Tarafsız bilge: Roger Garaudy

Fransız komünistlerinin ruh mimarı. Hıristiyan öğrenciler birliği başkanı, maddeci bilgi teorisi sahibi, milletvekili… Ya sonra…

Tarafsız bilge: Roger Garaudy

Fransız komünistlerinin ruh mimarı. Hıristiyan öğrenciler birliği başkanı, maddeci bilgi teorisi sahibi, milletvekili, senatör, profesör, yüz binler oy almış cumhurbaşkanı adayı… Tüm bunları gölgede bırakan tüm bütün hepsini sıradanlaştıran hakikat: Müslüman.

Marksizm ve Hıristiyanlığın burgaçları

Garaudy’nin hayatını İslam öncesi ya da İslam sonrası gibi iki kutba ayırmak zor çünkü o bir ömür bedeli her ne olursa olsun gerçeği söylemekten bir adım geri durmadı. Batı dünyasının gören gözü, düşünen beyni olarak sosyal cephe ile burjuvazi arasındaki uçurumun gün geçtikçe derinleşmesi onu Marksizm’e yöneltti. Hıristiyanlık ile Sosyalizmi birleştirmeye çalıştı ise de elinde Hıristiyanlığın sosyal hayata dair tek bir örneği ve tek bir sözünün olmadığını, zamana yenildiğini gördü.

Roger Garaudy, ŞahitlerimKatolik kilisenin Filistin meselesine yaklaşım şeklini Siyonist felsefenin Hıristiyan eğitim sistemini nasıl yönlendirdiğini söylemesi ile Yahudi düşmanı ilan edildi. Sovyet Rusya’nın Çekoslavakya’yı işgaline karşı çıktı. Sosyalizmin zorla kabul ettirilemeyeceğini savundu, sonuç olarak kırk yıllık üyesi olduğu Komünist Partiden uzaklaştırıldı. Sovyetler Birliği halk devriminin artık anlamını yitirdiğini, Sosyalizmin üçüncü dünya ülkelerini sömüren, onları silahlandırmaya boğan, tahakküm altına almak isteyen bir sistem haline geldiğini tüm dünyaya ilan etti. Taassuptan uzak, tarafsız kararları onu İslam’a götürdü çünkü yıllardır besleyip büyüttüğü uğrunda bir ömür yürüdüğü rüyasının yeryüzünde henüz gerçekleşmiş tek bir örneği dahi yoktu.

Ve İslam

Cezayir çöllerinde, mahkûmiyetinde namlunun ucundan dönüşü ona hem maddi hem manevi bir iklimin kapısını araladı. Cezayirli komutanın “Bir Müslüman’ın şerefi silahsız birine ateş etmeye izin vermez” sözü kendi iç dünyasından aydınlığa hiç bilmediği Doğu’ya götürdü. Her seferinde başarısızlığı hayatın anlamı sayması, Don Kişot’a olan hayranlığı, tüm her şeyini kaybettiği anda intiharın aklından “soğuk bir gölge” gibi geçmesi kalbini İslam’ın fethine hazırladı. (Yoksa devrim mi demeliydik.)

Roger GaraudySanat, politika ve din üzere kurduğu ruh dünyası politikayla sarsılmış olsa da İslamiyet’i kabulü ona 68 yaşında yeni bir hayat sundu. Ona göre dünyadaki var olmuş, hayat bulmuş tek topluluk Peygamberimiz Efendimizle neşv ü nema bulmuştu.

Eşitliğin en somut hali

Eğer İslamiyet’i toplum ve fert olarak ele alacak olursak: Toplumsal gerçekçiliği, insanı ferdiyetçilikten uzaklaştıran ve totaliterizmden koruyan sistemler üstü ulviliği ve ‘insan’a hak ettiği prestiji ya da yıllar önce o komutanın dediği gibi şerefini sunan insan dışında hiçbir paydaya ihtiyaç duymayan bütüncül bir din. Sosyalizmin yıllardır dilinden düşürmediği fakat bir kez dahi gerçek olmamış toplumsal eşitçiliğine kölesinin ve Hz Ömer’in ( Hz. Ömer hayatta olsa idi kölesinin isminin önce yazılmasını isterdi) bir yolculukta bir deveye sırayla binmesi cevap olarak yetti.

İslam tereddütsüz itaattir

Diğer tüm bütün dinler zamanla yoruldu ama İslam’ın gün geçtikçe parlayan bir nur olduğu tüm güzellikleri içinde barındıran bir türkü gibi durduğu onun sesiyle beste oldu.

Garaudy İslamiyet’i İbrahimilik ile kavradı O’na göre İslam demek kusursuz ve tereddütsüz itaatti çünkü yine onun ifadesiyle:

“Gerçek aşk ümide ihtiyaç duymaz”

 

 

Bedrettin Kara yazdı

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2012, 17:29
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
ENGÜL AYBAY
ENGÜL AYBAY - 9 yıl Önce

Böylesine değerli bir şahsiyeti kısa da olsa paylaştığınız için teşekkür ederim.

ÖKKEŞ KUL
ÖKKEŞ KUL - 9 yıl Önce

Kemal Tahir notlarının birinde Garaudy için: "Herif söyledi de islam diye bir dinden haberimiz oldu" diyordu. Sanırım Kemal Tahir'in Osmanlı üzerine daha bir ciddiyetle eğilmesi de Garaudy sayesinde olmuştur. "Herif" diye hitabına bakmayın, o, bu kelimeyi sempati makamında kullanıyor...

banner19

banner13

banner26