Sohbet meclislerinde yollarını gözlerdim

Sakarya’da mukim doktor Abdullah Uysal, ilim, irfan ve kültür birikimine çokça ihtiyacı olan Sakarya’nın büyük şansı.

Sohbet meclislerinde yollarını gözlerdim

 

Yaklaşık bir buçuk aydır Sakarya’dan uzağım ve takdir edersiniz ki, bir yerden uzak olmak oranın değerlerini fark etmek ve hatırlamak adına daha faydalı oluyor. Bu meyanda diyeceğim o ki; Sakarya’da bilinmeyen, bilinmeyi pek de istemeyen  değerli bir insan var. Doktor Abdullah Uysal. Güzelliklerimizin birçoğunu kaybettiğimiz şu zamanlarda, birçok güzelliği yaşayan ve yaşatan, emsallerinden farklı bir doktor.

Ahmet Özhan onun şiirini besteledi

Şiirleri bestelenen bir şair. Divan edebiyatına hâkim ve aruz ölçüsüyle şiirler yazıyor. Kadim geleneğimizdeki şairler gibi her yıl Muharrem ayında Hz. Hüseyin’e bir şiir armağan ediyor ve besteliyor. Her sene Konya’da düzenlenen Şeb’i Arus törenlerinde duyduğumuz, Ahmet Özhan’ın bestelediği “Aşkın kuluyuz Mevleviyiz biz” ilahisinin güftesi kendisine ait. Şiirin ikinci beyti Mevlana ve Mevleviliğin yalnızca hoşgörüsüne talip olanlara Mevleviliğin ve Mevlana sevgisinin ne olduğunu işaret etmesi bakımından iltifata mazhar olmuştu. O beyit şöyle;  “Beş vakit ezan/ Çağırır her an/ İsmine hayrân/ Mevlevîyiz biz”.Abdullah Uysal

Osmanlı Türkçesine vakıf, Arapça ve İngilizce biliyor. Halil Gönenç Hocaefendi’den Arapça belagati ve tefsir okumuş, Mesnevi ve diğer irfanî eserleri teneffüs etmiş ve tam bir klasik Türk müziği icracısı. Bunun yanı sıra birçok amatör gruplara tekke musikisi dersleri veriyor.

Sohbetlerde yolu gözlenen bir güzel insan

Benim kendisiyle tanışmam da musiki vesilesiyle gerçekleşti. Adapazarı’nda yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bir amatör tasavvuf musikisi grubuna devam ettim. Kendisi orda ilahileri okutmakla kalmaz, ilahinin güftesindeki manaları açıklar ve ilahilerin sahibi olan Allah erenlerine Fatiha okumaya davet ederdi. Cerrahi geleneğin bağlılarından olan ve tekke kültürünü hazmeden Abdullah Uysal; yeri geldikçe imbikten geçirilmiş, incelmiş Müslümanlığın meyvesi olan adab ve erkânı da öğretmekten geri durmazdı. Bir sebeple çalışmalara gelmediği zamanlarda yolu gözlenirdi. Sohbetlerde, muhabbetlerde yolu gözlenen bir güzel insan.

Besteleri Trt repertuarına alınan Abdullah Uysal’ın bütün bu vasıfların dışında önemli bir güzelliği daha var ki o da gençleri çevresine toplayabilmesi ve onlarla dost olabilmesi. Bu yüzden gençler İslam tarihi, Kur’an ve ilmihalden akıllarına takılan mevzuları kendisine direkt sorabiliyor. Mesnevi’den anlaması ve hazmetmesi kolay olmayan bazı mevzuları, hayatın içinden örnekler vererek izah edebilmesi de yine takdire şayan bir diğer özelliği.

Abdullah UysalDernek de kurdu

Dr. Abdullah Uysal’ın Sakarya’ya en büyük armağanı Doç. Dr. Sezai Küçük’le beraber tesis ettikleri cuma akşamları düzenlenen Mesnevi-i Şerif Sohbetleri. Önceleri bu sohbetler bir barakada başlamış. Sohbet halkası genişledikçe barakaya sığmaz olmuşlar ve Mesnevi-i Şerif sohbeti için bir daire bulunmuş. Daha sonrasındaysa “Tasavvuf Kültürünü Tanıtma Derneği” ismiyle faaliyet gören bir dernek olmuş o daire. Şimdi orada Mesnevi-i Şerif Sohbetlerinin yanında sema dersleri de veriliyor. Dernekte herkes gönüllü çalışıyor. Bu yüzden Hacı İlter Abi’nin yemeklerinde ve Derviş Abdussamed’in çaylarında ayrı bir tat oluyor.

Kur’an-ı Kerim’e vakıf bir doktor

Kur’an-ı Kerim’e hem lafız hem de mana olarak vakıf. Lafzen vakıflığı o derecede ki; düne kadar kendisini “hafız” sanıyordum. Yazıda da hafızlığıyla birlikte birçok alanda söz sahibi olmasından bahsedecektim. Fakat takdir edersiniz ki, böylesi hafızların da, doktorların da sayısı az. Dr. Abdullah Uysal’ın henüz 42 yaşında olması; ilim, irfan ve kültür birikimine çokça ihtiyacı olan Sakarya’nın büyük şansı.

Abdullah Uysal, İstanbul’da doğar ve doktorluk vazifesi alana kadar İstanbul’daki güzel meclislerden teneffüs eder. Medeniyetin ve kültürün kaynağı İstanbul’da edindiği birikimi Sakarya’da uzun yıllar daha neşredeceği muhakkak. Umarım ki giderek yabancılaştığımız öz değerlerimizi temsil eden bu güzel insana gerekli iltifat gösterilir.

 

Ahmed Sadreddin haber verdi

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2017, 14:15
YORUM EKLE
YORUMLAR
Muhammed Özbey
Muhammed Özbey - 7 yıl Önce

Abdullah Abi'mizin yalnızca tababeti değil, sohbeti de şifadır. Allah uzun sağlıklı afiyetli ömürler versin.

ensar
ensar - 7 yıl Önce

Haberde anlattığınız güzel insana nasıl ulaşabilirim?

ömer asım
ömer asım - 7 yıl Önce

adapazarı aöf bürosundan sonra ikinci yapı. 3 katlı beyaz bir yapı. ilk katta dernek binası. cuma günleri ikindiden sonra mesnevi dersi var ona katılırsın, dr beyle de tanışırsın...

banner19

banner13