Takdir edilesi gayretlerin adamıdır o!

Maraş denince akla gelen ilk isimlerden birinin Duran Boz olmasına şaşırmamalı..

Takdir edilesi gayretlerin adamıdır o!

 

Kahramanmaraş’ta mukim, sükûtu ile hemhal bir yazar Duran Boz. Reklamdan uzak, hayatın mazruf tarafında bir ömür sürüyor. Tanıyanların Duran Ağabeyi, meseleyi kitabî takip edenlerin ise nam-ı diğer Ömer Erinç’i…Duran Boz

Tarih şuuru ile nazım arasında saklı kalan Müslüman

Nuri Pakdil Usta’nın “Edebiyat” dergâhında pişen şuur hamuru, ilk haliyle 1991 yılında Öncü Kitap tarafından yayınlanan Turna Gözleri ve Karanfil olarak Boz’un o güne kadar ortaya koyduğu şiir verimlerinin ilk adımı olarak gözlerden uzak kalmıştı. Zaten hep öyle olmamış mıdır? 1999’da Hece Yayınları tarafından yayımlanan Geniş Zaman Süvarileri ise Boz’un şiirinde bir ayrım olarak belirmişti; tarih şuuru ve nazım arasında saklı kalan Müslüman irdelenmeye muhtaçtır. Seferi Yazılar ise edebiyatın teorisi ile birlikte, pratiğe yansıyan biçimleri üzerinden kayda alınmış, gözlem gücünün yetkinleştiği, eser-yazar arasında duran kavramların ele alındığı denemelerden oluşuyor.

Telif kitaplar sonrası, şehir kültürüne akademisyen titizliği ve disipliniyle önemli eserler kazandıran Boz, bu verimlerde emeği geçen Kahramanmaraş eski valisi Mehmet Niyazi Tanılır’dan hep sitayişle bahsetmektedir. Özellikle Kitaba Çağrı Sınavında İnsan, Şiirli Şehir Kahramanmaraş, Yazarların Şehri Kahramanmaraş isimli kitaplar Tanılır’ın yakın ilgi ve gayretleriyle vücuda getirilmiş eserlerdir.

İlham sağanakları üreten şehir Kahramanmaraş

Kitaba Çağrı Sınavında İnsan, kitap ekseninde bir medeniyet hamlesinin taşıdığı ilk tohum olarak önemli bir adrese işaret etmektedir; İnsan okudukça anlaşılır. Medeniyetin ilk ürünleri yazılı eserlerdir. Kitabı anlamak kitaba muhtaç ise insanı anlamak ancak kitapla mümkündür. Şiirli Şehir Kahramanmaraş, antoloji olarak klasik ve modern şairlerin Kahramanmaraş ekseninde ilhamlarını paylaştıkları ve bu doğrultuda Dadaloğlu, Karacaoğlan, Mütenebbî, İlmî ile başlayıp Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Duran Boz, Gülten Akın, Atıf Bedir, Dilaver Cebeci, Abdürrahim Karakoç, Bejan Matur, Necip Evlice ve daha birçok önemli kalemlerin arz-ı endam eyledikleri güzide bir güldeste. Yazarların Şehri Kahramanmaraş ise, El Belazurî’den başlayıp Şemseddin Sami, Ahmet Hamdi Tanpınar, Hasan Reşit Tankut, Duran Boz, Erdoğan Aydoğan, Köksal Alver, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Zeynep Kevser Duran BozŞerefoğlu, Bekir Karlığa, Akif Emre, Ali Haydar Haksal, Kamil Aydoğan, Mehmet Narlı v.b. birçok Kahramanmaraş âşığının kaleminden sadır olmuş güzide nesirlerden müteşekkil dört başı mamur bir eser. Aynı eserin “İlham Sağanakları Üreten Şehir, Kahramanmaraş” başlıklı bölümünde ise Şaban Sağlık, Ramazan Avcı, Arif Ay, Cemil Çiftçi, Ali Karaçalı, Ömer Erinç, v.b. imzalara rastlıyoruz.

Mehmet Akif’ten Yahya Kemal’e, Nuri Pakdil’den Rasim Özdenören’e

Duran Boz, şehir kültürünün dışında medeniyet eksenli telif yazılardan oluşan ve fakat gözlerden uzak kalmış önemli çalışmalara da editör olarak imza atmıştır. Şimdiki Zaman Şairi Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı dönem itibarıyla bir medeniyet düşünün inşâsında, Müslüman toplumların hastalıklarının teşhisi noktasında önemli tespitlerde bulunmuş millî şairimizin, yine önemli kalemler tarafından etrafıca irdelenmesi neticesi oluşan ciddi bir çalışma halinde karşımızda durmaktadır. Yahya Kemal Kitabı, aynı şekilde telif yazılardan müteşekkil, “efradını cami ağyarını mani” hüviyetiyle edebiyatımızın önemli şairi Yahya Kemal hakkında düşünce üretmiş kalemlerin müstesna yazılarından önemli bir seçki olarak takdiri fazlasıyla hak ediyor.

Kahramanmaraş Öykü Günleri, ‘taşra’ olarak elini taşın atına koymaktan kaçınmayan bir kültür elçisinin hamiliğinde sempozyum olarak düzenlenmiş ve kitap olarak okura takdim edilmiş makbul bir eser. Öykünün damarını Kahramanmaraş’ta yakalayan yazarların lütufta bulunup omuz verdikleri bu organizasyon için Duran Boz, belki de bir ilki gerçekleştirmiş olmanın haklı kıvancını yaşıyordur.

Düşünen Kalem Nuri Pakdil, Ahır Dağı’nın eteklerinde Kudüs düşü kuran bir yazarın, çok önemli bir yazarın ehil kalemlerce enine boyuna ele alındığı bir sempozyum sonrası vücuda getirilmiş ciddi bir eser. Nuri Pakdil bahsinde söz sahibi olmak isteyenlerin mutlaka fikir sahibi olmaları gerektiğini hissettiren bu eserin Duran Boz hanesinde önemli bir ayrıcalığı olduğu kesin.

Çok Sesli Bir Yazar Rasim Özdenören için düzenlenen sempozyum kitabının ise henüz mürekkebi kurumamış. 2011 yılının en önemli faaliyeti arasında gösterilen sempozyum için alanında uzman akademisyenlerin katkı sunup hatırı sayılır tebliğler sunduklarını belirtelim.Duran Boz

Edebiyat Kıraathanesi faaliyetleri göz dolduruyor

Bunlarla birlikte bir diğer faaliyet alanı olarak “Edebiyat Kıraathanesi”ni zikretmeden geçmek olmaz. Kıraathanenin açılışında Rasim Özdenören, Sadık Yalsızuçanlar, Turan Karataş, Köksal Alver birlikte bulunmuş önemli şair ve yazarlar. Şimdiye kadar kıraathanede sohbete katılmış isimler arasında Ziya Avşar, Neyzen Süleyman Erguner, Turan Koç, Ali Çolak, Ali Ural, Ali Ulvi Temel, Reşit Güngör Kalkan, Mustafa Köneçoğlu, Ali Büyükçapar, Ramazan Avcı, Memduh Atalay, Ahmet Doğan İlbey, Necati Demir, Mustafa Okumuş, Ejder Okumuş ilk akla gelen isimlerden.

Kıraathane faaliyetlerinin şimdilerde sürmesinde Kahramanmaraş Öğretmenevi Müdürü Zekeriya Kahveci’nin katkıları ayrıca anılmaya değer. Organizasyon konusunda gözüpeklik gösteren Kahveci, sanatçı-yazar muhibbi olarak tanışılması gereken bir isim. Bu noktada kıraathanenin ayrıca lise öğrencilerine yönelik, ‘Sesli Okuma Programları’ kapsamında Necip Fazıl, Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç, Memduh Şevket, Sait Faik gibi Türk edebiyatına mal olmuş şair ve yazarların metinlerini okumaları takdire şayan bir tutum. Aynı şekilde yaklaşık yirmi kişiden oluşan ekiple modern Türk şiirinden örnek şiirlerin okunması da dikkat çeken önemli ayrıntı olarak göz dolduruyor.

Ne demişti Mevlana İdris, Sezai Karakoç için: “Allahım, Sezai Karakoç için teşekkürler!..” Kim, niye kızar bilmem, fakat aynı duayı Kahramanmaraş adına yapmayı çok istiyorum: “Allahım Duran Boz için teşekkürler!..”

 

Arif Akçalı sitayişle bahsetti

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2012, 17:00
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
berad
berad - 7 yıl Önce

helal

banner19

banner13