassasiyetiyle temayüz etmiş bir edebiyatçımızdır. Banarlı Hoca aynı zamanda bir edebiyat tarihçisidir. Kitaplarıyla,...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2016
Fatih Sultan Mehmed 'Büyük Cihad' Olarak Neyi Gördü?

Yedikıta dergisi, Mayıs 2016 tarihli 93. sayısında İstanbul'un fethini bir başka açıdan ele alıyor. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u fethettikten sonra şehri ilim, irfan ve kültür bakımından da önemli bir merkez haline getirmek...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2016
Osmanlı'da Vakıf Medeniyeti Zirve Noktasındaydı

Vakıflar, kuruluşu itibariyle dini ve hukuki özellikler taşıyan, icraat ve sonuçları itibariyle de ictimai ve iktisadi mahiyeti olan hayır kurumlarıdır. Geçmişte toplum hayatının nizamında, ahenginin sağlanmasında mühim rol oynamış olan...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2016
İngiltere'nin Askeri Tarihindeki En Sefilane Teslimiyet

Kutu'l-Amare zaferi, Osmanlı'nın İngilizlere karşı Çanakkale'den sonra kazandığı büyük bir zaferdir. Aynı zamanda Osmanlı'nın son zaferidir. İngilizler, Çanakkale'de aldıkları büyük yenilgiyi unutturarak itibarlarını...

MAKALEYİ OKU
16
Nis 2016
Mimar Sinan'ın Hamamını Vakıflar İdaresi Yıktırmış

Türkiye'de bir dönem, geçmişe ait, tarihe ait, hatasıyla sevabıyla 'muhteşem' olan mazimize' ait ne varsa yok edilmeye çalışılmış, o ihtişamlı, görkemli geçmişin izleri adeta hafızalardan silinmek istenmiştir. Bu dönemin...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2016
İslamiyet Aşağı Türkistan'da Nasıl Yayıldı?

Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi, dünya ve Türk tarihinde önemli tesirleri olmuş, dünya ve Türk tarihinin akışını değiştirmiş büyük bir hadisedir. Türkler, İslam dinini kabul edince adeta yeni bir ruh kazanmış, var olan dinamizmini...

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2016
Ortadoğu'da Osmanlı Sonrası Sendromu Derin Tarih'te

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devletinin elinden çıkan topraklarda, özellikle Ortadoğu'da huzur ve güven ortamı bir türlü temin edilememiştir. Bölge yüz yıldır barışa, istikrara ve güvenliğe hasret durumdadır....

MAKALEYİ OKU
19
Mar 2016
Fuat Sezgin talebelerinden neyi rica etmiş?

Birinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin gördüğü en yıkıcı savaştır. Milyonlarca insan ölmüş, o güne kadar denenmeyen ve kullanılmayan ölümcül silahlar ilk defa bu savaşta kullanılmıştır. Avrupalıların doymak bilmeyen sömürgecilik...

MAKALEYİ OKU
07
Mar 2016
İktidar adalet üzereydi, ama fitne durmadı

Hz. Osman (ra) Efendimizin şehit edilmesi İslam tarihinin en önemli hadiselerindendir. Bu hadiseden sonra Müslümanlar arasında cereyan eden iç karışıklıklar; Cemel Vakası, Sıffin Vakası, Hz. Ali (ra) ile Hz. Muaviye (ra) arasındaki...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner36