09
Mayıs 2020
Kayıp eser Kenz’ül-Elhân

Güney Azerbaycan'ın Meraga şehrinde doğan ve 1353-1435 yılları arasında yaşayan büyük deha kabiliyet, hanende, sazende, müzikolog, hafız, bestekâr, hattat ve şair Abdülkâdir Meragî Türk mûsikîsi tarihinin en önemli şahsiyetlerinden...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2019
Fâtih ve mûsikî

Şiire ve mûsikîye ciddi anlamda ilgi gösteren, barış zamanlarında şâirler ve mûsikîşinaslar ile meclisler kuran II. Murad'ın saltanat yıllarında Bursa ve Edirne birçok doğulu mûsikî âlimi için cazibe merkezine dönüşmüştü. Aynı...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
Osmanlı'nın ilk âlim, şair ve hattat padişahı II. Murad

II. Murad, Çelebi Mehmed'in (I. Mehmed) ve Dulkadir Beyi Sûli'nin kızı Emine Hatun'un çocuğu olarak 1404 yılında Amasya'da dünyaya geldi. Annesinin Amasya ayânından Divitdâr Ahmed Paşa'nın kızı Şehzâde...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
Şiir, mûsikî, hat özelinde sultan ve sanat: Kuruluştan Fetret’e sanat iklimi ve I. Mehmed

Selçuklu Devleti'nin yıkıldığı ve Anadolu'da Beylikler Devri'nin yaşandığı XIV. yüzyılda Türkçe kesin ve ebedi hakimiyetini tesis etti. XII. yüzyıldan itibaren Moğol istilâ hareketlerinden kaçarak batıya yönelen Oğuz Türkleri...

MAKALEYİ OKU
30
Eyl 2019
Klasik dönemde Osmanlı sultanlarının mekân özeti

Söğüt'te mütevazı bir ikâmetgâhta oturan ve Bilecik'te saray olarak nitelendirilemeyecek bir evde beyliğin idaresinde bulunan Osman Gâzi, Yenişehir'in fethinden sonra giriştiği imar faaliyetleriyle birlikte Yenişehir'de ilk...

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2019
Klasik dönem Osmanlı saray akademisi: Enderûn Mektebi

Osmanlı Sarayı, Bîrûn, Enderûn ve Harem olmak üzere üç ana kısımdan oluşur. Sarayın bütün yapıları ve işleyişi bu üç kısma göre düzenlenmiştir. Dış hizmetlerin görüldüğü Bîrûn'un sona erdiği yerde bulunan ve Akağalar...

MAKALEYİ OKU
28
Oca 2019
Edebiyat dünyasında bir cihangir: Fâtih Sultân Mehmed

1432 yılında Edirne'de dünyaya geldi. II. Murad'ın dördüncü oğludur. Bursa Şer'iye sicillerinden ve Bursa'daki Hatuniye Türbesi'nin 1449 tarihli kitabesindeki kayıttan anlaşıldığı üzere annesi Hüma Hatun'dur....

MAKALEYİ OKU

banner19

banner36