Sözü Dilde Hayali Gözde

İsmail Kara, Pendik Belediyesi tarafında organize edilen 'Kent ve Edebiyat Söyleşileri' kapsamında okuyucularıyla buluştu..

Sözü Dilde Hayali Gözde

Sözü Dilde Hayali Gözde

 

 

İsmail Kara Pendik Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından organize edilen “Kent ve Edebiyat Söyleşileri” kapsamında okuyucuları ile buluştu. İsmail Kara'nın "Sözü Dilde Hayali Gözde" adlı hatırat – biyografi kitabı ekseninde gelişen söyleşisinden not defterimize düşenleri sizlerle paylaşıyoruz.

 

Bizde, Hristiyanlarda (özellikle Katoliklerde) olduğu gibi bir itiraf geleneği bulunmadığından hatıratlar “bir kendini savunma”, “kendini yüceltme ve temize çıkartma” halini almıştır.

 

Bir eve televizyon girdikten sonra “kaç-göç”ün (haremlik - selamlık) mantığını korumanın bir anlamı kalmamıştır.

 

Süheyl Ünver'in - nezaketini ve tevazusunu belirtmek için - Paris'teki Sen Nehri'ne bile Siz Nehri dediği rivayet edilir.

 

Hatıratlar bakımından Türk kültür geleneğini ikiye ayırmamız gerekir; 19. yy. öncesi (modernleşme öncesi), 19. yy. sonrası (modernleşme sonrası).

 

Geleneğimizde hatırat olarak kabul edilen bazı metinler şunlardır: Seyahatnameler, sefaretnameler (büyükelçi ve sefirler tarafından gönderilen mektup ve belgeler), terceme-i hal (biyografiler), gazavatnâme (savaş günlükleri), mektuplar, tezkireler, rûznâmeler (günlükler).

Dünyada biyografi geleneğini kuran ilk metinler hadis rivayet eden kişilerin kimliğini anlatan metinlerdir. Bu metinlerde hadis rivayet edilen kişilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra ahlaki özellikleri üzerinde de durulur.

 

 

Biyografi geleneğinin kültürümüzdeki son büyük temsilcisi, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'dır. Mahmud Kemal sadrazamlardan, şairlere, hattatlara kadar çok geniş bir alanda biyografiler vermiştir.

 

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi dünya seyahatnameleri arasında da çok önemli bir yere sahiptir. Her kitaplıkta mutlaka bulunması gereken bir eserdir. Seyahate çıkılacağı zaman ilgili cildi okunmalı ve seyahat çantasında yerini almalıdır.

 

Siyasetçileri kıskandığım tek nokta işleri gereği memleketi karış karış gezmeleridir. Gerçi son dönemde bu tarz siyasetçi anlayışı da değişime uğramıştır.

 

Hatırat kitaplarının bize kazandırdığı özelliklerden biri de insanları ve memleketleri tanımamızı sağlamalarıdır.

 

Hatırat literatürümüz 20 yy. başlarında modern anlamda gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Bunların başlıcaları siyasi hatıratlar ve günlüklerdir.

 

[Literatüre] bakıldığında İttihad ve Terakki mensuplarına ait çok sayıda hatırata rastlanılacaktır. Bunun sebeplerinden biri Abdülhamit'e karşı giriştikleri mücadelelerinde kendilerini temize çıkartmaya çalışmaları ve modern Türkiye'yi kendilerinin kurduğu iddiasını savunmalarıdır.

 

Atatürk'ün Nutuk'u da siyasi bir hatırattır.

 

Kültürümüzdeki son büyük siyasi hatırat dalgası 12 Eylül'e aittir.

 

Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratının önemi Türkiye ile olan irtibatından değil, Hicaz bölgesindeki hayatı yansıtmasındandır.

 

Hatıratın kötüsü yoktur.

 

İSMAİL KARA'NIN AB GÖRÜŞLERİ

 

(Bir dinleyicinin Kara'nın son kitabı ekseninde Türkiye-AB ilişkileri ekseninde sorduğu bir soruya dair verilen cevaplardan notları ihtiva eder)

 

Avrupa Birliği'ne girişe, ABD eksenine karşı Türkiye'nin alternatif bir dış politika seçeneği olarak onay versem de felsefi olarak Avrupa Birliği'ne karşıyım.

 

Avrupa diye bir şey yoktur, Avrupa'yı ortaya çıkaran Müslüman-Türk düşmanlığıdır.

 

Avrupa Birliği'nin amacı, silah patlar patlamaz Almanların Paris'i işgalini engellemektir.

 

Türkiye'de AB tartışmaları ekonomi, özgürlükler bağlamında ele alınırken Avrupa'da bu tartışmalar daha çok felsefi temelli ve din eksenlidir. Bu nedenle Türkiyedeki AB tartışmaları gevezelikten öteye geçmemektedir.   

 

Dikkat Kitap!!!

 

Söyleşi boyunca adı geçen bazı kitaplar…

 

Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi (10 Cilt Takım) – Yapı  Kredi Yayınları

 

İbnül Emin Mahmud Kemal – Son Asır Türk Şairleri (4 Cilt Takım) – Dergah Yayınları

 

İbnül Emin Mahmud Kemal – Son Sadrazamlar (4 Cilt Takım) – Dergah Yayınları

 

Ahmed Yüksel Özemre – Üsküdar"da Bir Attar Dükkanı – Kubbealtı Neşriyat

 

Mahir İz – Yılların İzi – Kitabevi Yayınları

 

Ali Ulvi Kurucu - Hatıralar (3 Cilt Takım) - M.Ertuğrul Düzdağ – Kaynak Yayınları

 

İsmail Kara – Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam – Dergah Yayınları

 

İsmail Kara – Sözü Dilde Hayali Gözde – Dergah Yayınları

 

 

Kürşat Özdemir, söyleşiden bir demet sundu.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2010, 18:16
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
ahmet faruk doğan
ahmet faruk doğan - 12 yıl Önce

İsmail Kara hocadan ve kendisini okuyan tanımaya çalışan kıymetini bilen insanlardan Allah razı olsun.

banner19

banner26