07
Mayıs 2021
Sen Kadir Gecesi nedir, bilir misin?

Ramazan gecelerinden bir gecedir, 'Kadir Gecesi.” Çok bereketli ve hayırlı bir gecedir o. Kur'an-ı Kerim'de O'nun bin aydan daha üstün olduğu bildirilmiştir. Bin ay seksen üç sene dört ay eder. Bu geceyi ibadetle geçirmek...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2021
Siyasi, dini ve kültürel boyutlarıyla halifelik makamının serencamı

Klasik İslâmî literatürde hilafet, Hz. Peygamber'den sonraki devlet başkanlığı makamını, halife ise Hz. Muhammed'in (s.a.v) vefâtından sonra onun vekîli olarak din ve dünya işlerinde bütün Müslümanların başı, aynı zamanda...

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2021
Kasidetü’l Hamriyye ile İlahi aşkı idrak etmek üzerine

Tasavvuf edebiyatının doruklarına tırmanmış büyük bir sufi-şair olan İbn Farız'ın, Kasidetü'l Hamriyye adlı şiirine (eserine), muhakkik bir ulu sufi-düşünür olan Davud el-Kayseri, üç bölümden oluşan bir girişle bir şerh...

MAKALEYİ OKU
11
Şub 2021
Ayasofya ile ilgili tarihi efsaneler

  Ayasofya tarih boyunca İstanbul denildiğinde ilk akla gelen kentsel imgelerinden biri olmuştur. Bu büyük mabed İstanbul'la özdeşleşmiştir. Tarihi ve mimari özellikleri bakımından önemli bir yere sahip olan Ayasofya inşa edildiği...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2021
Seksen iki yaşında şehidlik mertebesine erişen hafız Abdülezel Paşa kimdir?

1400 yıllık İslâm tarihi içinde İslâm'ı mükemmele en yakın bir seviyede anlayıp gerçekleştirmek ve onu hâricî düşmanlarına karşı korumak yönünden Osmanlı asırları, asr-ı saâdetten sonraki en yüce devirlerdir. Bu mükemmelliği...

MAKALEYİ OKU
19
Oca 2021
Arif Nihat Asya’nın bayrak sevgisi ve mazi özlemi

Bayrak şairi Arif Nihat Asya 7 Şubat 1904 tarihinde doğdu ve 5 Ocak 1975 tarihinde vefat etti. Ölümle ilgili şöyle bir rubaisi vardır; Çağlarla sular, hiç geri akmazlar mı? Bir kerrecik olsa hiç geri bakmazlar mı? Dünyasına ayda yılda Arif...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2021
Atabetü’l-Hakayık’ta yer alan hadis-i şerifler nelerdir?

Edip Ahmed Yükneki ‘nin eseri olan, Atabetü'l-Hakayık, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat'it- Türk ve Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig gibi Türk edebiyatının ilk döneminden günümüze kadar ulaşabilen edebiyatımızın önemli...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2021
Fuzuli’den; Peygamberler Efendisi Hz. Muhammed’in ahirete irtihali

Her zaman, basiret gözü ile gece ve gündüz safhalarını inceleyen hakikat erbabına ve bilgi sahiplerine malum olmuş ve her zaman ferasetle yılların geçişini müşahede eden, 'ileri görüşlü” kimseler ve idrak sahipleri arasında açıklanmıştır...

MAKALEYİ OKU
21
Ara 2020
Nizam-ı âlem davası için cehd eden bir hanedan: Osmanoğulları

Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman adlı eserinde, Osmanlıların soyunun adları şöyle anılmaktadır: Nuh Peygamber'in, selam onun üzerine olsun, oğlu Yafes'in oğlu Maçi'nin oğlu Çin'in oğlu Turmuş'ın oğlu...

MAKALEYİ OKU
03
Ara 2020
Fazilet; ilmiyle amel etmektir

İlim, insanı ulvi derecelere yükselten bir araçtır. İlimle amel etmek fazilettir. Peygamberimiz (sav) ilmiyle amel etmeyen âlimi, cahille aynı seviyede tutmuştur. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz(sav) şöyle buyurmuştur: 'Kıyamet günü...

MAKALEYİ OKU
16
Kas 2020
El-Hacc Mâlik el-Şahbâz (Malcolm X)’ın cihadı

Malcolm X, uzaklardaki karanlık bir kuyudan, zorlu, tehlikeli bir tırmanışla zemine, oradan da mümkün olan en yüksek noktaya erişmeyi başaran, hem kendi hayatını hem de öncülük ettiği mazlum insanların hayatını anlamlandıran, yaşadığı...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2020
Peygamberimiz nasıl bir kumandandı ve silah arkadaşları kimlerdi?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), savaş stratejisini çok iyi bilen düşmanın savaş planlarını, savaşma şekillerini çok iyi analiz eden ve buna göre düşünerek harekete geçen son derece akıllı, dirayetli bir ordu komutanı idi. Bazen...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2020
“Hiç akletmez misiniz?” emrince düşünce hürriyeti

Her din, her sistem aklı kullanmaya mecburdur. İnsanlar dinleri akılları ile araştırırlar kabul veya reddederler. Bu nedenle de İslâm'da akıl ihmal edilemez temel bir durumdur. Akıl; insanı hayra ve Allah'a götürmelidir. İslâm dini,...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2020
Fuzuli’nin dev eserinde Leyla’dan Mevla’ya varan aşk

Hadise 7. asırda Arabistan'da geçer.  Ben-i Amir kabilesine mensup olan Kays (Mecnun), zengin ve asil olan bir Arap beyinin oğludur. Daha sonra 'Mecnun” lakabıyla tanınacak olan Kays, ilkokula gittiği sıralarda Leyla'ya rastlar....

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2020
Peygamberimizin kâtipleri

Hz. Muhammed (s.a.v) ümmî (okuma yazması olmayan) bir Peygamber olduğu için kendisine inen âyetlerin, gönderdiği mektupların, diğer evrakların ve savaş ganimetlerinin yazılmasını, gelen mektupların tercümesini okuma yazması olan sahabeye...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2020
Devlet-i Aliyye Muhammediyye: Osmanlı İmparatorluğu

"Devlet-i Aliyye Muhammediyye” de denilen Osmanlı Devleti, 623 senelik şanlı tarihi boyunca 60 kadar ülkeyi hâkimiyeti altına alıp adalet dağıtarak idâre etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, tarihte kurulmuş en büyük Türk devletlerinden birisidir....

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2020
Edip Ahmed Yükneki ve Atebetü’l-Hakayık

Edip Ahmed Yükneki, XI. yüzyıl sonlarıyla XII. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Karahanlı dönemi Türk şairidir. Yüknek'te doğduğu için Edip Ahmed Yükneki adını almıştır.  Tefsir, hadis, fıkıh gibi İslâmî ilimleri...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2020
Zaman, mekân aşıp gelmiş kahramanlar

Tarihimizde, edebiyatımızda, sosyal hayatımızda hep kahramanlar ve kahramanlıklar vardır. Kimdir kahraman? Kime denmeli? İyi, güzel, başarılı, öne çıkan davranışlardan hangisidir kahramanlık? Kahramanlık şehvetle değil, aşkla, sadakatle...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2020
Kudüs’ün fethinde Mescid-i Aksa’da okunan ilk hutbe

Miladi 2 Ekim 1187/Hicri 27 Recep 583 tarihinde Cuma günü Selahaddin-i Eyyubi Kudüs'ü fethederek Mescid-i Aksa'ya giriyordu. O gün Cuma namazı kılmak mümkün olmadı. Çünkü Haçlılar, Mescid'in mihrabını depo hâline getirmişler,...

MAKALEYİ OKU
01
Eyl 2020
Kutadgu Bilig’de devlet görevlilerinin taşıması gereken nitelikler nelerdir?

Bir bilge olan Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseri, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, kısacası yaratılışımızdan itibaren bu dünyada ve ahirette mutluluğu yakalayabilmek, kurtuluşa erebilmek için gerekli olan bilgileri vermektedir....

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2020
Aşere-i Mübeşşere kimlerdir, hususiyetleri nelerdir?

Aşere-i Mübeşşere, Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahâbîdir. Kaynaklarda, 'el-aşeretü'l-mübeşşere”, 'el-mübeşşerûn bi'l-cenne”, 'el-aşeretü'l-meşhûdü...

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2020
İslâmiyet’te ve Osmanlı Devleti’nde vakıf anlayışı

Vakıf; mülkü olan bir kimsenin malının belli ve kıymetli bir bölümünü, menfaatini bir şarta bağlamadan Müslüman veya zimmî (gayr-i Müslim vatandaş), bütün veya belli fakirlere Allah rızası için terk etmesi demektir. Mal ve hizmetlerin,...

MAKALEYİ OKU
11
Ağu 2020
Divan-ı Lügat’it Türk’teki yörük kültürü

Asil bir soya mensup bulunan Kaşgar'lı Mahmud ilmiye sınıfına mensup bir bilgedir. Bize büyük bir miras, büyük bir abide olarak bıraktığı Divan-ı Lügat'it Türk adlı eserini yazarken Türk ellerini (illerini), yaylalarını, kışlalarını,...

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2020
Kötü ahlâk eğitimle değiştirilebilir mi?

Allah, insanı, içinde iyiliğe de kötülüğe de yöneliş potansiyeli bulunan bir varlık olarak yarattı. İnsan, eğitim yoluyla yeni yeni bilgiler edinebilen bir varlıktır. İnsan, yeni bilgiler edinerek başarıya ulaşabildiğine göre acaba, ahlâk...

MAKALEYİ OKU

banner26