17
Mayıs 2019
250 kelimede Abdullah Kartal’ın ‘Tasavvufun Oluşumu’ kitabı

İbnü'l-Arabî öncesi tasavvufunun başat müelliflerinden Kuşeyrî'nin bilgi teorisine göre ilme'l-yakin burhan, ayne'l-yakin beyan ve hakka'l-yakîn ise iyân/irfân alanına tekabül eder. Hakka'l-yakin bilgi alanı marifet...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2019
250 kelimede Ebû Saîd el-Harrâz’ın Risâleler’i

Tasavvufun en kritik döneminde ve en önemli merkezinde, III. asırda Bağdat'ta yaşamış bir sûfî olan Harrâz ekseriyetle fenâ-bekā teorisinin kurucusu olarak bilinir. Erken dönemde fenâ kavramı neredeyse tevhîdle ve dolayısıyla tasavvufla...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2019
250 kelimede Hakîm Tirmizî’nin Kalbin Anlamı kitabı

Tasavvuf, III.-IV. asırlarda, özellikle Bağdat'ta ve ikincil olarak Horasan'da teşekkül etmiş bir din ilmidir. III. asrın sonuyla IV. asrın başında Horasan tasavvufunu, hikmet hareketini temsil eden ilk isimse Hakîm Tirmizî'dir...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2019
250 kelimede İbn Arabî’nin Allah Kimleri Sever kitabı

Fütûhât ve Fusûs'uyla havâssa hitap eden ve çoğunlukla bu yönüyle tanıdığımız İbnü'l-Arabî'nin kısa hacimli ve genel okuyucu kitlesine hitap eden risaleleri de vardır. Allah Kimleri Sever? başlığıyla hazırlanan bu eser...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2019
250 kelimede Hacı Bayram Başer’in Şeriat ve Hakikat kitabı

Tasavvufun tarihî gelişimi hep merak edilmiş, 'mahiyeti” ve 'menşei” üzerine her düzeyden çeşitli sorular her zaman sorulagelmiştir. Bu sorulara şimdiye kadar farklı cevaplar verilmiş olmakla beraber -anahatlarıyla- bir zühd yani...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2019
250 kelimede Yusuf Turan Günaydın'ın Sûfi ve Kitap'ı

Sûfîlerin kitaplarla ilişkisi, Kitap'la olan ilişkilerinin bir açılımıdır. Kitâbullah'ı, tekvînî kitap olan kâinâtı ve küçük kâinât -veya diğer bir bakış açısıyla asıl büyük kâinât- olan insan kalbinin  ...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2019
250 kelimede Reynold A. Nicholson’ın Tasavvufun Menşei Problemi kitabı

Müsteşriklerin İslam araştırmalarına katkıları -eleştirilerimizi saklı tutarak- müsellem bir vâkıa. Bunlarında başında ise tasavvuf araştırmaları geliyor. Bazı kayıp metinlerin keşfi, yazma eserlerin tahkikli neşri/tercümesi gibi faaliyetlerle...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner13