banner17

Şahin Uçar'a göre tarih rüya yorumlamak kadar gizemli bir ilimdir

Şahin Uçar, hakikat arayışında gece gündüz demeden yollara düşen bir seyyah misali büyük bir gayret ve sabırla kendi fikir ve düşünce şiirini oluşturmuştur. Ülkemizde sosyal bilimler alanında kendine ait orijinal bir tezi olan ender insanlardan birisidir.

Şahin Uçar'a göre tarih rüya yorumlamak kadar gizemli bir ilimdir

Anadolu medeniyetlerin beşiğidir. İnsanlığa ait maddi ve manevi birçok anıt Anadolu’da dikilmiştir. Bu topraklar tarih boyunca bağrından sayısız düşünür çıkarmış, toplumlara yol gösterecek büyük ruhları bağrında taşımıştır. İşte bu büyük ruhlardan birisi de Şahin Uçar Hocamızdır.

O, kes-kopyala-yapıştır diye nitelendirilebilecek akademi camiasında fikir üretme cesaretine sahip ender insanlardan birisidir. O, herkesin aşağılık kompleksine kapılıp kendini hemen onun kollarına terk ettiği Batı'yı gidip yerinde incelemiş, onların kendi medeniyetlerini inşa ettikleri değerleri bizzat öğrenmiştir. O, Batı'yı bir Batılı kadar bilir ve onu sorgulayacak ve onun bize dayattığı düşünceleri çürütecek kadar derin bir fikrî zenginliğe sahiptir.

Şahin Uçar, Batı'nın tekelci zihniyetine karşı çıkarak bizi biz yapan değerleri savunmuştur. İlim aşkını ve öğrenme iştiyakını en güzel şekilde değerlendirmiş, alanında kendisinden sonra geleceklere güzel bir miras bırakacak eserler ortaya koymuştur.

“Şahin Uçar’ın en büyük etkisi nedir” diye sorsak şöyle bir cevap verebiliriz. Hakikati aratacak anahtarları ve soru işaretlerini ve bir metodolojiyi sunması ve hakikat sandığımızın aslında hakikat olmadığını anlatan tavrıdır. Ve elbette ki bizi kendi kendimizi mahkûm ettiğimiz benlik kozasını delip kanat takmaya çağırmasıdır.

Şahin Uçar tarih ilmini, ondan çıkarılacak anlamlar ve dersler noktasında ele alarak geçmişte yaşanmış bir vakayı daha ziyade geleceğe yönelik bir projeksiyon olarak görmüştür. Onun için tarih felsefesi hakikatin kapısını çalan önemli bir malzemedir. Şahin Uçar, bir umman mesabesindeki fikrî ve edebî birikimiyle tam bir devr-i kadim efendisi olarak gönül pencerelerimizden bize gökkuşağını göstermektedir.

Ontolojik anlamda bir çıkış bulunamadan hiçbir şey hakiki anlamda bilinemez

Uzun yıllar aldığım felsefe derslerinde bana felsefe diye felsefe tarihini anlatan ve de bunu Avrupa-merkezci bir bakış açısının kör ve sağır müfredatıyla yapan felsefe hocalarımın çok ötesinde ve dışında bir ilim ve irfan adamı olarak gördüğüm Şahin Uçar, beni fikrî olarak beslemiştir. Ve de aklımı kalbimin potasında eritecek bir aşkın ipucunu aklıma düşürmüştür.

Şahin Uçar tarihi, bir rüya yorumcusunun bilmediği bir rüyayı yorumlaması kadar gizemli bir ilim dalı olarak görür. O, meselelere bakarken varoluş gayesini kendine azık edinerek işe başlar ve bu noktada bilinmesi gerekenlerin kapısını çalar. Ontolojik anlamda bir çıkış bulunamadan hiçbir şey hakiki anlamda bilinemez. Nasıl ki maddeyi anlamak için fizik ilminin imkânlarına muhtaçsak manayı anlamak için metafiziğe ihtiyacımız vardır. Kâinatta her şeyin Allah’ı zikrettiğini kuantum fiziğinin metotlarını kullanarak anlatan Şahin Uçar, kâinattaki eşsiz matematiği kurgulayan sultanlar sultanına aşkını bize anlatır.

Şahin Uçar altı lisan bilmektedir fakat…

O, hakikat arayışında gece gündüz demeden yollara düşen bir seyyah misali büyük bir gayret ve sabırla kendi fikir ve düşünce şiirini oluşturmuştur. Ülkemizde sosyal bilimler alanında kendine ait orijinal bir tezi olan ender insanlardan birisidir. Aristo mantığının zorlamalarına karşı paradoks mantığını ön plana koymuştur. O, geçmişi putlaştırarak geçmişe takılma yerine zamanı ve mekânı yeniden inşa etmenin, daha doğrusu zamanı ve mekânı diriltmenin derdinde delikanlı bir düşünce adamıdır. O, bize düşünmeyi ve de hayatın bize dayattığı kalıpları kırarak hakikati aramayı öğretmiştir.

Hocamız altı lisan bilmektedir fakat akademik camianın çoğunun bilmediği gönül lisanıyla bize seslenmektedir. Şahin Uçar Hocamız, kadri kıymeti bilinmesi gereken bir tarih felsefecimizdir. Hikmet ilminin zaviyesinden bize ruhumuzu ve ruhumuzun gücünü hatırlatmaktadır.

Nihayetinde kelimeler bizi sadece kabuğa götürür ve asıl iş kabuktan ötesidir. Bunun için kelimelerin ötesindeki anlamın kapısını çalan Şahin Uçar kitaplarını adres göstermek istiyorum arayan kardeşlere!

Mehmet Baş yazdı

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 12:57
YORUM EKLE
YORUMLAR
şahin uçar
şahin uçar - 6 yıl Önce

bkz:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i0CCO5VycN0

banner8

banner19

banner20