13
Mayıs 2019
Gönül cerrahı: Safer Efendi’nin Sohbetleri

Türkiye bir muhabbet ülkesiydi. Asırlarca bu toprakların insanını, hayvanını, bitkisini, meyvesini, sebzesini, evini, barkını, müziğini, şiirini olgunlaştıran yegâne unsur muhabbetti. Gladstone'un 'Türklerin elinden Kur'an'larını...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2019
Fütûhû'l-Gayb: Abdülkâdir Geylânî'nin irşad eden sohbetleri

Seyyâh olup şu âlemi ararsan Abdülkâdir gibi bir er bulunmaz Ceddi Muhammed'dir eğer sorarsan Abdülkâdir gibi bir er bulunmaz. Yûnus Emre (Kasîde: Sebilci Hüseyin Efendi) Velîler, müridlerini en önce sohbet usulüyle irşad ederler. "Gavsü'l-Âzâm"...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2019
Üsküdar'dan dünyaya yayılan fütüvvet kokusu: Harakanî

"Allah gönlümüzü açsın, kalp gözümüz açılsın. Hiç kalp gözüm açılsın diyeni ben görmedim ya. Para gelsin, evlat gelsin, mal gelsin, mülk gelsin, villa gelsin, bağ gelsin. Bunlarla fetih olmaz. Ya Rabbi aç, râhını aç, yolu göster...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2019
Kendisini ve yaratıcısını bulmaya adanmış bir ömür

Nazi Almanya'sının maddi-manevi zorlu koşullarında, anne ve babasının şiir sevgisiyle okuma aşkına tutulur Annemarie Schimmel. Yaşına ve erkek hakimiyetindeki akademiye aldırmadan İslamoloji doktorası ve Arapça öğrenmek için 19 yaşında...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2019
Senin hikâyen seninle başlamadı

Gece vakti ansızın titreyerek ve korkuyla uyanmak, kahvaltıdan hoşlanmamak, aşırı stres altında kulakta hissedilen uğultu, yara kabuğunu söküp kanatmaktan zevk almak, birçok işi yarım bırakmak, fiziki acıları yine fiziki acılarla aşmaya...

MAKALEYİ OKU
06
Mar 2019
Bir kitabı yeniden okumak

Çok değil, birkaç sene önce okuduğumuz kitapları hatırlarken ciddi zorluk yaşarız. Bazen kurgu ya da karakterler gelmez bile aklımıza. Hikâye nasıl bitiyordu? Neydi ana karakterin adı? Ama duygu kalır, mutlaka kalır. Zihni biraz zorladınız...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2019
Kitap okutan kitaplar

Bir okuyucu için en lezzetli sayfalar onu başka okumalara yönlendiren kitaplarda bulunur. Bazen bir roman, bazen bir deneme bizi başka kitaplara, başka yazarlara yönlendirir. Bir işaret fişeği gibi, sonraki günlerimizde okuyacağımız kitabı ve...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2019
Dağıstan'da doğan irfan ve mücahede ruhunun özü

Nakşibendiliğin Kafkaslardan neşet eden en kuvvetli kolu hiç şüphe yok ki Müceddidi-Halidî koludur. Bu kol hem sufileri hem de yetiştirdiği dervişleri vesilesiyle Dağıstan'dan Anadolu'ya kadar ilim ve irfan yaymıştır. Halidi kolundan...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2019
Hayata dair küçük ve güzel meseleler

Varlık koskoca bir ağırlık. Oysa bu yükü hafifletecek türlü türlü güzellikler de mevcut. Lakin fark etmek ayrı bir zahmet. Rutin, bütün oyunları bozan daha büyük bir oyun. Bir ağacın dallarına ulaşmak isteriz de o lezzetli meyve için,...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner13