Teşkilatçı, adaletli ve kahraman lider: Osman Gazi

Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu olmasına rağmen kahramanlığıyla beyliğe seçilen ve Osmanlı'nın temellerini atan Osman Gazi, cesurluğu ve adaletli yapısıyla ön plana çıkıyor.

Teşkilatçı, adaletli ve kahraman lider: Osman Gazi

Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu olmasına rağmen kahramanlığı ve atikliğiyle beyliğe seçilen Osman Gazi, küçük bir uç beyliğiyken zamanla cihan devletlerinden biri haline gelen, büyük bir coğrafya üzerinde yüzyıllar boyunca devamlılık gösteren Osmanlı Devleti'nin temellerini attı.

Gerçekleştirdiği fetihlerle Türk-İslam medeniyetinin dünyaya yayılmasında atılan ilk adımların mimarı olan Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkin rol aldı.

Savaş dehası, öz güvenli kişiliği ve adaletli yapısıyla ön plana çıkan Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak tarihteki eşsiz yerini aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Gülsoy yaptığı açıklamada, Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu Osman'ın kara yağız, orta boylu bir Türkmen delikanlısı olduğunu söyledi.

Gülsoy, Osman Gazi'nin babasının sağlığından itibaren aşiretin idaresini ele aldığını belirterek, "Yaşı ilerleyince çevikliği, atikliği ve kahramanlığı dolayısıyla aşiret içinde kendisi büyük bir kabul görmüştür. Babası hayattayken beyliğin idaresini devralmış, babası öldükten sonra da devam ettirmiştir." dedi.

Osman Gazi'nin kayıtlardaki ilk zaferini İnegöl tekfuruna karşı 1286'da aldığını anlatan Gülsoy, şöyle konuştu:

"1286'da cereyan eden bu savaşta İnegöl tekfuru, Karacahisar tekfurundan yardım istemiştir. Karacahisar tekfurunun İnegöl tekfurunu desteklediği bu savaşta Osman Gazi galip gelmiştir. Bu savaştan sonra Karacahisar tekfuruyla mücadele başladı. Osman Gazi 1288'de Eskişehir yakınlarındaki Karacahisar Kalesi'ni kuşatarak Karacahisar'ı almayı başardı. Karacahisar'ın alınmasından sonra bundan memnuniyet duyan Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Mesud, Osman Gazi'ye beylik alametleri gönderdi. İşte Osman Gazi'nin ilk büyük kale fethini de Karacahisar olarak görüyoruz. Artık Osman Gazi'nin hakimiyet alanı Eskişehir'den Söğüt'e kadar uzandı."

Gülsoy, Karacahisar'ın alınmasından sonra Osman Gazi'nin beylik merkezini buraya taşıdığını ifade ederek, "Ondan sonra mücadeleler devam etmeye başladı. 1299'a gelindiğinde Osmangazi Bilecik'i almak için hazırlıklara başladı. Amcası Dündar Bey ise bu duruma muhalefet etti. Bunun üzerine Osman Gazi Oğuz-Türkmen gelenekleri çerçevesinde kendisinin beyliğine müdahale olarak düşündü ve amcasını ortadan kaldırdı." dedi.

Osman Gazi'nin tüm hayatı boyunca İznik'i fethetme düşüncesinde olduğunu dile getiren Gülsoy, "Çünkü İznik, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkentidir. Ondan dolayı İznik'in fethi Türkmenler açısından çok önemliydi. Ömrü boyunca İznik'i almak istemiştir ancak oğluna nasip olmuştur." ifadesini kullandı.

Osman Gazi'nin daha önce hep tekfurları yendiğini ancak Bizans ordusuna karşı ilk zaferini Koyunhisar Savaşı'nda (Bafeus) kazandığını anlatan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Bizans'a karşı kazanılan ilk zaferdir. Müthiş bir askeri deha söz konusudur. Osman Gazi, Bizans ordusu İstanbul'dan (Sur içi) çıktıktan sonra attıkları her adımı takip ettiriyor. Yalova tarafından karaya çıkar çıkmaz onları ani bir baskınla ortadan kaldırıyor. Bizans yaya ordularına karşı çok büyük zafer kazanılmıştır. Son dönemin çok önemli tarihçisi Halil İnalcık, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun bu Koyunhisar Zaferi'nin (Bafeus) yaşandığı 1302 olduğunu ifade eder."

Gülsoy, Osman Gazi'nin bu savaşın ardından İznik'e İstanbul'dan yardım gelmesini engellemek için bu bölgede önemli faaliyet gösterdiğini, İznik-İstanbul arasındaki kalelerin Osmanlı hakimiyetine geçtiğini ifade ederek, "Kendisini 1305'ten sonra artık tarih sahnesinde görmüyoruz. Kaynaklarımıza göre, oğlu Orhan babası adına faaliyetleri yürütüyor. Bursa'nın fethine yakın bir zamanda vefat ettiği bilinirdi ama Halil İnalcık Hoca, 1324'ü ifade ediyor. Bursa fethedildikten sonra da oğlu Orhan Bey, babasının naaşını şimdiki türbeye nakletmiştir." dedi.

Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 15:30
YORUM EKLE

banner19

banner36