15
Kas 2021
Moğol istilasının İslâm dünyasında meydana getirdiği etkiler

Moğol istilası (işgal) dünya tarihinin gördüğü en büyük yağma, katil ve tahrip hareketlerinden birisidir. İstila neticesinde Çin, Orta Asya, Yakındoğu ve Doğu Avrupa'nın etnik, demografik ve kültürel yapısı yeniden şekillenmiştir....

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2021
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Hoca Ahmed Yesevî etkisi

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nin ilk cildinden itibaren 'Türk-i Türkân” (Türklerin Türkü) ve 'Pirân- Türkistan” (Türkistan'n Mürşidi) diye saygıyla andığı Hoca Ahmed Yesevî'nin soyundan geldiğini birçok yerde...

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2021
Lohusa Sultan Türbesi’nin müthiş hikâyesi

Türbe İstanbul'da bulunmaktadır. İstanbul'da nasıl ki her türbenin, her tarihi mirasın bir hikâyesi varsa işte Lohusa Hatun'un da bir hikâyesi var. 'Rahime Hatun” veya 'Saliha Hatun Türbesi” olarak anılsa da halk arasındaki...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2021
Kültürümüzün sacayağını oluşturan üç unsur

Kültürle ilgili bazı tarifler şöyledir. -Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin...

MAKALEYİ OKU
27
Ağu 2021
Türklerin eski dini Şamanizm midir?

Günümüzde Şamanlık (Şamanizm), hâlâ tartışılan araştırılan bir konudur. Hatta bazı kişiler kendilerini Şaman olarak tanımlamakta, Şamanizm'den çıktıklarını ya da bu inanca henüz girdiklerini açıklamaktadırlar. Şamanlık (Şamanizm),...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2021
Tasavvuf ve felsefe ilişkisi

Fennî ilimler, varlıkları ve olayları tek tek tahlil ederek, onların özeliklerini genel kaideler hâlinde ifade etmeye çalışırlar. Buna 'tabiat kânunları” denir.  'Felsefenin sahası” ise bütün bu ilimlerin ortaya koyduğu...

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2021
Osmanlı’da işçi haklarına dair bir misâl

Osmanlı döneminde işçinin sosyal hakları var mıydı, varsa nelerdi? Sendika ve sendikal hakları var mıydı? Süleymaniye Camisi'ni yaptıran cihan padişahı muhteşem Kanuni Sultan Süleyman'ın daha temel atılmadan verilmiş bir fermana...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2021
Osmanlı’nın yetiştirdiği büyük devlet adamı: Özdemiroğlu Osman Paşa

Meş'aleler Harbi'nin muzaffer kumandanı ve 'Kafkasya Fâtihi” namıyla bilinmektedir. 1527-1585 yılları arasında yaşamıştır. On altıncı yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarındandır. Babası, Yemen ve Habeş fetihleri ile tanınmış,...

MAKALEYİ OKU
23
Haz 2021
İslâm’ın şanlı aydınlığında yıkanmış Türk töresi

Türk dilinde töre, Türk milli vicdanına hâkim olan genel hukuk prensipleri manasında kullanılmaktadır. Eski Türkler'in yazısız hukukudur. Töre hükümleri değişmez değildir. Türk hükümdarları yerine ve zamanın icaplarına göre ve...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2021
İstanbul’un fethinde bulunan Ubeydullah Ahrâr Hazretleri

Türkistan'ın büyük velilerinden olan Ubeydullah Ahrâr Hazretleri, Hâce-i Ahrâr (hürlerin şeyhi) diye de meşhurdur. Gönlü, dünya malından ve iki cihan kaygısından âzâde olduğu için kendisine bu ismin verildiği nakledilir. Hicrî 806...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2021
Sen Kadir Gecesi nedir, bilir misin?

Ramazan gecelerinden bir gecedir, 'Kadir Gecesi.” Çok bereketli ve hayırlı bir gecedir o. Kur'an-ı Kerim'de O'nun bin aydan daha üstün olduğu bildirilmiştir. Bin ay seksen üç sene dört ay eder. Bu geceyi ibadetle geçirmek...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2021
Siyasi, dini ve kültürel boyutlarıyla halifelik makamının serencamı

Klasik İslâmî literatürde hilafet, Hz. Peygamber'den sonraki devlet başkanlığı makamını, halife ise Hz. Muhammed'in (s.a.v) vefâtından sonra onun vekîli olarak din ve dünya işlerinde bütün Müslümanların başı, aynı zamanda...

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2021
Kasidetü’l Hamriyye ile İlahi aşkı idrak etmek üzerine

Tasavvuf edebiyatının doruklarına tırmanmış büyük bir sufi-şair olan İbn Farız'ın, Kasidetü'l Hamriyye adlı şiirine (eserine), muhakkik bir ulu sufi-düşünür olan Davud el-Kayseri, üç bölümden oluşan bir girişle bir şerh...

MAKALEYİ OKU
11
Şub 2021
Ayasofya ile ilgili tarihi efsaneler

  Ayasofya tarih boyunca İstanbul denildiğinde ilk akla gelen kentsel imgelerinden biri olmuştur. Bu büyük mabed İstanbul'la özdeşleşmiştir. Tarihi ve mimari özellikleri bakımından önemli bir yere sahip olan Ayasofya inşa edildiği...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2021
Seksen iki yaşında şehidlik mertebesine erişen hafız Abdülezel Paşa kimdir?

1400 yıllık İslâm tarihi içinde İslâm'ı mükemmele en yakın bir seviyede anlayıp gerçekleştirmek ve onu hâricî düşmanlarına karşı korumak yönünden Osmanlı asırları, asr-ı saâdetten sonraki en yüce devirlerdir. Bu mükemmelliği...

MAKALEYİ OKU
19
Oca 2021
Arif Nihat Asya’nın bayrak sevgisi ve mazi özlemi

Bayrak şairi Arif Nihat Asya 7 Şubat 1904 tarihinde doğdu ve 5 Ocak 1975 tarihinde vefat etti. Ölümle ilgili şöyle bir rubaisi vardır; Çağlarla sular, hiç geri akmazlar mı? Bir kerrecik olsa hiç geri bakmazlar mı? Dünyasına ayda yılda Arif...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2021
Atabetü’l-Hakayık’ta yer alan hadis-i şerifler nelerdir?

Edip Ahmed Yükneki ‘nin eseri olan, Atabetü'l-Hakayık, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat'it- Türk ve Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig gibi Türk edebiyatının ilk döneminden günümüze kadar ulaşabilen edebiyatımızın önemli...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2021
Fuzuli’den; Peygamberler Efendisi Hz. Muhammed’in ahirete irtihali

Her zaman, basiret gözü ile gece ve gündüz safhalarını inceleyen hakikat erbabına ve bilgi sahiplerine malum olmuş ve her zaman ferasetle yılların geçişini müşahede eden, 'ileri görüşlü” kimseler ve idrak sahipleri arasında açıklanmıştır...

MAKALEYİ OKU
21
Ara 2020
Nizam-ı âlem davası için cehd eden bir hanedan: Osmanoğulları

Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman adlı eserinde, Osmanlıların soyunun adları şöyle anılmaktadır: Nuh Peygamber'in, selam onun üzerine olsun, oğlu Yafes'in oğlu Maçi'nin oğlu Çin'in oğlu Turmuş'ın oğlu...

MAKALEYİ OKU
03
Ara 2020
Fazilet; ilmiyle amel etmektir

İlim, insanı ulvi derecelere yükselten bir araçtır. İlimle amel etmek fazilettir. Peygamberimiz (sav) ilmiyle amel etmeyen âlimi, cahille aynı seviyede tutmuştur. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz(sav) şöyle buyurmuştur: 'Kıyamet günü...

MAKALEYİ OKU
16
Kas 2020
El-Hacc Mâlik el-Şahbâz (Malcolm X)’ın cihadı

Malcolm X, uzaklardaki karanlık bir kuyudan, zorlu, tehlikeli bir tırmanışla zemine, oradan da mümkün olan en yüksek noktaya erişmeyi başaran, hem kendi hayatını hem de öncülük ettiği mazlum insanların hayatını anlamlandıran, yaşadığı...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2020
Peygamberimiz nasıl bir kumandandı ve silah arkadaşları kimlerdi?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), savaş stratejisini çok iyi bilen düşmanın savaş planlarını, savaşma şekillerini çok iyi analiz eden ve buna göre düşünerek harekete geçen son derece akıllı, dirayetli bir ordu komutanı idi. Bazen...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2020
“Hiç akletmez misiniz?” emrince düşünce hürriyeti

Her din, her sistem aklı kullanmaya mecburdur. İnsanlar dinleri akılları ile araştırırlar kabul veya reddederler. Bu nedenle de İslâm'da akıl ihmal edilemez temel bir durumdur. Akıl; insanı hayra ve Allah'a götürmelidir. İslâm dini,...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2020
Fuzuli’nin dev eserinde Leyla’dan Mevla’ya varan aşk

Hadise 7. asırda Arabistan'da geçer.  Ben-i Amir kabilesine mensup olan Kays (Mecnun), zengin ve asil olan bir Arap beyinin oğludur. Daha sonra 'Mecnun” lakabıyla tanınacak olan Kays, ilkokula gittiği sıralarda Leyla'ya rastlar....

MAKALEYİ OKU

banner26