24
Haz 2020
Faiz, zulmün ve sömürünün lokomotifidir

Hacim olarak küçük ama içeriği açısından oldukça faydalı olan 'Faiz Ayetinin Tefsiri” kitabı Seyyid Kutub'un faiz hakkında bilinmesi gereken her şeyi açıkladığı bir kitap. Adı üzerinde aynı zamanda bir tefsir kitabı… İşin...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2020
İngiliz seyyahlarını şaşırtan âdetlerden biriydi misafirperverlik

Gökkubbe Yayınlarından çıkan İngiliz Seyahatnamelerinde Osmanlı Toplumu ve Türk İmajı isimli kitap, dışarıdan nasıl göründüğümüzü anlatıyor. Özellikle on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı ülkesine gelen gezginlerin ülkelerine gittiklerinde...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2020
Tarih toplumlar için bir erken uyarı sistemidir

Tarihin Gör Dediği, bir hatırlatma kitabı. Tarihsel olaylar üzerinden yapılan benzetmeler ve kurulan ilişkilere rastlıyoruz kitapta. Ben, Koray Şerbetçi'yi hem dil hem de üslup açısından çok rahat ve kolay okuyorum. Konuşmalarında olduğu...

MAKALEYİ OKU
05
Haz 2020
‘Boyalı Kuş’ bir daha hiç gülmeyecek bir çocuğun hikâyesi

Boyalı Kuş, Polonyalı yazar Jerzy Kosinski'nin ilk ve en önemli eseri. Onu üne kavuşturan da bu eseridir. Boyalı Kuş ismini hiçbir zaman öğrenemediğimiz bir çocuğun hikâyesi. Bu çocuk eserin müellifi Jerzy Kosinski'den başkası...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2020
Yazarı bilinen ilk Osmanlı tarihi

Tevârîh-i  Ȃli Osmân ya da Osmanoğullarının Tarihi, Ȃşık Paşazade'nin yazarı belli olan ilk Osmanlı tarihi eseri olması dolayısıyla çok değerli bir kitap. Eser, Gökkubbe Yayınları tarafından yayımlanmış, Prof. Dr. M. A....

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2020
Hâkim et-Tirmizî’den bir hikmet hazinesi

Kitabın yazarı Hâkim et-Tirmizî çok yönlü bir âlim. Ona yakıştırılan sıfatlar arasında imam, muhaddis, hafız ve zahid gibi sıfatların yanında hâkim sıfatı da vardır. Risale Yayınlarından çıkan 'Kur'an ve Sünnetteki Misaller”...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2020
Hıristiyan dünyanın İstanbul fethini hazmetmesi mümkün mü?

'Bizans'ın Düşüşü”, İnsanlığın Yıldızının Parladığı anlar kitabının içinde yer alan bir bölüm. Ayrıca bir kitap olarak da basılmaktadır. Stefan Zweig'in tarihsel olaylarla ilgili kimilerini biyografi formatında kaleme...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2020
Bir dağın çöküşü gibiydi Hz. Ömer’in (ra) şehadeti

Hz. Ömer denildiğinde ilk aklımıza gelen onun adalet anlayışıdır. 'Adalet mülkün temelidir” özlü sözüyle onun adalet anlayışının en somut halini görürüz. Herkes bilir ki bu sözde mülkten kasıt devlettir. Hz. Ömer mahkemelerin...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2020
Sekülerleşme, Katolikliğin ürettiği “öteki”dir

Bir din, din dışı ya da dinî hassasiyetler dışı bir yaşamı teşvik edebilir mi? Peki böyle bir yaşamın sebebi olabilir mi? Taceddin Kutay, Sekülerleşmenin Hristiyan Kökleri kitabında bizim açımızdan farklı konulara temas ediyor. Konuya...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2020
Vahdet-i şuhûd nazariyesinin mimarı İmam-ı Rabbanî

İmam-ı Rabbanî'yi anlatan bu eserin yazarı Ebu'l Hasen en-Nedvi 1914 Hindistan doğumludur. Eser, daha önce yine Risale Yayınlarından çıkan İslâm'da Fikir ve Davet Önderleri kitabının devam kitabıdır. Kitap bir biyografi kitabından...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2020
Pikaresk romanın ilk örneği: Tormesli Lazarillo

On altıncı yüzyıl İspanyası... Açlık, sefalet ve rezalet kol kola. Toplum erdemli şövalye romanlarıyla uyuşturulmuş, gerçeklikten uzak pastoral romanlarla oyalanmış... Devlet geniş sınırlarına rağmen halkını memnun edememiş, ekonomik...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2020
Derinliklerinde nice cesetler saklayan karanlık bir göldür, geçmiş

Ortada aydınlatılması gereken bir cinayet var. Maktulün, dedektif Gemma açısından tanıdık biri olması ve tanıdık bir çevrede öldürülmüş olması daha da dikkatleri çekiyor. Gölde bulunmuş bu cesedin sırlarına ulaşmak için olağanüstü...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2020
‘Bunu Herkes Bilir’ peki ama nasıl?

Her zaman söylenen bir sözü hatırlatarak başlamak isterim: 'Tarihi tarihçilere bırakınız. "Bunu Herkes Bilir" kitabında gerçekten de tarih; tarihçi birine, Emrah Safa Gürkan'a bırakılmış. Emrah Safa Gürkan akademik çevrede de,...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2020
1915 olaylarına Soykırım Sözleşmesi üzerinden bakmak

Her yılın Nisan ayında ülke olarak bir stresin, bir sinir harbinin içinde buluyoruz kendimizi. Bu zamanlarda Avrupa'da özellikle Fransa'da Ermeni kökenli gruplarca parlamento ve sivil toplum kuruluşları düzeyinde bir tahrik başlatılıyor...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2020
Türk edebiyatının en ünlü polisiye serisi Cingöz Recai

Yakışıklı mı yakışıklı, boylu mu boylu, dilli mi dilli, sahtekâr mı sahtekâr, hızlı mı hızlı, becerikli mi becerikli bir adam: Cingöz Recai. Peyami Safa'nın biraz da Arsen Lüpen'i hatırlatan unutulmaz karakteri aynı zamanda...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2020
Bizanslılardan önce İstanbul’da kimler yaşadı?

Erhan Altunay, mitoloji, paganizm, sanat tarihi ve dinler tarihi ile ilgili de yetkin isimlerden birisi. Bu konuları kapsayan kitapları, seminerleri var. İstanbul'un Pagan Çağı da tam olarak bu konularla ilgili bir kitap. Yazar, İstanbul'un...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2020
Halit Ziya Uşaklıgil’in oğlunun intiharını anlattığı kitap: Bir Acı Hikâye

Bir an olsun o acıyı unutmak ve paylaşmak, unuttukça ve de paylaştıkça hafifletmek arzusuyla bir evladın ardından onun hatırasını yaşatacak bir kitap: Bir Acı Hikâye… Gerçekten de acı bir hikâye… Halid Ziya Uşaklıgil, oğlu Halil Vedad'ın...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2020
Hitler'in efsane komutanı Çöl Tilkisi Rommel

Şüphesiz gerek Birinci Dünya Savaşı gerekse de İkinci Dünya Savaşı dünya savaşı olarak başlamadı. Birincisinde ilk muharebenin diğer muharebelere yol açarak savaşı büyüttüğünü söyleyebiliriz. İkincisinde ise savaşa daha meraklı...

MAKALEYİ OKU
25
Mar 2020
Doğaya ve William Blake’e ironik bir methiye

İşin siyasi, ekonomik, edebi, bilimsel tarafları hep beraber düşünüldüğünde Nobel ödülleri daima tartışmaları beraberinde getirir. Bazen bu ödüllerin kimlere verilmesi gerektiği tartışılırken bazen de kimlere verilmemesi gerektiği tartışılır....

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2020
İnsanın temel dürtüsü ruhunu tatmin etme duygusudur

Mark Twain'in belirli kişilere dağıtılmak üzere kaleme aldığı İnsan Nedir, sayılı olarak basılmış bir kitap. 250 adet basılan eserin Türkiye'deki baskısı 240. nüshasından tercüme edilmiş. İnsan Nedir bir diyalog kitabı....

MAKALEYİ OKU
12
Mar 2020
Fethi Gemuhluoğlu’na göre bir Müslüman, tenkidle değil tebliğ ile yükümlüdür

Dostluk Üzerine kitabının ana temasını Fethi Gemuhluoğlu'nun 22 Kasım 1975 tarihli konuşması oluşturmaktadır. Bu konuşma, doğaçlama bir şekilde ilerlemiş ve 'dostluk üzerine” yapılmış son derece güzel bir konuşma olarak kayıtlara...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2020
Gerçeğin onu arayan gözler kadar yüzü var, diyor ‘Trendeki Derviş’

Bir soruşturmanın tam orta yerinde buluyoruz kendimizi Trendeki Derviş'i okurken. Hem de bir cinayet soruşturmasının... Dedektif geldiğine ve herkesi sorguladığına göre ortada polisiye bir vaka var demektir. Dedektif kendinden emin bir biçimde...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2020
Doğu’nun kendisine yabancılaşmış evlatlarından biri: Amin Maalouf

Amin Maalouf'un Ortadoğu'ya, kültürüne, halklarına ve gelenekselleşmiş ve bitmek tükenmek bilmeyen hareketler zincirine bakışını yalnızca son kitabı Uygarlıkların Batışı ile anlayabilmek mümkün değildir. Şüphesiz Amin Maalouf'u...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2020
Modern Mısır’ın panoraması gibi Kahire Modern

İleride olaylar örgüsüne emek verecek karakterleri tanıtarak başlıyor Necib Mahfuz, Kahire Modern'e. Dört arkadaş henüz tam bağımsız olamamış Mısır'ın sokaklarında geziyor ve kendi dünya görüşleri ve hayat planlarıyla yaşayıp...

MAKALEYİ OKU

banner26