25
Oca 2023
Seyyid Kutub'un kaleminden: “İslâmî Düşüncenin Özellik ve Esasları”

Orijinal adı Hasaisu et-Tasavvuri'l İslamiyye ve Mukavvimati olan ve iki cilt halinde basılan 'İslâmî Düşüncenin Özellik ve Esasları”, İslâm düşüncesini ve esaslarını diğer kavram ve görüşlerden ayıran bir metot kitabı....

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2023
Osmanlı Devleti’nde Türk-Ermeni ilişkileri nasıldı?

Türk-Ermeni ilişkilerinin seyrini okuduğumuz "Osmanlı Devleti'nde Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri", tarihi gerçekleri ortaya koyuyor. Gürsoy Şahin, Selçuklulardan itibaren Türk-Ermeni ilişkilerinin hangi aşamalardan geçtiğini izah...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2022
Ölüm, iktidar ve intikam: Bir Osmanlı sergüzeşti olarak “Surnâme”

Bir ölüm iktidar mücadelesi, sultanlara yaraşır ihtişamlı bir tören öncesi meydana gelen verenlerin planlarını öne almasına sebebiyet verir mi? Sonuçta ölen sadrazamdır ve onun yerine geçmeyi hayal eden kişiler devlet katında belirli...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2022
Allah'ın dinine "Nasıl Davet Edelim?"

Muhammed Kutub, "Nasıl Davet Edelim?" ile Müslümana önemli bir görevi hatırlatıyor. Elbette ki Müslüman, öncelikli olarak inancına uygun olarak yaşayabileceği bir ortam ister. Bunun için mücadele eder, savaşır ve dolayısıyla hakkını arar....

MAKALEYİ OKU
16
Kas 2022
Fıkıh usulüne göre “Evlenme ve Sonuçları”

Aile, toplumun temelidir. İslâm'ın aileye verdiği değerin ana fikrinde de bu gerçek yatar. İslâm, daima birlik olmayı, dışarıdan gelebilecek tehlikeleri birlik olarak bertaraf etmeyi, bu anlamda yardımlaşmayı ve birbirine destek olmayı...

MAKALEYİ OKU
02
Kas 2022
“Hadislerle Cehennem ve Cehennem Ehli”

"Hadislerle Cehennem ve Cehennem Ehli" ya da orijinal adıyla 'Zikru'n Nar Ecaren Allahu Minha”, Nablus doğumlu âlim Abdulğani el-Makdisi tarafından yazılmış, adından da belli olduğu gibi bir hadisler kitabıdır. Kitabın orijinalinde...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2022
Ahmet Vefik Paşa’dan "Atalar Sözü"

"Atalar Sözü" ya da "Müntehabâ't-ı Durûb-ı Emsâl", Ahmet Vefik Paşa'nın atasözleri derlemesidir. İkinci baskıdan örnek alınarak hazırlanan bu çalışmada Giriş ve Sonuç dışında dört ana bölüm vardır. Prof. Dr. Recep Duymaz,...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2022
“Günahların Kefaretine Dair Allah Resulünün (s.a.) Müjdeleri”

Şüphesiz ki insan bazıları küçük, bazıları büyük olmak üzere hatalar yapar, günahlar işler. Bu hatalardan dönmek ve aynı günahları işlememek yine kendi elindedir. Hiç hata yapmayan kimse yoktur. Peygamberlerin bile zerre ile ölçülecek...

MAKALEYİ OKU
30
Eyl 2022
İbn Kayyım el-Cevziyye’den: Resulullah (s.a.) Efendimizin Fetvaları

Resulullah (s.a.) Efendimizin Fetvaları, İbn Kayyım el-Cevziyye'nin yazdığı bir hadisler ve fetvalar kitabıdır. Şüphesiz ki fetva verebilmek için dini konularda ileri derecede bilgi sahibi olmak gerekir. Kısıtlı bilgilerle verilen fetvalar...

MAKALEYİ OKU
21
Eyl 2022
İmam Nevevî’den sadırlara şifa bir kaynak eser: Riyâzu's Sâlihîn

'Riyâzu's Sâlihîn Tercümesi ve İzahı”, İmam Nevevî tarafından derlenmiş bir hadisler kitabıdır. Bu kitapta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.) örnek yaşamından kesitlere yer veriliyor, O'nun meseleler karşısında...

MAKALEYİ OKU
07
Eyl 2022
Sekiz yıl hüküm süren bir cihan saltanatı: “Yavuz: Adaletin Kılıcı”

'Yavuz: Adaletin Kılıcı", M. Mücahit Küçükyılmaz'ın yazdığı bir Yavuz Sultan Selim romanı. Geçmişin muhasebesi ile başlayan romanda Yavuz'un Trabzon'daki şehzadelik günlerinden itibaren aşama aşama sultanlığa giden...

MAKALEYİ OKU
24
Ağu 2022
İstatistiğin tarihsel sürecine dair: Şansın Terbiye Edilişi

'Şansın Terbiye Edilişi”, Kanada doğumlu akademisyen Ian Hacking'in kaleme aldığı içinde olasılık hesaplarının olduğu, zaman zaman önermelere denk geldiğiniz tarihi süreci hiç elden bırakmayan bir eser. Eser, benzer konuları...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2022
Tarihin karasularında batmayan bir hazine: Endülüs

İslâm dünyasının en acı verici kayıplarından bir tanesi de Endülüs'ün kaybıdır. Endülüs'ün kaybı alelade bir toprak kaybının çok çok ötesinde bir medeniyetin, bir kültürün yok edilmesini de içerir. En acımasız orduların...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2022
Bir Orta Çağ okuması: Orta Çağ Avrupa’sında Gündelik Yaşam

Orta Çağ bizlere adı gibi ara çağ gibi gelir. Yani önceki çağlar çok ileriymiş Orta Çağ'a gelince barbarlık, yobazlık hâkim olmuş, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesiyle ya da Rönesans ile tüm bu barbarlıklar ve...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2022
Bir mekân özelinde tipoloji kaosu: Diğer Ev

Kanada doğumlu yazar Rachel Cusk tarafından kaleme alınan Diğer Ev, tam adı söylenmeyen M isimli bir kadının Jeffers adlı birine anlattığı olaylardan oluşuyor. Anlatılanların genel olarak duygu dünyasının bir yansıması ve subjektif yorumlardan...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2022
Müminin miracı, gözümüzün nuru: Namaz

Namaz, en önemli ibadetlerin başında gelir. Namazın farz oluşu üzerinde herhangi bir şüphe ya da ihtilaflı bir durum yoktur. Bu ibadetin farz ibadet olduğu gerek kitap, gerek sünnet ve gerekse de icma ile sabittir. Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî, namaz...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2022
Sömürgeci zihniyetin en cesur hamlesi: “Hedefteki Osmanlı-100 Yıllık Komplo”

Selim Atalay, Hedefteki Osmanlı: 100 Yıllık Komplo'yla geçmeyen bir yarayı tüm yönleriyle ele alıyor. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi ve devamında gelişen olaylar ve en önemlisi günümüze etkileri beyin...

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2022
Vehbe Zuhaylî’den bir başucu kaynağı: Hac ve Umre

Suriyeli âlim Prof. Vehbe Zuhaylî tarafından yazılan Hac ve Umre kitabında bu iki ibadete ilişkin birçok bilgi ve teknik açıklama yer alıyor. Kitapta mezheplere göre hac ve umrenin hükümleri bulunmakta ve mezhepler arasında farklılık arz eden...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2022
İbn'ül-vakt olabilmek için: Gecikmeye Övgü

Héléne L'Heuillet, "Gecikmeye Övgü-Zaman Nereye Gitti?" isimli eseriyle hayatın akışı içerisinde hissedemediğimiz bazı duyguları hatırlatıyor ve aynı zamanda bir çıkmazın içinde koşuşturup dururken frene basıp ne yaptığımızı...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2022
Çizgi sanatıyla mâna âleminde seyir ve seyahat

Ömer Lekesiz 'Çizgi Sanatında Dil ve Mesaj” kitabında; zor bir konuyu, en azından bana zor gelen bir konuyu inceliyor. Hasan Aycın Çizgilerinden Örneklerle Çizgi Sanatında Dil ve Mesaj, çizgi sanatını, resim sanatını, imgelemeyi, sembolizmi...

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2022
Mevdudi’den 3 ciltlik başucu kaynağı: Meseleler ve Çözümleri

Meseleler ve Çözümleri, Ebu'l Âlâ Mevdudi'nin sorular ve cevaplardan oluşan 3 cilt halinde yayımlanan kitabıdır. Birinci cilt Kur'an-ı Kerim ve Bazı Ayetlerin Tefsiri Peygamberlik ve Bazı Hadis-i Şeriflerin Yorumu, ikinci cilt...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2022
Kendinden kendine kaçarken: Sonsuz Kaçış

Joseph Roth tarafından yazılan Sonsuz Kaçış'ta Birinci Dünya Savaşı devam ederken Ruslara esir düşen Franz Tunda isimli bir üsteğmenin hikâyesi anlatılıyor. Polonyalı bir tüccar tarafından kurtarılışı, üç seneye yakın onun yanında...

MAKALEYİ OKU
25
Şub 2022
İkinci Viyana Kuşatması: Yedi Başlı Ejderin Fendi

Tarihi olayları sadece zaferler üzerinden okumak, sadece başarıları ön plana çıkarıp gelecek perspektifi sunmak işin biraz kolay tarafı. Üzüldüğümüz, kahrettiğimiz ve zaman zaman isyankâr duygularla hatırlamak istemediğimiz olaylardan...

MAKALEYİ OKU
15
Şub 2022
Zaman, mekân aşıp gelenlerin alternatif evreni: A-71

İskender Pala, son yıllarda hepimizin konuştuğu ve pek çoğumuzun sonunun nereye varacağını bilemediği bir konu olan yapay zekâ ile çıkıyor karşımıza. Merak duygusu her daim en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor ve yazar, yine tüm kitaplarında...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner36