04
Mayıs 2018
Felsefe Tarihi Müslüman Filozoflar Merkezli Olmalı

Bir önceki yazımızda Salih Aydın'ın Külliyat Yayınları tarafından 2016 yılında yayınlanan İslam Düşüncesi - III Tasavvuf kitabını ele almıştık. Aydın, İslam Düşüncesi serisinin dördüncü kitabı Felsefe'de...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2018
Osmanlı'nın Kendini En İyi İfade Ettiği Sanat Kolu Mimaridir

Osmanlı devri Türk mimari tarihi alanında yaptığı çalışmalar ve hizmetleriyle bilinen Ekrem Hakkı Ayverdi, hayatında, fikriyatında, düşüncesinde, mücadelesinde; milli kültür, milli şuur, Osmanlılık ve en başta da Osmanlı mimarisi,...

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2018
İpek Yolu Vesilesiyle 200'den Fazla Şehir Kurulmuş

İki bin yıllık tarihi geçmişi bulanan İpek Yolu, bu süre içinde önemini kaybetmemiş; stratejik, ekonomik, ilmi ve medeni bakımından oynadığı çok yönlü rolü daima muhafaza etmiştir. İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunan coğrafyaya...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2018
At Sırtında Sefere Giderken Eserler Yazan Âlim

Seyyid Hüseyin Nasr, İnsan Yayınları tarafından sekizinci baskısı 2016 yılında yapılan Üç Müslüman Bilge ; İbn Sina, Suhreverdi, İbn Arabi isimli kitabında, bu bilgelerin biyografileri, doktrinleri, felsefeleri, eserleri ve...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2018
Ahlakın Asli Kaynakları, Temelleri Nelerdir?

Ahlak konusu her zaman önemli olmuştur. Özellikle çağın ruhunun küresel kültürden yana hükmettiği ve bunun da en çok İslam'ı ve Müslümanları etkilediği günümüzde Ahlak konusunun önemi ve anlamı daha bir artmaktadır. İlmi Etüdler...

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2018
Yeni Tarih Yazımının Öne Çıkan Özellikleri Neler? Tarih İlmini Gelecekte Ne Bekliyor?

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından 1. baskısı 2015 yılında yapılan Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler kitabında; sosyal bilim dallarından Siyaset Bilimi, İktisat, Tarih, Siyasi Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Medya ve İletişim alanlarında,...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2018
Yüz Yıl Öncesinin Mamur Mısır ve Kahire'sine Seyahat

Halid Ziyaeddin'in Çamlıca Basım Yayın tarafından 2017 yılında yayınlanan Musavver Mısır Hatıratı, bir Osmanlı yaverinin bundan yaklaşık yüzyıl önce İstanbul'dan Mısır'a, Kahire'ye bir görev vesilesiyle gerçekleştirdiği...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2018
Hızır Reis'e Hayreddin Ünvanını Sultan Selim Vermişti

Türk Denizcilik Tarihi'nin yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerden birisi Hayreddin Paşa'dır. Bu sahada Osmanlı'ya büyük hizmetlerde bulunmuş, ömrü gaza ve cihatlarda geçmiştir. Dursun Saral, Ötüken Neşriyat tarafından...

MAKALEYİ OKU
26
Oca 2018
Manevi Dayanışmanın Korunması Harpte Başarının Garantisidir

İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 1935 yılında Alman generali Erich von Lundendorff tarafından yazılan ve o dönemde dünyada büyük yankı uyandıran ‘Topyekûn Harp' isimli eser, (orijinal ismi Der Totale Krieg) 2017...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2018
Türk Kültür ve Edebiyat Tarihinin Önemli Bir Siması: Şemseddin Sami

Şemseddin Sami Bey, kültür tarihimiz açısından bazı ilklere imza atmıştır. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat romanıyla Türk edebiyatının ilk romanını telif etmiş, tiyatro dalında verdiği eserler onun ilk tiyatrocular arasında...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2017
İngiliz Subay 'Fahrettin Paşa Keşke Hiç Doğmasaydı' Demiş

Şerif Hüseyin ve Hicaz İsyanı yakın tarihimizin en çok tartışılan konuları arasındadır. Hicaz İsyanı Osmanlı Devleti'nin Arap Yarımadasındaki yaklaşık dört yüz yıl süren hâkimiyetini sonlandırmıştır. İsyanın Ortadoğu...

MAKALEYİ OKU
11
Eyl 2017
Emeviler Hakkında Titizlikle Hazırlanmış Bir Kaynak Eser

İslam tarihinin ilk hanedan devleti olan Emeviler, doksan yıl hüküm sürmüşler, devlet hayatında kısa denilebilecek bu zamana çok büyük işler sığdırmayı başarmışlardır. Bu dönem İslam'ın yayılışı ve fetihler bakımından...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2017
Kur'an'ın Bütün Âyetlerinin Tefsir Edildiği İlk Tasavvufî Tefsirin Müellifi

Topraklarımız, vatanımızın her köşesi; şüheda, âlim ve tasavvuf ehline sahip olmak bakımından çok zengindir. Bu şahsiyetlerin mevcudiyeti topraklarımızdaki Türk-İslam mührüdür, damgasıdır. Türklerin Anadolu'ya ilk gelmeye başladıkları...

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2017
Rumeli'nin Fethi Osmanlı Siyasetinin Temelini Teşkil Eder

Osmanlı Devleti'nin Balkanlar politikası, Anadolu'yu ihmal edip Balkanlara ağırlık verdiği düşüncesi, Balkanlar üzerinden Avrupa'ya ilerlemesi; hatta Osmanlı Devleti'nin bir Balkan devleti olduğu söylemleri, Osmanlı...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2017
Kırıldılar, Söküldüler, Kazındılar, Basamak Taşı Yapıldılar

Yakın tarihimiz; tarih ve kültürümüzle alakalı birçok tahribat ve yıkım uygulamalarıyla doludur. Üstelik bu uygulamalar kanunlara dayanılarak yapılmıştır. Tarihî eserler amaçları dışında kullanılmış, kitabeler ve tuğralar sökülerek,...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2017
İbn Rüşd: Avrupa Düşüncesini En Fazla Etkileyen Müslüman Filozof

Batı düşüncesinin, felsefesinin İslam düşüncesinden etkilendiği, hatta Rönesans'ın gerçekleşmesinde bu etkinin rolünün büyük olduğu, ilim tarihinin önemli konuları arasındadır. Bu etkileşim sadece düşünce ve felsefeyle sınırlı...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2017
İkinci Abdülhamid Han'ın Almanya ile İlişkileri

Sultan İkinci Abdülhamid Han, en çok tartışılan, hakkında en çok araştırma yapılan Osmanlı sultanları arasındadır. Belki de en başta gelenidir. Bu durumun birçok sebebi var. İkinci Abdülhamid Han, Osmanlı Devleti'nin en zor zamanında...

MAKALEYİ OKU
04
Şub 2017
Babası 'Sultanların Şeyhi, Şeyhlerin Sultanı'ydı

Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişip büyümesinde, kudretli bir devlet olmasında ilim adamlarının büyük hizmetleri ve rolü vardır. Osmanlı sultanları da ilme ve ilim adamına çok büyük önem vermişler, her daim ilimle ilgili teşviklerde...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2017
Örnekler Üzerinden Modernizmin İslam Dünyasına Girişi

Batılılaşma, modernleşme, sömürgecilik; son iki yüz yıldan bu yana İslam âleminin üzerinde çok konuştuğu, tartıştığı ve düşündüğü konulardandır. İdari, askeri, dini, ilmi, basın ve fikir hayatımızda, kısaca hayatımızın hemen...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2017
'Arap İsyanı' Algısı İngilizlerin Oyunudur

Derin Tarih dergisi Ocak 2017 tarihli 58. sayısında yüzyıllık bir meseleyi dosya konusu olarak işliyor. 'Arap İhaneti Efsanesi” başlığıyla çıkan dergide, yüz yıl önce Mekke Emiri Şerif Hüseyin'in İngilizlerin...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2017
Kil Tabletlerden Elektronik Tabletlere Kitabın Tarihi

Yazının icadı, tarihin akışını değiştirecek derecede etkili olmuş bir gelişmedir. Bu yüzden tarihin başlangıcı yazının icadına, keşfine dayandırılarak, tarihin yazıyla başladığı ifade edilir. Düşünceler, kelimelerle şekil alır....

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2017
Fatih Sultan Mehmed'i En Güzel Anlatanlardan Biri Sâmiha Ayverdi

Tarihe mal olmuş şahsiyetler vardır. Bunların ortak hususiyetleri, hayatlarının kendilerine ait olmaktan çıkıp, toplumun malı olmasıdır. Bu ulular, insanların dünya ve ahiret saadeti için çalıştıklarından; isimleri, hizmetleri ve eserleri...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2016
Arabi Harfleri Terakkimize Mani Değildir

Alfabemizde meydana gelen değişiklik; kültür, edebiyat, tarih, hukuk, iktisat, felsefe ve daha birçok sahada hayatımızda çok derin tesirler bırakan neticeler husule getirmiştir. Bunun en belirgin olanı, bin yıllık sürede oluşturduğumuz bir...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2016
Osmanlı, Arşivlere, Devlet Hazinesi Anlayışıyla Baktı

Dergiler, özellikle tarih, edebiyat ve kültür dergileri, kültürümüzün korunmasında, yaşatılmasında ve geleceğe aktarılmasında çok büyük görevler görürler. Mektep görevi görürler. Araştırmacı, yazar yetiştirirler. Okuyucu yetiştirirler....

MAKALEYİ OKU

banner19

banner36