07
Ara 2018
İslam Enstitüsünün gizli hizmetkârı: Şevket Raşit Hatipoğlu

Tevfik İleri ve M. Celaleddin Ökten (Celal Hoca) İslami kesimin özel saygı duyduğu, rahmetle andığı ve isimlerini, hatıralarını yaşattığı şahsiyetlerdir. Çünkü kıtlık zamanda verilen lokma unutulmaz. Bu isimlerin Müslümanlara...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2018
Yakın Dönem Türk Siyasi Hayatına Dair Notlar: Bir Devrin Hafızası

Hatırat kitapları milletin hafızasıdır. Yaşayanlar yaşadıklarını kayda geçirmezse kendileri ile mezara yani meçhule götürürler bilgi, düşünce, duygu ve tecrübelerini. Artık o bilgiye ulaşmanın imkanı yoktur. Aynı görevlerde, mekanlarda...

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2018
TDK ve TRT ödüllerine ne oldu?

Gündemden biraz düşse de önümüzdeki günlerde tekrar dirilecektir. Geçtiğimiz günlerin en önemli tartışmalarından biri İş Bankası'ndaki Gazi'nin mirası idi. Bilindiği gibi bu mirasa CHP, üyeler eliyle vaziyet ediyor. Parti yetkilileri...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2018
Bilirken susmak, bilmezken konuşmak

Benim görüşüme göre bazı mesleklerin emeklisi yoktur. Aktif olarak resmi hizmetten çekilseniz bile, mesleğin ruhunuzdaki yankısı, halk arasındaki imgeniz sizi rahat bırakmaz. Öğretmenlik (hocalık) bu mesleklerin başında gelir. Emekli de olsa...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2018
Diplomat şair Abdülhak Hamid’in gözüyle İngilizler

Osmanlı devlet geleneğini sürdüren yeni Türkiye Cumhuriyeti, başlangıç yıllarında yazar ve şairleri diplomat olarak görevlendirmiştir. Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra kurulan Encümen-i Daniş, Tercüme Bürosu olarak da görev yaptı....

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2018
Hindistan Neyimiz Olur?

Ayrı ayrı milletten altı muharrire fil hakkında bir eser yazması teklif edilmiş. İngiliz hemen bir vapura binerek Hindistan'a gitmiş. Cangıl'da avlanmış ve kitabını yazmış: «İlk Fili Nasıl Vurdum?» Fransız bir müddet...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2018
Doktora Tezleri Ne İşe Yarar?

Doktora tezleri ne işe yarar? Bu sorunun değişik cevapları var. Üniversitelerin ‘bilimler yurdu' olarak kabul edildiği zamanlarda doktora, bir görüşün (tez) bir bilim adamı tarafından bilimsel dil ve kanıtlarla ilan edilmesi idi. Bu tür...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2018
Şeceremiz Nereye Çıkar? Dedeye mi Büyükbabaya mı?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, internet ortamında soyağacımıza ulaşabilmemiz için yaptığı çalışmayı erişime açtı. Nerden geliyoruz sorusuna cevap bulanlardan öğrendiğimiz kadarıyla aramızda seyyid ve şerif olarak...

MAKALEYİ OKU
13
Mar 2018
Türkler Neden Yenilmezler?

Türkler neden yenilmezler? Bu soruyu soran ve makalesine başlık olarak koyan kişi; Salomon Schweigger. 1551 yılında Baden - Württemberg eyaletinde doğan yazar, İstanbul'a elçi tayin edilen Sinzendorff heyetine elçilik vaizi olarak katılır....

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2018
Sadrazamdan Ezber Bozan Bir Dil Bilgisi Kitabı: Gazeteci Lisanı

Payitaht Abdülhamid dizisinin yayımlanması ile birlikte Sultan II. Abdülhamid ve dönemi hakkında kayda değer eserler yayımlanmaya başladı. Nitelikleri tartışılır olsa da bu hususu önemli saymalıyız. Biz de kütüphanemizde...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2018
Darbeciler Kimya-yı Saadet'i Toplatıp Gazali'yi Tutuklamak İstemişler

Okumuş yazmışlarımız içinde kendini, kendi iş alanına hapsetmiş kamu birimi hangisidir derseniz 70'li yılların güvenlik birimleri derim. Her şeyin her şey ile ilişkili olduğu bir dünyada çok önemli bir eksiklik. Ama böyle. Bu tespitimiz...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2018
Darbeciler Kimya-yı Saadet'i Toplatıp Gazali'yi Tutuklamak İstemişler

Okumuş yazmışlarımız içinde kendini, kendi iş alanına hapsetmiş kamu birimi hangisidir derseniz 70'li yılların güvenlik birimleri derim. Her şeyin her şey ile ilişkili olduğu bir dünyada çok önemli bir eksiklik. Ama böyle. Bu tespitimiz...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2018
Farabi, İbni Sina ve İbni Rüşd'ü Öğrenci Yıllığından Öğrenen Rektör!

Prof. Dr. Kemal Gürüz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü (1985-1990) olarak anlatıyor: 'Mezuniyet döneminin yaklaştığı bir günde, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri beni ziyaret ederek yıllıkların­dan bir kopya hediye...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2018
Murat Belge, Ahmet Haşim'den ve Şiirden Anlar mı?

Modern şiirin Ahmet Haşim ile başladığı savını birçok şair, eleştirmen ve akademisyen paylaşıyor. Bu tespit o kişilerin kendilerine mi ait yoksa bir kanıya mı katılıyorlar, bunu belirlemek gerekir. Bunun kadar önemli olan diğer...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2018
Edebiyat Tarihine Bir Dipnot: Aylık Dergi Şiir Özel Sayısı

Aylık Dergi, Ankara'da yayımlanan bir dergi. Yaşar Kaplan tarafından çıkarılan dergi, edebi metinler yayımlamasına rağmen, yayımladığı şiirler, öyküler sayesinde değil, polemik türünden yazılar ve Yaşar Kaplan merkezli...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2018
Edebiyat Tarihine Bir Dipnot: Aylık Dergi Şiir Özel Sayısı

Aylık Dergi, Ankara'da yayımlanan bir dergi. Yaşar Kaplan tarafından çıkarılan dergi, edebi metinler yayımlamasına rağmen, yayımladığı şiirler, öyküler sayesinde değil, polemik türünden yazılar ve Yaşar Kaplan merkezli...

MAKALEYİ OKU
01
Şub 2018
Hırsız Batı veya Tarihin Hırsızlığı

"Grek" kelimesi mecazi olarak "fripon, escroc” (hilekâr, hırsız, dolandırıcı) anlamına gelir (Grand Dictionnaire). Fransızca Larousse'da da aynı anlam yazılıdır (Larousse du XX. Siela, 1930 baskısı, 3. Cilt, s. 867). Bu anlam Yunan ruhunu...

MAKALEYİ OKU
19
Oca 2018
Gönül Coğrafyamızın Yazar ve Şairleri

Hazreti Peygamber Taif'te taşla, sopa ile karşılanmış ve acı içinde bir bağa sığınmıştı. Bağın sahipleri kölelerine 'Şu ağacın dibindeki adama bir salkım üzüm kopar da götür.” dediler. Köle bir salkım üzüm ile...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2018
'Safiye' veya Türk Musikisinin Yasaklı Yılları

Sinan Çetin'in 'Mutlu Ol Bu Bir Emirdir” kısa filmi ülkemizde 1934-36 arasında Türk Musikisinin yasaklanmasını ironik bir üslupla işler. Mustafa Kara, geleneksel Türk Musikisine en köklü zararın, tekke ve zaviyelerin kapatılması...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2017
Yakın Dönem Türk Siyasi Hayatına Dair Notlar: Bir Devrin Hafızası

Hatırat kitapları milletin hafızasıdır. Yaşayanlar yaşadıklarını kayda geçirmezse kendileri ile mezara yani meçhule götürürler bilgi, düşünce, duygu ve tecrübelerini. Artık o bilgiye ulaşmanın imkanı yoktur. Aynı görevlerde, mekanlarda...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2017
Dünya Bir Gölgeliktir veya Tövbe Gölgeliği

Türkçeye Arapçadan geçen tövbe'nin diğer bir telaffuzu ‘tevbe' şeklindedir. Bir surenin de adı olan tevbe'yi biz tövbe'ye çevirmişiz. Biz Türkler tövbe ederiz. İşlenen hatanın, 'yap” emirlerinin yerine getirilmesi;...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2017
40'lı Yılların İftihar Listesi: Adam Olmuş Çocuklar

Batılı bir filozof şöyle der: 'Biyografiler aslında milletlerin tarihidir.” Özellikle tarihe yön veren kralların, padişahların, sultanların biyografilerine baktığımızda bu sözün doğru olduğunu görürüz. Fatih Sultan Mehmed'in, Napolyon'un, Theodor...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2017
Aslında Sol'un Sansürlediği, Uzak Durduğu Bir İsim: Sabahattin Ali

2016 Ekim'inin ortalarında bir özel televizyon programında, Madonna karışıklığı yaşandı. Konu, bir kadın oyuncunun, Sabahattin Ali'nin ‘Kürk Mantolu Madonna' kitabının uyarlaması olan bir filmde rol alacak olması idi....

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2017
Mesnevi ve Yeniden Manzum Çevirisi

Türk edebiyatında Anadolu sahasında Mesnevî'nin ilk Türkçe mütercimi Gülşehrî'dir. XV. yüzyılda Dede Ömer Rûşenî de Mesnevi'nin ilk on sekiz beytini nazmen tercüme eder. Mesnevî'nin ilk tam Türkçe...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner26