26
Mayıs 2023
Kendi zindanında arınmış bir zihnin notları

Özgürlük için savaşanları hapsetmek büyük bir korkunun göstergesidir ve bu hapis müstakbel zaferin ayak sesidir. Dünya tarihinde örneğini çokça gördüğümüz tutuklu özgürlük savaşçılarının içinde Batı medeniyetini, Uzak Doğu ve...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2023
Manevi huzurun sırrı mahremiyet

'Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın.” (Maide Suresi, 101) İnsanın kadim meselelerinden biri olmakla birlikte günümüzde sıkça dillendirilen sorunlardan biri de huzursuzluk. Gün içerisinde...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2022
Edebiyatın tutkulu dostları

Hayatı anlamlı kılan eylemlerden ziyade birlikteliklerdir. İnsan, biriktirdiği dostlar hürmetine saygıyla anılır. Bir dost meclisinde, sıcak birer çay eşliğinde yapılan sohbetlerin ardından gelen iç çekişler inşa eder insanın kişisel...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2021
Âşık usanma hakkını saklı tutar

Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası (Yunus Emre) İnsanın kendini tanıması ve kendinden yola çıkarak varlık âlemini anlamlandırması insan oluşunun bir gereğidir. İnsan kayıptır ve kendini bulmaktan mesuldür. Kendini bulan insan öz...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2021
Kendini arama yolculuğu olarak tasavvuf

'Men arafe nefsehû fekad arafe Rabbehu” İnsan âlemde hep bir arayış içindedir. Arayanın bir yitiği vardır. İnsanın yitiği ise hakikattir. Şeytanın vesvesesiyle Allah'ın çizdiği sınırları aşan Hz. Âdem(a.s.), kendine zulmedenlerden...

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2020
Bir medeniyet müjdesi: Hacer Günlüğü

Medeniyet suyla kurulmuş, su ise rahmet olarak indirilmiştir. Bu nedenle medeniyetin özünde rahmet vardır. Bugün İslam âleminin içine düştüğü buhranın esas sebebi medeniyetin özündeki rahmetin yitirilmesidir. İshak Aslan, 'Hacer Günlüğü”nde...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2020
Medeniyet, Şehir ve Müslüman

İslâm dini, şüphesiz son gerçek din olmanın yanında insana uhrevî bir derinliği ve dünyevî bir genişliği birlikte tasavvur etmesini salık veren bir dindir. Bu çerçeveden bakıldığında Müslüman, ne bir Hristiyan gibi uhrevî ne de bir...

MAKALEYİ OKU
20
Eki 2020
Zamandan bağımsız bir ekol; Anadolu irfanı

Günümüz insanın en belirgin problemlerinden biri; görünür olma gayreti ve görünememe korkusudur. Sosyal medyanın sağladığı imkânlar ve kapitalizmin bireyi müşteri, her türlü değeri meta olarak gördüğü gerçeği göz önünde bulundurulduğunda...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2020
Mehmet Akif’i nasıl okumalıyız?

Bir yazarın büyüklüğü üzerinde yazılanların ya da söylenenlerin çokluğundan ziyade yazılamayanların, söylenemeyenlerin çokluğundadır zira hakikat; laf oyunlarıyla geçiştirilemez. Bir kesimin görmezden geldiği, göstermek istemediği;...

MAKALEYİ OKU
12
Ağu 2020
Akledip doğru yolu bulalım diye: Kuran’dan Hikâyeler

'Dinle neyden kim hikâyet etmede Ayrılıklardan şikâyet etmede” Bu dizelerle başlıyor Mevlana'nın Mesnevi'si. Ney'den kasıt insandır. Ayrılıksa öz yurdumuz olan Cennet'ten indirilişimize işaret eder. Bizim kadim hikâyelerimiz...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2020
Edebi ve tasavvufi bir figür olarak Şeyh Bedrettin

Tarihi şahsiyetler günümüze şüphesiz çeşitli süzgeçlerden geçmek suretiyle yansırlar. Kimi zaman resmi ideoloji, kimi zaman yanlı tarih yazıcılığı, kimi zamansa tahrip edilmiş belgeler bu süzgeçleri oluşturur. Tarihçiler, gazeteciler,...

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2020
Tanımadığımız bir kuşağı eğitmenin çıkmazları

Büyüklerimizden duymaktan hoşlanmadığımız laflar genelde 'Bizim zamanımızda…” ya da 'Şimdiki çocuklar…” gibi yargılayıcı ve hatta suçlayıcı ifadelerle başlar. Tarih biliminin en önemli ilkelerinden biri; olayları gerçekleştikleri...

MAKALEYİ OKU