19
Tem 2020
Osmanlıca denen şey artık bir parodinin dili midir?

Orçun Üçer, "Osmanlıca denen şey artık parodinin dilidir, lisan-ı mizahi'dir!" başlıklı bir yazı yayınlamış. (Buradan okuyabilirsiniz.) Bu konu hakkında birkaç satır kaleme almak istiyordum bir süredir, vesile oldu. Yazıdan iktibaslar...

MAKALEYİ OKU
13
Mar 2020
Türkçeye sorduk: ‘Virüsten korunmak için neler yapabiliriz?’

Çin'den dünyaya yayılan ve maalesef ülkemize de girmiş olduğu tespit edilen korona virüsünden korunmak için sağlık uzmanlarının tavsiyelerine, güvendiğimiz arkadaşlarımızın öğütlerine ve muhterem büyüklerimizin nasihatlerine kulak...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2020
Okuyuculuk ve okurluk arasındaki fark

Okuyuculuk Kitabın içeriğinin "Yazıya kağıda büründüm/ kitap diye göründüm" demesine binaen kişinin gerçekleştirdiği okuma eylemine okuyuculuk adını veriyoruz. Diğer bir tabirle kitabın; nesnel olarak mevcudiyet kazanması, görsel açıdan...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2019
Kitap okuma listelerine neden muhtacız?

Akademik kariyer yapacağımız zaman önümüze bir okuma listesi gelir genellikle, şunları şunları okumadan karşımıza çıkmayın dercesine. Bazen internette sörf yaparken kimin hazırladığı belli olmayan "okumanız gereken en iyi 10 roman" şeklinde...

MAKALEYİ OKU
29
Eki 2018
Osmanlıca mı, yoksa Osmanlı Türkçesi mi diyelim?

Aranızda başlığı okuduktan sonra 'İkisi de olabilir”, 'Aralarında ne fark var ki?”, 'Osmanlıca yanlıştır. Tabii ki Osmanlı Türkçesi!” diyenler oldu mu bilmiyorum. Yazmanın zevki biraz da burada, okuyucunun nasıl...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2018
El Vedûd yâhut yâ Sabur

Kitapçılara girdiğimde daha ziyade eski kitaplarla alakadar olmama rağmen merak saikiyle 'çok satanlar” raflarına göz atarım. Zira ahalinin küçük bir kısmını teşkil eden kitap okuyucularının nelere teveccüh ettiğini veya birilerinin...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2018
Osmanlıca öğrenmeyi ya da Osmanlıcasını geliştirmeyi isteyenler için 10 temel kaynak

Tarihe karşı şuurlu bir uyanıştan, Osmanlı popülizminin kışkırtmasından veya sosyal bilimler alanında çoğalan edebiyat ve ilahiyat fakültelerinin müfredatlarının zorlamasından kaynaklı olarak son yıllarda Osmanlıcaya ilginin arttığını;...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2017
Dostoyevski ile Türklere ve İslam'a bakışı üzerine 'hayali' röportaj

Dostoyevski'yi hepimiz Suç ve Cezabaşta olmak üzere romanlarıyla tanırız. Gerçekten kuvvetli bir kalemi vardır ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi edebiyatçılarından biridir. Onun Rus milliyetçisi, koyu dindar ve Türk aleyhtarı yönü...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2017
İmam Gazali ile İlim Hayatına Dair 'Hayali' Röportaj

Büyük Selçuklu devrinin büyük âlimi, düşünürü, müderrisi ve mutasavvıfı olup sadece İslam dünyasında değil, dünya tarihinde de önemli bir yeri olan İmam Gazzalî, insanları doğru yola çağırmakla kalmamış, aynı zamanda Müslümanların...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2017
Redhouse Sözlüğü Nasıl Harcandı?

1811-1892 yılları arasında yaşamış İngiliz şarkiyatçısı Sir James William Redhouse bizim için en büyük dilbilimci ve lugatçılardan birisidir. Babıali Tercüme Odası, Mühendishâne-i Bahr-i Hümâyûn, Mekteb-i Ulûm-ı Edebiyye,...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2017
Taşköprülüzade: Sen kendini ilme tamamen vermezsen, ilim sana bir kısmını vermez

Şakâiku'n-numâniyye müellifi ve büyük Osmanlı âlimlerinden olan Taşköprülüzade Ahmed Efendi sadece devrinin değil, Türk tarihinin önde gelen bilginlerinden birisi. Bunu düşünerek kendisine ilme dair sorular tevcih ettik....

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2017
Necip Fazıl ile 'Doğu' ve 'Batı' Kavramları Üzerine

Necip Fazıl Kısakürek, önemli bir şair olmasının yanında, sevilsin yahut sevilmesin fikirleri büyük kitlelerce benimsenmiş mühim bir düşünürdür. Öyle ki düşünceleri bugünün genç nesillerine hatta politikacıların siyasî vizyonuna...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2017
Mehmed Akif: Fikrinin Yüceliği, İyi Bir Şiirin Olmazsa Olmazıdır

Mehmed Akif merhum İstiklâl Marşı'nı kaleme almasıyla ve Safahat adlı eseriyle büyük bir şair olarak kalmamıştır, aynı zamanda şiir üzerine düşünen ve yazan bir kimsedir. Müstakil bir poetika kitabı yoktur fakat yer...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2017
Kitaplar Hakkında Yazılmış Kitaplar

Kitaplar, bir kişi veya kurum tarafından başka kişi ya da kurumlara veri aktarımını sağlayan araçlar olmasına karşın nesne olarak sevilen, yerilen, beğenilen, eleştirilen, önerilen ve üzerinde tartışılan şeyler olarak algılanmaktadır....

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2016
Kâtip Çelebi'den İlim Yolunun Genç Yolcularına Öğütler

Kâtip Çelebi, sadece ilmî eserler ortaya koyan değil, aynı zamanda ilmin kendisi ve ilimlerin tasnifi gibi konular hakkında kalem oynatmış bir âlimimiz. Kaleme aldığı kitaplarıyla yurt dışında Hacı Kalfa veya Hacı Halife olarak...

MAKALEYİ OKU
04
Eyl 2016
Edebiyatseverler için Türk edebiyatından 20 şaheser

Yazılı kültür birikimine sahip bütün milletlerin edebiyatlarında muasırları arasında sivrilen, müteakip asırlarda hafızalardan silinmeyen, her okunduğunda ayrı lezzet veren, kendinden sonra yazılan ürünler üzerinde müessir olan eserler...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2016
Kültür tarihimizdeki en büyük eserler, Osmanlı devrinde yazılmış eserlerdir

Faruk Kadri Timurtaş, başarılı bir akademisyen olmanın yanı sıra bilhassa millî kültürümüz ve dilimiz hakkında pek çok yazı neşretmiş, önemli mütefekkirlerimizden biriydi. Türkçeyi çok iyi bilen ve şuurlu bir şekilde kullanan bir düşünür...

MAKALEYİ OKU
02
Mayıs 2016
Rıza Tevfik ile Tekke ve Halk Edebiyatımız Üzerine

Uzun süren araştırmaları sırasında ele geçirdiği güzel ve harika denebilecek örneklerden geniş kitleleri de haberdar etmek suretiyle, Rıza Tevfik, halk edebiyatı ve tekke edebiyatına dair yazılar kaleme almıştır. Vahdet-i vücûd ile...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2016
Agâh Sırrı Levend ile Dilde Sadeleştirme Mevzuu Üzerine Konuştuk

"Sadeleştirme" kavramı aslında bir dilde yazılmış bir yazıyı "anlaşılır kılma" faaliyetini ifade eder. Yani anlaşılmayan kelimelerin değiştirilmesi, karmaşık cümlelerin basit hale getirilmesi, muğlak ifadelerin açıklığa kavuşturulması...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2016
Osmanlı toplumunda en çok okunan 10 kitap

Kitapçılarda ve gazete köşelerinde gördüğümüz 'Bestseller” yani 'En çok satanlar” tabloları, en fazla hangi kitapların okunduğuna dair yüzde yüz doğru veriler sunamasalar da, en çok hangi kitapların okunduğuna dair fikir edinmemize...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2016
İnsanın bütün yaşamı sanatla doludur

Lev Nikolayeviç Tolstoy, kuşkusuz dünyadaki gelmiş geçmiş en iyi edebiyatçılardan birisi. Özellikle kaleme aldığı romanları, yaşadığı zamandan bugüne kadar okuyanlarını büyülemeye devam ediyor. Edebiyatın bir sanat olması hasebiyle,...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2015
Kitap kurdunun aklı ödünç alınmış akıldır

Birisi için 'okumuş adam” dendiğinde, mezkûr kişi hakkında ister istemez müsbet hisler besleriz. Çok kitap okumak ve tahsil görmek, bir insanı toplumumuz içinde muteber yapmaya yeter de artar. Tanpınar, 'Bir insanın sadece kitap okuduğu...

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2015
Zühd'e tutunmayana saadet hasıl olmaz

Zenbilli Ali Efendilerin, İbn Kemallerin, Ebussuud Efendilerin yaşadığı XVI. asır, Osmanlı kültür hayatının en yoğun ve en zengin dönemlerindendir. Bu devrin büyük isimlerinden birisi de Kınalızâde Ali Çelebi'dir. İlmî ve edebî...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2015
Romancıdan beklenen ne, Cemil Meriç'e sorduk

Cemil Meriç, memleketimizin yetiştirdiği önemli düşünürlerden biri. Çeşitli alanlarda yaptığı okumaları imbikten geçirdikten sonra kaleme aldığı kitaplar, basıldıkları günden beri ülkemiz okuyucusunun ufkunu açmakta. Kendisinin bir...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner26