30
Tem 2019
Namık Kemal nasıl bir gazeteci idi?

Gazete ve gazetecilik 'biz”e mahsus bir iş değil. Gazete, bizim kültür hayatımıza modernleşme döneminde girmiş bir şey. Televizyon ve internette olduğu gibi gazete, beraberinde siyaset, düşünce, toplum ve sanat alanlarında kendine özgü...

MAKALEYİ OKU
23
Tem 2019
Sahaflar şeyhi El-Hac Muzaffer Ozak

İmam hatip lisesi yıllarımız Türkiye'de aynı zamanda vaizlerin yılları idi. İyi vaizlik; kürsü hâkimiyeti vücut dili, yüksek seda, seri konuşmak, siyasi mesaj vermek gibi hususlarla birleşmişti. Bizim imkânımız yoktu; fakat otobüslerle...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2019
Sahib-i vefâ Musa Topbaş Efendi (k.s.)

-Yirminci yıl: Onun vuslatı bizim hasretimiz- İnsanların iki türlü hayat hikayesi vardır. Biri resmi ifadelerden meydana gelir ve herkes tarafından bilinir. Doğum-ölüm tarihleri, tahsili, varsa devlet görevi vesaire ile anlatılır. Bir de bilinmeyen...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2019
Selçuk Eraydın: Modern zamanların dervişi

Hutbe, vaaz ve sohbetlerde ayet ve hadislerle ilgili misallere dikkat ettiniz mi hiç? Hemen hepsi Asr-ı Saadet dönemine aittir. Sahabi; nesil olarak davranışları, sözleri, cihatları ile misal olarak gelir önümüze. Ardından Tabiîn ve biraz da...

MAKALEYİ OKU
02
Tem 2019
Bir ilim adamının zekâtı: Kalem Kitap Kütüphane

Karacaoğlan'dan hatırlayınız. Anadolu'da sevdalık türkü ve hikayelerinde sevgilinin adı çok geçer. Elif, Suna… Çünkü âşık, sevdiğinin adını zikrederek gıdalanır, onu yüceltir, bir aidiyet halini ifşa eder. Ne demişler?...

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2019
‘Yüz Türk Büyüğümüz’ bugün nerede, ne yapıyor?

Nedim Ali (Mehmet Ali Zengin) ile dünyada tanışmak nasip olmadı. Bir kez mektuplaştık. Kâmil Aydoğan'ı da dergi kapandıktan sonra tanıdım. Beş yıl; o, Ankara Milli Eğitim Müdürü, ben de Kültür Komisyonu'nda görevli öğretmen...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2019
Dört kurra hafız, dört İsmail, dört bülbül

Ses, fizik biliminin konusudur, enerjidir, yani maddedir. Tabiat kanunlarına göre var olan hiçbir şey kaybolmaz; ses de kaybolmuyor. Bu bilimsel olgudan hareketle Japon bilim adamları, geçmişteki büyük filozof, devlet adamı ve sanatçıların konuşmalarını...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2019
Dursun Aksoy: Hem tıp hem gönül doktoru

1978-79'da MTTB (Milli Türk Talebe Birliği) ile tanıştım. Talebe Birliği'nin müstakil bir binası yoktu da MSP'nin kıraathane olarak kullandığı bina aynı zamanda MTTB temsilciliği idi. Fırsat buldukça oraya gider, sohbet eden...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2019
İki ciltle Karl Marx’a selam ve de Yedi Güzel Adam’ın kaçı güzel?

En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bu bir polemik yazısı değildir. Ben bir kalemşor değilim. Şunu da iyi biliyorum. Taş, ister yumurtaya değsin; yumurta ister taşa değsin, kırılan mutlaka yumurta olur. Burada yumurtanın ben olduğum...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2019
Gelin Allah diyelim

Gelin Allah diyelim Kalpten pası silelim Âlemler seyredelim Allah Allah dedikçe Bir şair bizi nereye çağırır? Kendine yani şiirine çağırır. Çünkü modern zamanlardan bu yana okuyucuyu, dinleyiciyi kendinden başka bir yere çağıran şaire...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2019
Biz “Nesil” dergisinin nesliyiz

Orta eğitime 1976'da Çine İmam Hatip Lisesi'ne başladım. Okulumuz o yıl açılmıştı. Kur'an Kursu'ndan dönüşen okul binamızda iki sınıftık. Okul Müdürümüz Necati Zeybek bir gün derse elinde bir dergi ile girdi. Üzerinde...

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2019
İbadetlerde dünya sevabı ahret sevabı

Türkçenin bir İslam dili olduğunu gösteren önemli kavramlardan biri 'sevap” diğeri de 'günah”tır. Yediden yetmişe herkes bu kavramları bilir ve kullanır. Çıkış yeri din olduğu için, genellikle ahret işleri ile ilgili olarak...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2019
Ramazan’da bir tefsir okuyun

Yanılmıyorsam Ali Şeriati'nin sözü idi: 'Dinleyen bir şey anlamadı. Okuyan bir şey anlamadı. Geriye sadece ‘Hafızın sesi güzeldi' Kaldı.” Hafızdan anlaşılacağı üzere konumuz; Kur'an-ı Kerim. Bir adım ileri giderek...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
Bir aşk şehidi: Es’ad Erbili Hazretleri

Türkiye'de kimin kim ve ne olduğunu, yelpazenin neresinde yer aldığını gösteren tipik olaylar vardır. Bu tarafgirlik siyasi imiş gibi görünse de aslında bir medeniyet, bir inanış ve bir iman olayıdır. 31 Mart Hadisesi, 27 Mayıs İhtilali...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2019
İlhan Armutçuoğlu’nu tanır mısınız?

Benim düşünceme göre ezan, Kur'an-ı Kerim dinlemiş bir taş, bir ağaç, bir toprak, bir su ile; ezandan ve Kur'an'dan mahrum olmuş taş, toprak, su, ağaç arasında büyük bir fark vardır. Biz bu farkı ilk anda anlayamayabiliriz....

MAKALEYİ OKU
16
Nis 2019
Gelenekli sanatlarla tezyin edilmiş bir ömrün bereketi

Bir hadisi şerif 'Allah güzeldir, güzelliği sever” der. Yapılan işin güzel olması İslam'ın 'İhsan” kavramı ile ilgili bir husustur. Cibril hadisinde geçtiği üzre 'İhsan, kulluğu Allah'ı görüyormuşçasına...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2019
Erzurum’dan iki âlim portresi: Halis Emek ve Yunus Kaya

1986-1988 arasında çıkan düşünce dergilerinden biri de Mektep dergisi idi. Yazın âlemine karışmış biri olarak Mektep dergisinde de bazı yazılarım yayımlanmıştı. Yazarları ve yöneticileri arasında Ömer Küçükağa, Salih Küçükağa,...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2019
Şans eseri, melek, karı, cömert ve cüretkâr

İfadelerin gramatik ayrımına göre "İnanıyorum ki dünya kendi etrafında dönüyor." "Yarın, havanın yağmurlu olacağına inanmıyorum." cümlesi yanlıştır. Çünkü havanın yağmurlu oluşu, dünyanın dönmesi "inanç"la ilgili bir husus değildir....

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2019
Ezanı kimler, nasıl Türkçeleştirdi?

Dr. Reşit Galip'i  'Andımız”  tartışmalarından hatırlayacaksınız. Müşarunileyh kendini unutturmamaya azm ü cezm ü kasteylemiş ki tekrar gündemimize girdi. Çünkü hazretin hizmetleri (!) saymakla bitmiyor. Şimdi de gündeme ...

MAKALEYİ OKU
18
Mar 2019
“Hayy!  De” İsmet Özel!  ‘Hayy’la hayat bulursun inşallah

Türkçenin bir İslâm dili olduğu gerçeğini anlamamız için herhangi bir Türkçe Sözlük'e bakmak yeterli. Allah (c.c) lafzının madde başı olduğu bölümde yüzlerce deyim içinde Lafzatullah'ı göreceksiniz. Çünkü İslâm dini,...

MAKALEYİ OKU
12
Mar 2019
1 Numara:  Sarıoğlu Mahallesi Camii

Eskiden beri milletlerin yerleşim merkezini belirleyen en temel değer güvenlik ve "su" olmuştur. Bu durum hemen bütün milletler için aynıdır. Eski Türkler de bu kurala uymuş, yerleşim yeri olarak suyun çıktığı veya suya en yakın yeri tercih...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2019
Mekke’nin bilinmeyen tarihi

Muhammed Hamidullah Hoca, Kur'ân'dan hareketle 'Tam ve kâmil mânâsıyla bir Hükümdar (Melik) olan Cenabı Hakk'ın bazı niteliklerini şöyle anlatır: O'nun: a. Taht'ı  (Arşı) ve ...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2019
Kaçıyor muyuz kovalıyor muyuz?

Nümayişe giden bir grup arkadaşın arasına gözleri görmeyen bir eylemci de katılmış. Neden sonra bir kargaşa çıkmış ve polisler, önüne geleni coplamaya, bazı kişileri de tutuklamaya başlamış. Grubun çevik olan elemanı, gözleri görmeyen...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2019
Hafıza kayıtları (Erzurum çarşı pazar)

Üniversiteyi Erzurum'da okudum. (83-87) Yüksek tahsil için Erzurum'u tercih edişim hocam Cuma Onat'ın tesiriyle olmuştu. Erzurum İslami İlimler Fakültesi'nden mezun olan hocamız ile özel bir hukukumuz vardı. Bekardı ve bizi...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner26