17
Mar 2020
Osmanlı’da matbaa neden gecikti?

Batılılaşma hareketi, son üç yüz yıllık tarihimize damgasını vuran, yön veren bir hadisedir. Batılılaşmayı, Osmanlı Devleti ordularının Batılı devletler karşısında savaş kaybetmeye başlaması, toprak kayıplarının yaşanması ve...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2020
Tarih, kimlikler, aidiyetler ve aşk var Doğu’nun Limanları’nda

Ülkemizde hatırı sayılır bir okuyucu kitlesine sahip bulunan Lübnanlı yazar Amin Maalouf'un en çok ilgi gören eserlerinden birisi de Doğu'nun Limanları isimli romanıdır. İlk baskısı 1996 yılında yapılan romanın elimdeki 34. baskısının...

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2019
Birinci Dünya Savaşı bir sömürge paylaşım mücadelesidir

Birinci Dünya Savaşı, dünya tarihi ve bizim tarihimiz açısından büyük kırılmaların yaşandığı bir hadisedir. Yirminci yüzyılı şekillendirmiştir. İmparatorlukların tarih sahnesinden silinmesine ve rejimlerin değişmesine sebep olmuş,...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2019
Osmanlı müesseselerinin menşei Bizans kurumları mıdır?

Çok yönlü bir âlim olan Mehmet Fuat Köprülü, başta Türk edebiyatı talanı olmak üzere, hukuk ve medeniyet tarihimizle ilgili önemli eserler vermiştir. Ben burada, hukuk ve teşkilat tarihimize dair önemli bir incelemesi olan Bizans Müesseselerinin...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2019
Sultan Abdülaziz’in ölümü intihar mı, yoksa cinayet mi?

Sultan Abdüzlaziz Han'ın 30 Mayıs 1876 tarihinde tahttan indirilerek 4 Haziran 1876 tarihinde şehit edilmesi, tarihimizin üzerinde en çok tartışılan konuları arasında yer alır. Tartışmanın odağında birbiriyle çatışma halinde olan...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Osmanlı’yı paylaşmak amacıyla hazırlanmış 100 proje

Geriye dönüp baktığımızda, tarihte Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman dostça olmadığını görüyoruz. Bunu en başta Endülüs'te görüyoruz. Daha sonra Haçlı seferlerinde, Avrupalıların Osmanlı Devleti'yle...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2019
Osmanlı’nın Ehl-i Sünnet hassasiyeti

Osmanlı Devleti İslam'a hizmet etmeyi kendisine gaye edinen, hükümranlığını, kuruluş felsefesini bu gaye üzerine bina eden, gaza ruhunu bu gayenin şekillendirdiği bir devlettir. 'İla-yı kelimetullah”ı yaymak, yani Hz. Allah'ın...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2019
Ulysses her zaman benim kahramanım olmuştur

Arthur Power İrlandalı bir ressam ve yazardır. Dünyaca ünlü birçok edebiyatçı ve sanatçıyla dostluklar kurmuştur. Timaş Yayınları tarafından 2009 yılında yayınlananJames Joyce Büyük Yazarın Gizli Evreni isimli kitabında,...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2019
Halil İnalcık’ın büyük keşfi: Arvanid defterleri

Halil İnalcık Türk tarihçiliğinin önemli simalarındandır. Bu yüzden kendisine 'Tarihçilerin Kutbu” payesi verilmiştir. Daha doğrusu İnalcık, farklı tarih anlayışıyla, eserlerinde sosyal ve ekonomik tarih yaklaşımını merkeze...

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2018
Osmanlıların ilk şeyhülislamı: Molla Fenari

Osmanlı medeniyetinin inşa edilmesinde ve yüksek seviyelere ulaşmasında, Osmanlı padişahları ile, onların himaye ettiği âlimlerin, evliyaullahın, devlet adamlarının rolü büyüktür. Osmanlı medeniyetinin teşekkülünde önemli katkıları...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2018
16. yüzyılda Osmanlı Anadolu’sunda tasavvuf-devlet-ulema üçgeni

Osmanlılar kuruluşlarından itibaren tasavvufla çok yakın, çok sıcak münasebet içinde olmuşlardır. Osman Bey'in Şeyh Edebali hazretlerinin damadı olmaya kadar varan yakın münasebeti, Osmanlı'nın ilk müderrisi olan Davud-u...

MAKALEYİ OKU
19
Kas 2018
Bütünleştiren Tek İdeoloji Milli Kültür Bütünlüğüdür

Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir'in derlediği Türkiye'de Sosyoloji (İsimler –Eserler) isimli çalışmada, Türkiye'de sosyoloji alanında yetişmiş isimlerin ve bazı düşünce adamlarının biyografileri, eserleri, görüşleri,...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2018
İslam’ın ‘Altın Çağ’ı, modern bilimin ilham kaynağıdır

Peygamber Efendimiz (sas) ve Raşit Halifeler döneminden hemen sonra başlayan fetihlerle İslam tarihi, İspanya ve Fransa'dan Çin'e kadar uzayan geniş coğrafyada, kurduğu farklı devletlerle çok geniş sınırlara ulaşmıştır. 1400...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2018
Bir Ananın Mutluluğu, Milletinin Mutluluğundan Doğuyor

Cengiz Aytmatov, Toprak Ana romanında; İkinci Dünya Savaşı'nda kocasını ve üç erkek evladını kaybeden bir ananın acılarını, zor anlarını, çaresizliklerini anlatıyor. Bu kahraman ananın, savaşın tahribatı ve her türlü...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2018
Tarihimizden Hazin Bir Sayfa Kösedağ Savaşı ve Moğol İstilası

Derin Tarih dergisinin '1946 Seçim Rezaleti Milli İradenin Gasbı” kapak dosyasıyla çıkan Haziran 2018 tarihli 75. sayısında Mustafa Alican, 'Selçukluları Boğan Moğol Girdabı”başlıklı yazısıyla Moğol yayılmacılığının...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2018
Beliğ Bir Kelamı İdrak Edebilmek İçin Bu İlimleri Öğrenmeliyiz

Fatma Serap Karamollaoğlu'nun Kur'an Işığında Belağat Dersleri serisinin üçüncü kitabı olan Bedî' İlmi kitabı, İşaret Yayınları tarafından 2014 yılında yayınlanmış. Karamollaoğlu, Bedî'...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2018
Her İktisadi Düzen Esasını Belli Bir Sosyal Yapıda Bulur

20 Haziran 1986 yılında vefat eden Prof. Dr. Mehmet Eröz, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir ilim adamı ve sosyologtur. Türk sosyolojisine önemli katkıları olmuştur. Onun en önemli vasfı, fazla ilgilenilmeyen ve uzak durulan alanlarda...

MAKALEYİ OKU
01
Haz 2018
Belağat İlminin Önemli Bir Şubesidir Beyan

Fatma Serap Karamollaoğlu, Kur'ân Işığında Belagat Dersleri'nin ikinci kitabı olan ve İşaret Yayınları tarafından 2013 yılında yayınlanan Beyan İlmi isimli çalışmasında; Beyan ilminin lugat ve ıstılah...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2018
Türkiye'de Çağdaş Öğretmenliğin Temelini Ahmet Cevdet Paşa Attı

Ahmed Cevdet Paşa Osmanlı Devleti'nde 19.asırda yetişen çok yönlü bir ilim ve devlet adamıdır. İlim sahasında çok farklı alanlarda eserler vermiş, hizmetlerde bulunmuştur. Hukuk, tarih, edebiyat ve daha birçok alanda büyük küçük...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2018
Hiperaktif Şehzade Nasıl Fatih Oldu?

Türk ve dünya tarihinin en önemli hadiselerinden birisi İstanbul'un fethidir. Bu hadisenin kahramanı Fatih Sultan Mehmed de sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin en önemli simalarından birisidir. Etkileri bugün dahi devam eden...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2018
Meani İlmi, Kelamın Yerinde Kullanılması İle Alakalıdır

Fatma Serap Karamollaoğlu'nun 'Kur'an Işığında Belâğat Dersleri” başlığı altında hazırlamış olduğu üç kitap, Kur'an ilimleri ve Arapça tahsil edenler için büyük bir ihtiyacı gideriyor. Bunlar Meâni İlmi,...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2018
Batı Osmanlı'yı Zonaro'nun Fırçasından Tanımış

Prof. Dr. Fatma Ürekli'nin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 2017 yılında yayınlanan Sarayın Son Başressamı Fausto Zonaro İkbalden İdbara isimli kitabıyla ilgili olarak, Yedikıta dergisinin Nisan...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2018
Martin Lings Tasavvuf Nedir Sorusuna Nasıl Cevap Veriyor?

Tasavvuf çok geniş tarifleri, açıklamaları, meseleleri olan bir disiplindir, yoldur, ilimdir. Kendine has öğretileri, adabı, yöntemleri vardır. Martin Lings, Tasavvuf Nedir  kitabında, 'Tasavvufun  Mebdei” (orjinalliği),...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2018
Şeriat Gemi, Tarikat Deniz, Hakikat İnci

Salih Aydın, İslam düşüncesi üzerine çalışan, bu konuda bilgiler veren bir yazar. Bu alandaki çalışmalarında ana iskeleti resmedici bilgiler vermeyi denediğini, kendi yorumlarıyla da konuyu anlaşılır kılmaya çalıştığını söylüyor....

MAKALEYİ OKU

banner19

banner36