Yaşayan Dini Liderlerin En Etkililerinden Biri: Habib Ömer bin Hafız

Yemen'de ilme değer verilen bir ailede doğan ve ilme yönelmesi için teşvik edilen Habib Ömer bin Hafız, ilim yolculuğuna henüz çocuk denilebilecek yaşta başlar. Kendisi 'The Muslims 500' isimli ''Dünyanın En Etkili 500 Müslüman’ı'' listesinde 2009 yılından beri yer alıyor. Dilara Yabul yazdı.

Yaşayan Dini Liderlerin En Etkililerinden Biri: Habib Ömer bin Hafız

Usame bin Ladin’in babasının doğduğu topraklarda dünyaya gelen ancak onun İslamî anlayışının tam tersi tasavvufî bir hüviyete sahip bir kişi Habib Ömer bin Hafız. Bu sebeple de Usame bin Ladin konusunda obsesif olan Batılılar tarafından “ilgi çekici” bulunan ve anlaşılmaya çalışılan bir isim. Bu minvalde yapılan haberler ve Batı’daki tebliğ ve hizmet faaliyetleri dolayısıyla İngilizce konuşulan dünyada uzun yıllardır epey meşhur olan Habib Ömer, Türkiye’de aynı derecede bilinmiyor ancak ününün burada da giderek arttığını söylemek mümkün.

Etki alanı esas olarak yurtdışı olan pek çok âlimin Türkçe internet sitesi ya da Türkçe altyazılı videolar paylaşan Youtube sayfası yok ancak Habib Ömer’in muhibbanı tarafından kurulmuş Türkçe internet sitesi ve sosyal medya hesapları mevcut. Bu sayfalardan Habib Ömer hakkında derinlikli bilgiye erişmek henüz mümkün değil ancak karınca kararınca başlatılan her çabayı takdir etmek gerekir.

İlim yolculuğuna henüz çocuk denilebilecek yaşta başladı

Yemen’in en eski yerleşim yerlerinden biri, en önemli, en mamur bölgesi olan ve yüzyıllar boyunca pek çok âlim yetiştiren Hadramut şehrinin Terim kasabasında 1963 yılında dünyaya gelen Habib Ömer Bin Hafız’ın soyu, anne ve baba tarafından Peygamber Aleyhisselam’a dayanmaktadır. İlme hayli ehemmiyet gösteren bir ailede dünyaya gelmenin nimetine erişen Habib Ömer’in babası muteber bir âlim ve şehit olan Muhammed bin Salim bin Hafız bin Şeyh Ebubekir bin Salim’dir. Sadece babası değil, aynı zamanda anne ve baba tarafından iki dedesi de zamanının hayli itibar gören âlimlerindendir.

İlme bu derece değer verilen bir ailede doğduğu ve ilme yönelmesi için teşvik edildiğinden dolayı Habib Ömer Bin Hafız, ilim yolculuğuna henüz çocuk denilebilecek yaşta başlar. Ancak o günlerde Güney Yemen’de sosyalist bir hükümet başa gelir ve dini eğitim verilen yerleri kapatırlar, âlimlere zorluk çıkarırlar. Habib Ömer’in babası ise korkusuz bir şekilde derslere devam etmektedir ancak, biraz da bu sebeple, güvenlik güçleri nerede olduğunu kontrol edebilmek için her gün kendilerine rapor vermesini zorunlu tutarlar. Bir cuma namazından önce Habib Ömer’i camide bırakıp ‘yoklama’ vermeye giden babası bir daha geri dönmez.

Henüz dokuz yaşında yetim kalan Habib Ömer’in ilmi sorumluluğunu günümüzde Terim müftüsü olan abisi Habib Ali el-Meşhur üstlenir. Küçük yaşta Kur’ân-ı Kerîm’i ve fıkıh, fıkıh usulü, hadis, Arap dili ve benzeri dini ilimlerdeki temel metinleri ezberleyen Habib Ömer bin Hafız, bir süre sonra buradaki baskılara daha fazla dayanamayacağına kanaat getirir ve yönetimin görece sıkıntısız olduğu Yemen’in kuzeyindeki Beyda şehrine hicret eder.

Daru’l Mustafa medresesini üç temel üzerine bina etti

İlmî hayatına Beyda’daki ribatta devam eden Habib Ömer, Habib Muhammed bin Abdullah el-Haddar ve Habib Zeyn bin İbrahim bin Sumeyt gibi bu ribatın en kıymetli ve döneminin en meşhur âlimlerinden ders okur. İlme iştiyakı ve istidadı çok fazla olan Habib Ömer, hocalarının izni ve teşviki ile on beş yaşında dersler vermeye başlar. Bu dersler özellikle şehirdeki gençlerin çok ilgisini çeker ve bu sayede çok fazla genç ilim talebeliği yoluna girer. Habib Ömer, Beyda’da ikamet ettiği dönemde pek çok şehre ilim amaçlı ziyaretler de yapar. Sık sık gittiği şehirlerden biri olan Taiz’de meşhur âlim Habib İbrahim bin Akil bin Yahya’dan dersler alır. Yine mütekerrir ziyaret ettiği bir şehir olan Hicaz’da döneminin ünlü âlimlerinden dersler okur ve Şeyh Muhammed Yasin el-Faddani’den ve Aleviyye tarikatı mensubu Seyyid Muhammed bin Alavi el-Maliki’nden hadis ilminde icazet alır.

1990’da sosyalist rejimin yıkılmasından ve Kuzey ve Güney Yemen’in birleşmesinden sonra memleketi Terim’e dönen Habib Ömer, burada dinî bilinci artırmak için yoğun çaba sarf eder. Terim’in meydanında her hafta düzenli olarak pazartesileri toplantılar düzenler ve bu toplantılara bölge sakinleri yoğun ilgi gösterir. Bunun üzerine İslami ilim çalışmaları için 1993 yılında Daru’l Mustafa isimli medreseyi kurar ve Daru’l Mustafa medresesini üç temel üzerine bina eder: 1. İcazet silsilesi ile Peygamber Aleyhisselam’a bağlanan âlimlerden öğrenilen ilim. 2. Ahlaken güzelleşme ve kalbi manevi hastalıklardan temizleme yolunda bir çaba olan nefis tezkiyesi. 3. Allah’a ve İslam’a çağrı olan tebliğ.

Başlangıçta Daru’l Mustafa’daki dersler Habib Ömer’in evinde okutulur ve sadece Terim’den değil, Yemen’in çeşitli bölgelerinden ve hatta Güneydoğu Asya’dan, Afrika’dan, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan pek çok talebe buraya ilim tahsil etmeye gelir. Talebe sayısı arttıkça evde ders vermek zorlaşır ve 1997 yılında Daru’l Mustafa yeni bir binada resmi olarak kurulmuş olur. Habib Ömer, babasının aziz hatırası için, kurumun açılışının yapılacağı gün olarak babasının şehit edildiği 29 Zilhicce gününü seçer. Bu kurumdan mezun olan öğrenciler dünyanın sayısız bölgesinde ilim merkezleri açarlar ve İslami ilimleri yaygınlaştırmak için büyük çaba sarf etmekteler. Ancak sadece erkeklere eğitim veren Daru’l Mustafa’nın çok ilgi görmesi ve hanımların artan talepleri üzerine hanımlar için de bir medresenin kurulmasına ihtiyaç duyulur ve 2001 yılında Daru’l Zehra kurulur.

Yaşayan dini liderlerin en etkililerinden biri

Habib Ömer bin Hafız, “The Muslims 500” isimli “Dünyanın En Etkili 500 Müslüman’ı” listesinde 2009 yılından beri yer alıyor. 2014, 2015 ve 2016 edisyonlarında 28. sırada olan Habib Ömer, 2017 edisyonunda 25. sırada yer aldı ancak bu seneki edisyonda, yani 2018 edisyonunda, kendisini 10. sırada görüyoruz.

“Yaşayan dini liderlerin en etkililerinden biri” olarak nitelendirilen Habib Ömer’in etki alanının çok geniş olduğu ancak özellikle Orta Doğu, Endonezya ve Doğu Afrika’da etkisinin çok yoğun olduğundan bahsedilmiş. Bunun dışında New York Times tarafından Habib Ömer ve Daru’l Mustafa medresesi, Usame bin Ladin’in babasının memleketi olması sebebiyle, haber yapılmış. Daru’l Mustafa ve El Kaide arasındaki itikadî zıtlığın vurgulandığı yazıda Hadramut ve Terim’in tarihi köklerine ve tasavvufî gelenekteki yerine dikkat çekiliyor.

https://www.facebook.com/HabibOmarCom

Dünyaca Ünlü İslami Kanaat Önderleri dosyası için: https://www.dunyabizim.com/haberleri/dunyaca-unlu-islami-kanaat-onderleri

Dilara Yabul

YORUM EKLE
YORUMLAR
Muhibbi Habib Ömer Bin Hafiz
Muhibbi Habib Ömer Bin Hafiz - 5 yıl Önce

Habib Ömer Bin Hafiz Hazretleri'nin Türkçe Web Sitesinin Yöneticisi Olarak Yazmış Olduğunuz Makaleden Ötürü Rabbimden Her Cihetten Sıhhat Ve Afiyet Rızası Dogrultusunda Muvaffikiyetlik Dilerim.

veli
veli - 5 yıl Önce

tanıttığınız için çok teşekkürler

Ajjalsls
Ajjalsls - 1 yıl Önce

Allah razı olsun Rabbim sağlıklı sıhhatli uzun ömür versin ümmetin başından eksik etmesin