Türkiye'nin kültür abidelerinden: Ahmet Kabaklı

1978 yılında Meşkure Kabaklı, Rıfat İzzet Çokum, Sevinç Çokum, İskender Öksüz, Cahit Dodanlı, Emine Işınsu Öksüz, Tahir Kutsi Makal, Süha Burçkin, İrfan Atagün, Halis Akaydın, İsmail Gerçeksöz ile beraber Türk Edebiyatı Vakfı'nı kurdu ve ölünceye dek başkanlığını yaptı. 14 Aralık 1996 tarihinde Aydınlar Ocağı ve 55 gönüllü kuruluşun desteği ile düzenlenen törende, Atatürk Kültür Merkezi'nde kendisine "Şeyh'ül muharririn" unvanı verildi.

Türkiye'nin kültür abidelerinden: Ahmet Kabaklı

Ahmet Kabaklı, 1924 yılında Harput'ta doğdu. 1931 yılında Elazığ Numune Mektebi’ne girdi,ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Elazığ Lisesi'nden 1944 yılında mezun oldu ve Edebiyat Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. 20 Kasım 1946 tarihinde "Yunus Emre mi Yalan Söylüyor, Gölpınarlı mı? " başlıklı yazısının Son Saat Gazetes’inde yayınlanması ile yazı hayatı başladı. "Hareket" Dergisi’nde "Ayın Hercümerci" başlığı ile yazılar yazmaya devam etti. 1948 yılında İstanbul Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi ve Diyarbakır'da öğretmenlik hayatına başladı, 2 yıl öğretmenlik yaptı ve aynı zamanda "Karacadağ" dergisini yönetti.

Askerliğini yapmak üzere görevinden ayrılıp Manisa'ya gitti; askerlik görevini tamamladıktan sonra 1951 yılında Aydın Ticaret Lisesi'nde yeni öğretmenlik görevine başladı. Aynı lisede öğretmenlik yapan arkadaşı Meşkure Hanım ile 1952 yılında evlendi. 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesine kayıt oldu.

1956 yılında Tercüman Gazetesi'nin düzenlediği fıkra yarışmasında "Üniversitede Münazaralar" yazısı birinci seçildi. Eğitim stajını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yıllığına Paris'e gönderildi. Yazılarına "Uzaktan uzağa", "Paris'ten Paris notları", "Paris Mektupları" başlıkları altında Paris'ten devam etti.

1958 yılında Türkiye'ye dönünce İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü’ne öğretmen olarak atandı. İstanbul Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini 1959 yılında tamamlayıp 1961 yılında İstanbul Barosu avukatlarına katılarak kısa bir süre avukatlık yaptı.

1961 yılında Tercüman Gazetesi’nde "Gün Işığında" adlı köşesinde yazmaya başladı. Çapa Eğitim Ensitüsü’nde 1969 yılına kadar öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etti. 1974 yılında emekli oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda edebiyat dersleri verdi.

1978 yılında Meşkure Kabaklı, Rıfat İzzet Çokum, Sevinç Çokum, İskender Öksüz, Cahit Dodanlı, Emine Işınsu Öksüz, Tahir Kutsi Makal, Süha Burçkin, İrfan Atagün, Halis Akaydın, İsmail Gerçeksöz ile beraber Türk Edebiyatı Vakfı'nı kurdu ve ölünceye dek başkanlığını yaptı.

"Gün Işığında" köşesine 1991 yılından itibaren Türkiye Gazetesi'nde devam etti.

1995 yılından itibaren Türk Dil Kurumu asil üyeliğini görevini de sürdürdü.

14 Aralık 1996 tarihinde Aydınlar Ocağı ve 55 gönüllü kuruluşun desteği ile düzenlenen törende, Atatürk Kültür Merkezi'nde kendisine "Şeyhülmuharririn" unvanı verildi.

17 Kasım 2000 tarihinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastanede tedavi görmeye başladı, 23 Aralık 2000 tarihinde hayat arkadaşı Meşkure Kabaklı'nın vefatinden 47 gün sonra 8 Şubat 2001 tarihinde vefat etti.

Ahmet Kabaklı'nın Eserleri

Ansiklopedi:

Türk Edebiyatı (5 cilt, 1991)

Fikrî Eserleri:

Müslüman Türkiye (1970);

Mâbet ve Millet (1970);

Kültür Emperyalizmi (1970);

Bürokrasi ve Biz (1976, fikir dalında Türkiye Millî Kültür Vakfı armağanı);

Bizim Alkibiyades (siyasî hicivler, 1977);

Temellerin Duruşması (1989; fikir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülü).

Deneme-Eleştiri:

Şiir İncelemeleri (1992).

Monografi:

Mehmet Âkif (1971);

Yunus Emre (1971);

Mevlânâ (1972. Selçuk Üniversitesi ve Konya Turizm Derneği ödülü);

Sultanü'ş-Şuara Necip Fazıl (1995).

Roman, Hikâye, Senaryo:

Ejderha Taşı (yazarın çocukluk hâtıralarına dayalı hikâyeler, 1978);

Ecurufya (mizahî roman, 1980);

Şair-i Cihan Nedim (senaryo, 1996).

Röportaj:

Sohbetler I (Mevlânâ, Yûnus Emre, Fuzûlî, Erzurumlu İbrâhim Hakkı ile, 1987);

Sohbetler II (Mehmed Âkif, Yahya Kemal, Necip Fazıl ile, 1987). İlk defa Tercüman'da yayımlandığı 1983 yılında edebî röportaj dalında Türkiye Yazarlar Birliği'nin ödülüne lâyık görülmüştür.

Tercüme:

Pikwik'in Maceraları (Charles Dickens'tan, 1962).

Metin Neşri:

Şehir Mektupları (Ahmed Râsim'den, I, 1971);

Muhayyelât-ı Aziz Efendi (sadeleştirilmiş metin, 1973).

YORUM EKLE