13
Eyl 2023
‘Bizim Klasiklerimiz’den Muhammediye’ye dair 4: Cihadu’l Huneyn

Türk İslam Medeniyetinin temel eserlerinden birisi de Muhammediye'dir. Muhyiddin İbni Arabi'nin Fusûsu'l Hikem ve Fütûhâtü'l Mekkiyesi, Mevlânâ Celaleddin Rûmi'nin; Mesnevi-i Şerif, Divan-ı Kebir, Fihi Mafih gibi eserleri,...

MAKALEYİ OKU
26
Ağu 2023
Uşşâk-ı Hüdâ’dan Memduh Cumhur Bey

2010 yılı olsa gerek Aksaray ilinde Mustafa Tatçı Hoca ile beraberdik. Bir mevzuda Üsküdar'dan birisi hakkında bilgi alacak emin bir insan lâzım oldu. Tatçı hoca 'Memduh Cumhur ile görüşelim” dedi. Telefonla aradı, görüştüler....

MAKALEYİ OKU
20
Ağu 2023
20. asırda bir 'Aşk Bezirgânı' Ali Nezih Uzel Bey

1938'de Mudanya'da dünyaya gelmiş, 1957' de Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuş. Babası Haydarpaşa Tıbbiye-yi Şâhâne ve Gülhane Asker Hastanesi 1915 mezunu. Dr. Mehmet Muhlis Bey, annesi Fatih Medresesi Müderrislerinden Hüseyin...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2023
Bizim Klasikler'den Muhammediye’ye dair 3: Hz. Ömer’in Müslüman oluşu

Temmuz ayı içinde Üniversite mezunu iki gence rastladık. Muhammediye kitabını duyup duymadıklarını, görüp görmediklerini sordum. İkisi de bilmesi, hiç olmazsa duyması icap eden bölümlerden mezun idi. Görmek bir tarafa duymamışlardı bile…...

MAKALEYİ OKU
03
Ağu 2023
Bir âhir zaman Veysel’i (1927-1993)

'Kubbe-i Hadra demek - Konya Mevlânâ demek” denilmiş. Veysel Öksüz merhum da Hz. Mevlâna ve yoldaşları gibi; Konyalı olmakla kalmamış, erkenden muhibbana dahil olmuş. Anadolu'nun Türk- İslam diyarlarının çoğunda, zevkle okunan...

MAKALEYİ OKU
30
Tem 2023
‘Gören Seyfullah’ın kasdın sever ol Allah’ın dostun'

 (16.yy başı-1601) Beytin ikinci mısraı: 'Sorarlarsa niçin mestin Muhammed'in aşkındandır” Kitaba ve okumaya meraklı halet-i ruhiye muallimesi bir hanım kızımızla kütüphanede karşılaştık. Biraz sohbetten sonra yeni bir...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2023
‘Ehli Dert’ Şair Mehmed Âkif’e dair

Başlıktaki ehli dert terkibi, Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n Necât yani Mevlid'i Şerif'teki: 'Sana lâyık kullarınla hem dem et/Ehli derdin sohbetine mahrem et” beytinden mülhemdir. Yani Âkif merhumun derdi, 'Dîn...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2023
'Gör Neyledi Muhyiddin’i'

Tekrarı zevk veren bir husus var: Muteber hocalarımızdan işitmiş veya okumuş olduğumuz 'Osmanlı iki anadan süt emmiştir: Hz. Mevlâna, Muhyiddin İbni Arabi.” (N. Keklik, M. Tahralı, M. Erol Kılıç). Selçuklu ve Osmanlı, bin yıla yakın...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2023
'Bizim Klasikler'den Muhammediye’ye dair 2

Muhammediye sahibi Yazıcıoğlu Mehmed (Muhammed) 15. yy. ilk yarısında yetişen Sultan II. Murad (1421-1451) ve kısmen Fatih Sultan Mehmed devirlerini idrak eden Molla Fenâri (v.1430) Akşemseddin (v.1458) Molla Yegan (v.1436) gibi zamanın...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2023
Seyyid Battal Gazi Milletinden bir Hafız-ı Kütüb Avanoslu Mehmet Bektaş Bey

Avanos'a tayin olduğumuzda (Ekim 1985) Mehmet Bektaş Bey Kayseri-Ankara karayolu üzerindeki iri bir kasaba olan Kalaba'nın delikanlı bir ortaokul müdürü idi. Kalaba'nın zengini de çok olduğundan çocukların okumaya meylinin kuvvetli...

MAKALEYİ OKU
19
Haz 2023
Tahirü’l Mevlevî Hazretlerine minnet ve şükranla (1294/1951)

70'li yıllarda Ankara Hukuk'ta talebe idik. Ulus'ta Hacı Bayram, Sıhhiye'de Zafer Çarşısı, Maltepe'de MEB Yayınevi, Samanpazarı'nda TTK ve bir toptan kitap satıcısına sık sık uğrar, fazla paramız olmadığından...

MAKALEYİ OKU