Safiyye Annemiz, halim, fâzıl bir hanım idi

Safiyye Annemizin yaşadığı birçok olay, Cüveyriyye Annemiz’in yaşadıklarının bir benzeridir adeta..

Safiyye Annemiz, halim, fâzıl bir hanım idi

Peygamber Efendimiz’in hanımlarından biri de Safiyye binti Huyey Annemizdir. O’nun soyunun Hz. Musa’nın, kendi gibi peygamber olan kardeşi Hz. Harun’dan geldiğini haber verir kaynaklar.

Benî Kureyza kabilesinden Huyey b. Ahtab’ın kızı olan Safiyye Annemiz, Efendimiz’le evlenmeden evvel iki evlilik geçirmiş. İlk evliliği kavminin önde gelenlerinden Sellam b. Mişkem’le olmuş. Fakat anlaşamayıp bir süre sonra boşanmışlar. İkinci evliliğini de Hayber’in sağlam kalelerinden birinin kumandanı olan Ebi’l Hukayık’la yapmış. Hz. Cüveyriyye Annemiz’in evliliğine çok benzer bir şekilde Hayber savaşında esir düşmüş ve Peygamber Efendimiz’in merhametiyle hem özgürlüğüne kavuşmuş, hem de müminlerin annesi, Âlemin Övüncü Efendimiz’in de temiz, pak eşleri arasına girmiş.

İslam’a daha davet edilmeden önce Müslüman olmayı arzuluyorduEfendimiz aile hayatı

Safiyye Annemizin yaşadığı birçok olay, Cüveyriyye Annemiz’in yaşadıklarının bir benzeridir adeta. Safiyye Annemiz, ikinci kez evlendiği günün akşamı kocasına, rüyasında Medine’den doğan bir ayın gelip kendi kucağına girdiğini söylemiş. Kocası da hiddetlenip “Sen Medine kralının hanımı mı olmak istiyorsun” demiş ve şiddetli bir tokat atmış.

Hayber savaşında kalelerin hepsi düşmüş, esirler alınmış, ganimetler toplanmış. Safiyye Annemiz, Efendimiz’in huzuruna getirildiğinde, Efendimiz, Müslüman olmak isterse kendisini nikâhlayacağını, istemezse azad edilip kavmine gönderileceğini söylemiş.

Annemiz de, İslam’a daha davet edilmeden önce Müslüman olmayı arzuladığını, Yahudiler arasındaysa ne anne babasının, ne kardeşinin ve ne de akrabasının olduğunu, Allah ve Resûlü’nün kendisi için azad olup kavmine dönmekten daha sevimli geldiğini söylemiş. Efendimiz de bunun üzerine Safiyye Annemiz’le evlenmiş. Ashabından yiyecek namında yanında ne varsa getirmelerini isteyip hurma, yağ ve keşten yapılan bir yemek yaparak, düğün ikramı vermiş. Böylece annemizin ikinci evliliğinin akşamında gördüğü rüya gerçek olmuş.

Güzel ahlakının bir diğer örneği de haksızlıklara tahammülsüzlüğü idi

Safiyye Annemiz, Efendimiz’in diğer hanımlarıyla mümkün mertebe iyi geçinmeye gayret etmiş. Buna bağlı olarak bazı kereler Efendimiz’le geçireceği kendi gününü Hz. Aişe Annemize verirmiş. Efendimiz âlem-i cemâle göçene kadar Annemizi korumuş fakat sonraları Hz. Ömer Efendimiz zamanında kendi cariyesi Annemize iftira atıp, kendisinin Yahudi bayramı olan cumartesi gününü sevdiğini söylemiş.

Efendimiz aile hayatıHz. Ömer Efendimiz’in durumu öğrenmek için gönderdiği elçiye, “Allah bana cumartesi yerine cuma gününü ihsan ettiğinden bu yana cumartesiyi sevmiyorum.” diyerek kendisini savunmuş. Cariyesine bunu neden yaptığını sorduğundaysa “şeytana uydum” cevabını almış. Cariyesinin bu fenalığına iyilikle muamele ederek onu azad edip göndermiş.

Safiyye Annemiz, halim ve faziletli bir hanım olarak kayıtlara geçmiş. Haksızlıklara tahammülsüzlüğü de güzel ahlakının bir diğer örneklerindenmiş. Hz. Osman Efendimiz’in halifeliği döneminde düşmanlarının O’nun aleyhindeki hareketlerine katılmamış ve elinden geldiğince destek olmuş. Hz. Osman Efendimiz’in evi kuşatıldığı zaman kendi ile arasına bir tahta gerip O’na su ve ekmek taşıyarak vefasını ve cesaretini göstermiş. Sadaka vermeyi ve başkalarına iyilikte bulunmayı da çok seven Safiyye Annemiz, kendisine ait bir evi bütünüyle sadaka olarak vermiş.

Hicretin elli ve elli ikinci senesi arasında Muaviye’nin halifeliği zamanında vefat etmiş, Baki Mezarlığı’na defnedilmiş. Safiyye Annemizin, Efendimiz’den çocuğu olmamış ve kendisinden on hadis rivayet edilmiş. Allah hepimizi Safiyye Annemizin şefaatine nail eylesin.

Ahmed Sadreddin yazdı

Yayın Tarihi: 06 Eylül 2012 Perşembe 17:59 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 21:05
banner25
YORUM EKLE

banner26